Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 100 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 100 %
PdF:SZ7BP_2AB1 Angličtina pro pedagogy - B • 100 %
5. semestr
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 67 %
PdF:ZE0008 Geomorfologie, geologie a pedogeografie • 67 %
PdF:ZE0061 Geografie města a venkova • 67 %
PdF:BPP_ZE Bakalářská práce - Projekt • 33 %
PdF:BP_ZE Bakalářská práce • 33 %
PdF:DE2BP_ECR2 Exkurze ČR 2. • 33 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 33 %
PdF:DE2BP_ORNO Dějiny raného novověku • 33 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 33 %
PdF:ZE0022 Biogeografie a environmentální geografie • 33 %
PdF:ZE0023 Cvičení z biogeografie a environmentální geografie • 33 %
PdF:ZE0062 Geografické případové studie • 33 %
PdF:ZE0065 Geografie Brna 2 • 33 %
PdF:ZE0066 Svět pohledem geografa • 33 %
2. ročník
6. semestr
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 70 %
PdF:ZE0062 Geografické případové studie • 35 %
PdF:ZE0065 Geografie Brna 2 • 30 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 25 %
PdF:ZE0008 Geomorfologie, geologie a pedogeografie • 25 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 20 %
PdF:BPD_ZE Bakalářské práce - Dokončení • 15 %
PdF:DE2BP_NPH2 Němčina pro historiky 2 • 15 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 15 %
PdF:ZE0061 Geografie města a venkova • 15 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty