Jak byly údaje získány.

Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:CJP202 Literární kritika a textologie • 100 %
PdF:CJP203 Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 1 • 100 %
PdF:CJP204 Kapitoly z didaktiky literární výchovy • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:CJP201 Stylistika v teorii a praxi • 96 %
PdF:CJP205 Alternativní metody výuky českého jazyka 1 • 63 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 63 %
PdF:CJP508 Využití korpusů v pedagogické praxi • 25 %
PdF:DEPDD1 Dějiny dějepisectví 1 • 21 %
PdF:DEP1DI Didaktika dějepisu 1 • 21 %
PdF:DEP19E Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy • 21 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 13 %
2. semestr
PdF:CJP207 Didaktika českého jazyka a literární výchovy pro základní školy 2 • 100 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 100 %
PdF:CJP505 Podoby nejnovější české a světové literatury pro mládež • 95 %
PdF:CJP510 Starší česká literatura • 95 %
PdF:CJP515 Základy onomastiky • 95 %
PdF:CJ6002 Učitelská praxe 2 • 95 %
PdF:CJP517 Světová literatura 20. století • 90 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 62 %
PdF:CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 52 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 38 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 38 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 38 %
PdF:CJP504 Kapitoly ze starší české literatury • 24 %
PdF:DEPARC Archivnictví • 24 %
PdF:DEPDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 24 %
PdF:DEP2DI Didaktika dějepisu 2 • 24 %
PdF:DE6002 Učitelská praxe 2 • 24 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 24 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 19 %
PdF:CJP208 Alternativní metody výuky českého jazyka 2 • 19 %
PdF:CJ2BP_LEXK Literárněvědná exkurze • 19 %
PdF:AJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 14 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 14 %
PdF:CJ_DPP Diplomová práce - Projekt • 14 %
PdF:DE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 14 %
PdF:PS_DPP Diplomová práce - Projekt • 14 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 100 %
PdF:CJ6003 Učitelská praxe 3 • 98 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 65 %
PdF:CJP512 Vývoj spisovné češtiny • 51 %
PdF:CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 51 %
PdF:CJP210 Podoby nejnovější české literatury • 47 %
PdF:CJP503 Internacionalizace v oboru český jazyk a literatura • 47 %
PdF:CJ2MP_JVCJ Vývoj spisovné češtiny • 47 %
PdF:CJ2MP_LPNL Nejnovější česká literatura • 47 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 33 %
PdF:CJ2MP_LMPR Meziválečná próza • 30 %
PdF:DE6003 Učitelská praxe 3 • 23 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 23 %
PdF:OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 21 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 19 %
PdF:CJP521 An Introduction to Narratology • 16 %
PdF:DP_CL Diplomová práce • 16 %
PdF:DEPDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století • 12 %
PdF:DEPDVT Dějiny vědy a techniky • 12 %
PdF:DE2MP_DEVT Dějiny vědy a techniky • 12 %
PdF:DE2MP_DID3 Didaktika dějepisu 3 • 12 %
4. semestr
PdF:CJ2MP_JJR2 Jazykový rozbor 2 • 32 %
PdF:CJ2MP_LPDC Průvodce dějinami české literatury • 32 %
PdF:CJP516 Průvodce dějinami české literatury • 22 %
PdF:DEPDEK Didaktické aspekty výuky kulturních dějin • 12 %
PdF:DEPDHG Didaktika historické geografie • 12 %
PdF:DE2MP_DAHG Historická geografie • 12 %
PdF:DE2MP_DEKU Didaktické aspekty výuky kulturních dějin • 12 %
PdF:DPD_CL Diplomová práce - Dokončení • 12 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty