Jak byly údaje získány.

Učitelství německého jazyka pro základní školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_C101 Jazyková cvičení C1 • 100 %
PdF:NJ_L400 Literatura pro děti a mládež • 100 %
PdF:SZ6049 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6050 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1 • 93 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 93 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 64 %
PdF:NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny • 57 %
PdF:NJ_G800 Vývoj německého jazyka • 43 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 43 %
PdF:NJ_G990 Korpusová lingvistika • 29 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 29 %
PdF:NJ_G390 Valence v teorii a praxi • 21 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 21 %
PdF:NJ_M610 Textová kompetence • 21 %
PdF:NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ • 14 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 14 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 14 %
PdF:NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2 • 14 %
PdF:NJ6005 Učitelská praxe 2 • 14 %
2. semestr
PdF:NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ • 90 %
PdF:NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2 • 90 %
PdF:NJ6005 Učitelská praxe 2 • 90 %
PdF:SZ6051 Školní pedagogika • 90 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 80 %
PdF:NJ6004 Reflexe praxe 2 • 80 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 70 %
PdF:NJ_M502 Moderní technologie ve výuce němčiny • 60 %
PdF:NJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 50 %
PdF:NJ_S100 Studentská konference • 50 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 40 %
PdF:NJ_M404 Didaktika dětské literatury • 40 %
PdF:NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace • 40 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 30 %
PdF:NJ_S200 Semestrální práce • 30 %
PdF:NJ_D302 Příprava online kurzů • 20 %
PdF:NJ_D401 Němčina v profesní komunikaci • 20 %
PdF:NJ_L700 Komplexní analýza vybraného literárního díla • 20 %
PdF:NJ_M130 Jazykové portfolio jako nástroj autonomního učení • 20 %
PdF:NJ_M720 Výzkum v didaktice cizích jazyků • 20 %
PdF:SP_0001 Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung • 20 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_C201 Jazyková cvičení C2 • 100 %
PdF:NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny • 100 %
PdF:NJ6006 Učitelská praxe 3 (kombinované studium) • 100 %
PdF:SZ6053 Školský a školní management • 100 %
PdF:NJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 67 %
PdF:NJ_L120 Tématický literární seminář • 67 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 67 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 67 %
PdF:NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3 • 67 %
PdF:SZ6052 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 67 %
PdF:SZ6054 Inkluzivní vzdělávání • 67 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 33 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 33 %
PdF:DPP_NJ Diplomová práce - Projekt • 33 %
PdF:NJ_DP Diplomová práce • 33 %
PdF:NJ_G800 Vývoj německého jazyka • 33 %
PdF:NJ_M301 Němčina jako vyučovací jazyk • 33 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 33 %
PdF:NJ_M503 Metoda CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) • 33 %
PdF:SO533 Genderová citlivost v pedagogické praxi • 33 %
PdF:SZ6056 Reflexe praxe • 33 %
4. semestr
FSS:SPR146 Sociální práce s lidmi s psychózou • 33 %
PdF:DP_NJ Diplomová práce • 33 %
PdF:IVK001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi • 33 %
PdF:IVK102 Krizová intervence • 33 %
PdF:IVK103 Penitenciaristika a penologie • 33 %
PdF:NJ_DP Diplomová práce • 33 %
PdF:NJ_DPD Diplomová práce - Dokončení • 33 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 33 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 33 %
PdF:NJ_L700 Komplexní analýza vybraného literárního díla • 33 %
PdF:NJ_M404 Didaktika dětské literatury • 33 %
PdF:NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace • 33 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty