Jak byly údaje získány.

Dějepis se zaměřením na vzdělávání (bakalářské kombinované dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:DEKPRA Dějiny pravěku • 88 %
PdF:DEKUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 88 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 88 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 38 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 38 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 38 %
PdF:JVK002 Vstupní test A2 - NJk • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 13 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 13 %
FF:RJA107 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny II (morfologie) • 13 %
FF:RJA201 Jazyková cvičení III • 13 %
FF:RJS210 Základy překladatelství • 13 %
FF:RJS211 Elektronická agenda I • 13 %
FF:RJS250 Přehled současné ruské literatury (od r. 1985) • 13 %
PrF:BVV12ZK Základy obchodního práva • 13 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 13 %
2. semestr
PdF:DEKPRA Dějiny pravěku • 100 %
PdF:DEKUSD Úvod do studia dějepisu a historický proseminář • 100 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty