Jak byly údaje získány.

Učitelství dějepisu pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:DEPARC Archivnictví • 100 %
PdF:DEPDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 97 %
PdF:DEP2DI Didaktika dějepisu 2 • 97 %
PdF:DE6002 Učitelská praxe 2 • 88 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 88 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 69 %
PdF:DE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 56 %
PdF:DE_DPP Diplomová práce - Projekt • 44 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 38 %
PdF:DEP42B Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968 • 38 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 38 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 31 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 31 %
PdF:CJ6002 Učitelská praxe 2 • 28 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 22 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 19 %
PdF:OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 16 %
PdF:CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 13 %
3. semestr
PdF:DEPDVT Dějiny vědy a techniky • 94 %
PdF:DEPDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století • 90 %
PdF:DE6003 Učitelská praxe 3 • 90 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 87 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 55 %
PdF:DE_DP Diplomová práce • 45 %
PdF:DE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 35 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 35 %
PdF:CJ6003 Učitelská praxe 3 • 32 %
PdF:DE2MP_ZEKA Zrod evropského kapitalismu • 29 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 29 %
PdF:DEP01Z Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence • 19 %
PdF:CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 16 %
PdF:DEP0PM Poutě a poutní místa • 16 %
PdF:DEP19E Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy • 16 %
PdF:DE2MP_VKSD Vybrané kapitoly středověkých dějin • 16 %
PdF:OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 16 %
PdF:CJP211 Kapitoly z nejnovější české literatury • 13 %
PdF:DE2MP_CRVS Církevní řády ve středověku • 13 %
2. ročník
4. semestr
PdF:DEPDEK Kulturní dějiny • 94 %
PdF:DEPDHG Historická geografie • 94 %
PdF:DE_DPD Diplomová práce - Dokončení • 39 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 19 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 13 %
PdF:DEP42B Kapitoly z dějin Státní bezpečnosti v Československu v letech 1945 až 1968 • 11 %

Údaje byly předpočítány: 21. 11. 2020 11:35

Všechny obory fakulty