Jak byly údaje získány.

Učitelství německého jazyka pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:NJ_C101 Jazyková cvičení C1 • 100 %
PdF:NJ_M001 Didaktika pro učitele němčiny 1 • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 96 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 96 %
PdF:NJ_L400 Literatura pro děti a mládež • 93 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 59 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 48 %
PdF:NJ_M404 Didaktika dětské literatury • 26 %
PdF:DEPDD1 Dějiny dějepisectví 1 • 22 %
PdF:DEP1DI Didaktika dějepisu 1 • 22 %
PdF:DEP19E Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy • 22 %
PdF:NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny • 22 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 22 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 15 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 11 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 11 %
PdF:NJ_G390 Valence v teorii a praxi • 11 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 11 %
2. semestr
PdF:NJ_C102 Jazyková cvičení C1+ • 100 %
PdF:NJ_M002 Didaktika pro učitele němčiny 2 • 96 %
PdF:NJ6002 Učitelská praxe 2 • 96 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 91 %
PdF:NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 61 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 48 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 43 %
PdF:NJ_M308 Práce se slovní zásobou • 35 %
PdF:NJ_D301 Prezentační dovednosti v němčině • 30 %
PdF:NJ_M306 Vzdělávací politika v Berlíně • 26 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 22 %
PdF:DEPARC Archivnictví • 22 %
PdF:DEPDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 22 %
PdF:DEP2DI Didaktika dějepisu 2 • 22 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 22 %
PdF:DE6002 Učitelská praxe 2 • 22 %
PdF:NJ_D510 Online německá gramatika (úroveň B1) • 22 %
PdF:NJ_L130 Mezinárodní literární seminář • 22 %
PdF:NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace • 17 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 17 %
PdF:CJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 13 %
PdF:CJ6002 Učitelská praxe 2 • 13 %
PdF:NJ_L150 Literární kolokvium • 13 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 13 %
2. ročník
3. semestr
PdF:NJ_C201 Jazyková cvičení C2 • 100 %
PdF:NJ_K200 Kulturní studia pro učitele němčiny • 100 %
PdF:NJ_M003 Didaktika pro učitele němčiny 3 • 100 %
PdF:NJ6003 Učitelská praxe 3 (prezenční studium) • 100 %
PdF:NJ_M501 Didaktika mnohojazyčnosti • 75 %
PdF:DEPDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století • 50 %
PdF:DEPDVT Dějiny vědy a techniky • 50 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 50 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 50 %
PdF:DE6003 Učitelská praxe 3 • 50 %
PdF:NJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 50 %
PdF:DE2MK_CRVS Církevní řády ve středověku • 25 %
PdF:NJ_M305 Alternativní přístupy ve výuce cizích jazyků • 25 %
PdF:NJ_M401 Rozšiřování slovní zásoby • 25 %
PdF:NJ_M710 Aktivizační metody ve výuce němčiny • 25 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 25 %
PdF:ZE6003 Učitelská praxe 3 • 25 %
4. semestr
PdF:DEPDEK Didaktické aspekty výuky kulturních dějin • 50 %
PdF:DEPDHG Didaktika historické geografie • 50 %
PdF:NJ_G500 Lingvistické koncepty pro učitele němčiny • 25 %
PdF:NJ_P100 Zprostředkování komunikace - jazyková mediace • 25 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty