Jak byly údaje získány.

Učitelství anglického jazyka pro základní školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ3401 Didaktika anglického jazyka 1A • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:AJ3101 Praktická a profesní angličtina 1 • 96 %
PdF:AJ3201 Lexikologie a lexikografie • 96 %
PdF:AJ3301 Současná britská literatura a společnost • 96 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 96 %
PdF:AJ0305 Kulturní studie pro učitele angličtiny • 18 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 18 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 14 %
PdF:AJ0408 Literatura ve výuce AJ na ZŠ • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:AJ0202 Překladatelská cvičení online A • 11 %
PdF:AJ0303 Tvůrčí psaní poezie • 11 %
PdF:AJ0416 Hudba ve výuce jazyka on-line • 11 %
PdF:AJ5418 Organizace zážitkového jazykového kurzu • 11 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
2. semestr
PdF:AJ3102 Praktická a profesní angličtina 2 • 100 %
PdF:AJ3202 Stylistika • 100 %
PdF:AJ3204 Akademické psaní • 100 %
PdF:AJ3302 Současná americká literatura a společnost • 100 %
PdF:AJ3402 Didaktika anglického jazyka 1B • 100 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 93 %
PdF:AJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 56 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 41 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 37 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 19 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 19 %
PdF:AJ0314 Kultura, společnost a tolerance • 15 %
PdF:AJ0414 Využití technologií ve výuce AJ • 15 %
PdF:AJ0409 Výuka dětí • 11 %
PdF:AJ5505 Jak na stereotypy ve škole • 11 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ3203 Pragmatika • 100 %
PdF:AJ3303 Literatura pro děti a mládež • 100 %
PdF:AJ3403 Didaktika anglického jazyka 2A • 100 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:AJ3405 Literatura ve výuce AJ na ZŠ • 91 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 91 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 91 %
PdF:AJ_DP Diplomová práce • 73 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 73 %
PdF:AJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 36 %
PdF:AJ0416 Hudba ve výuce jazyka on-line • 36 %
FF:PSX_513 Strategies for effective learning • 18 %
PdF:AJ5301 Afroamerická historická zkušenost • 18 %
PdF:AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ • 18 %
PdF:PS_0005 Vedení třídnické hodiny • 18 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 18 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 18 %
4. semestr
PdF:AJ3404 Didaktika anglického jazyka 2B • 92 %
PdF:AJ3406 Testování a hodnocení ve výuce anglického jazyka • 83 %
PdF:AJ_DPD Diplomová práce - Dokončení • 67 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 25 %
PdF:AJ0409 Výuka dětí • 25 %
PdF:AJ5414 Zážitkové učení ve výuce jazyka na střední škole • 25 %
PdF:AJ5419 Učitel anglického jazyka na volné noze • 25 %
PdF:AJ0219 Překladatelská cvičení online B • 17 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 17 %
PdF:AJ0417 Simulační a rolové hry v anglickém jazyce • 17 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty