Jak byly údaje získány.

Učitelství německého jazyka pro základní školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_C101 Jazyková cvičení C1 • 100 %
PdF:NJ_L400 Literatura pro děti a mládež • 100 %
PdF:NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1 • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 93 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 79 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 57 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 50 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 43 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 29 %
PdF:NJ_P001 Překladatelský seminář 1 (úvod) • 29 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 21 %
PdF:NJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 14 %
PdF:NJ_G600 Textová lingvistika • 14 %
PdF:NJ_G800 Vývoj německého jazyka • 14 %
PdF:NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny • 14 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 14 %
PdF:NJ_M404 Didaktika dětské literatury • 14 %
PdF:NJ_Z200 Německý film • 14 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 14 %
PdF:SZ6076 Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití • 14 %
2. semestr
PdF:NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ • 92 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 92 %
PdF:NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2 • 92 %
PdF:NJ6002 Učitelská praxe 2 • 92 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 92 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 77 %
PdF:NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace • 77 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 69 %
PdF:NJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 62 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 54 %
PdF:NJ_L700 Komplexní analýza vybraného literárního díla • 46 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 46 %
PdF:NJ_M306 Vzdělávací politika v Berlíně • 38 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 31 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 31 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 23 %
PdF:NJ_AKTION Aktion Österreich - Tschechische Republik • 23 %
PdF:NJ6200 Náslechová oborová praxe průběžná v učitelství NJ • 23 %
PdF:BI2BP_ALS Biologické kořeny lidské sexuality • 15 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 15 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 15 %
PdF:NJ_D401 Němčina v profesní komunikaci • 15 %
PdF:NJ_G600 Textová lingvistika • 15 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 15 %
PdF:NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 15 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_C201 Jazyková cvičení C2 • 100 %
PdF:NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3 • 100 %
PdF:NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 100 %
PdF:NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny • 88 %
PdF:NJ6003 Učitelská praxe 3 (prezenční studium) • 88 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 88 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 75 %
PdF:NJ_DP Diplomová práce • 63 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 50 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 50 %
PdF:NJ_G800 Vývoj německého jazyka • 50 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 50 %
PdF:DE2MP_DED1 Dějiny dějepisectví 1 • 38 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 38 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 38 %
PdF:DEPDD1 Dějiny dějepisectví 1 • 25 %
PdF:DEP01Z Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence • 25 %
PdF:DE2MK_CRVS Církevní řády ve středověku • 25 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 25 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 25 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 25 %
PřF:XV004 Od nápadu k podnikání • 13 %
PdF:CJP519 Reflexe zahraniční stáže • 13 %
PdF:CJP520 Zahraniční stáž a její evaluace • 13 %
PdF:DEP08V Studená válka a třetí odboj 1948-1989 • 13 %
PdF:DP_NJ Diplomová práce • 13 %
PdF:DPP_NJ Diplomová práce - Projekt • 13 %
PdF:NJ_G990 Korpusová lingvistika • 13 %
PdF:NJ_K311 Kulturní akce v němčině • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 13 %
PdF:NJ_M404 Didaktika dětské literatury • 13 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 13 %
PdF:PD_DP Diplomová práce • 13 %
PdF:VV_GDZS Grafický design a životní styl • 13 %
4. semestr
PdF:NJ_DPD Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:NJ_AKTION Aktion Österreich - Tschechische Republik • 38 %
FF:NJII_473 Problém němectví v poválečné německé literatuře • 13 %
FF:NJI_556 Lesetexte im Unterricht • 13 %
PdF:DPD_NJ Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 13 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 13 %
PdF:NJ_M404 Didaktika dětské literatury • 13 %
PdF:NJ_M502 Moderní technologie ve výuce němčiny • 13 %
PdF:PD_DPD Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:SZ6067 Zpracování a analýza kvantitativních dat pro závěrečné práce • 13 %
PdF:SZ7MP_LUP Umělecký přednes • 13 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty