Jak byly údaje získány.

Učitelství občanské výchovy pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:OVP102 Didaktika OV 1 • 96 %
PdF:OVP103 Metody a techniky sociologického výzkumu • 96 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 96 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 94 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi 1 • 94 %
PdF:OVP101 Vybrané kapitoly z české filozofie • 79 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 71 %
PdF:DEPDD1 Dějiny dějepisectví 1 • 24 %
PdF:DEP1DI Didaktika dějepisu 1 • 24 %
PdF:OVP125 Občanské vzdělávání - praxe a zkušenosti z terénu • 22 %
PdF:OVP104 Internacionalizace studia pro OV • 19 %
PdF:DEP19E Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy • 18 %
PdF:OVP119 Ethical issues of the Holocaust and genocide • 14 %
PdF:OVP117 Ústavní pořádek ČR • 13 %
PdF:OVP118 Empatie a aktivní naslouchání učitele • 13 %
2. semestr
PdF:OVP109 Občan a právo • 97 %
PdF:OVP105 Didaktika OV 2 • 94 %
PdF:OVP107 Seminář k etice • 94 %
PdF:OVP108 Estetická výchova • 94 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 94 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 93 %
PdF:OVP106 Etika • 91 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 67 %
PdF:OVP104 Internacionalizace studia pro OV • 46 %
PdF:OV_DPP Diplomová práce - Projekt • 42 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 42 %
PdF:OVP120 Významné osobnosti českých dějin • 33 %
PdF:OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 33 %
PdF:OVP152 Civics in English • 28 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 28 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 26 %
PdF:DEPARC Archivnictví • 25 %
PdF:DEPDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 25 %
PdF:DEP2DI Didaktika dějepisu 2 • 25 %
PdF:DE6002 Učitelská praxe 2 • 23 %
PdF:OVP121 Didaktika finančního vzdělávání • 22 %
PdF:CJ6002 Učitelská praxe 2 • 19 %
PdF:CJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 14 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 12 %
PdF:DE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 12 %
PdF:MA6002 Učitelská praxe 2 • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 96 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 93 %
PdF:OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 56 %
PdF:OVP111 Kulturní antropologie • 50 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 50 %
PdF:OVP110 Didaktika OV 3 • 49 %
PdF:OVP112 Mezinárodní vztahy • 49 %
PdF:OVP113 Mezinárodní vztahy-seminář • 49 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 46 %
PdF:OV2MP_DOV3 Didaktika OV 3 • 44 %
PdF:OV2MP_KA Kulturní antropologie • 43 %
PdF:OV2MP_VA Výchova k argumentaci • 43 %
PdF:OVP125 Občanské vzdělávání - praxe a zkušenosti z terénu • 25 %
PdF:CJ6003 Učitelská praxe 3 • 21 %
PdF:OV_DP Diplomová práce • 21 %
PdF:OVP119 Ethical issues of the Holocaust and genocide • 19 %
PdF:DP_OV Diplomová práce • 18 %
PdF:OVP104 Internacionalizace studia pro OV • 15 %
PdF:OVP117 Ústavní pořádek ČR • 15 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 13 %
PdF:MA6003 Učitelská praxe 3 • 13 %
PdF:OV2MP_EANK Empatie a aktivní naslouchání • 12 %
PdF:ZE6003 Učitelská praxe 3 • 12 %
4. semestr
PdF:OVP114 Globální problémy lidstva • 52 %
PdF:OVP115 Seminář ke globálním problémům lidstva • 52 %
PdF:OV2MP_SPZS Seminář k základním poznatkům o Zemi • 43 %
PdF:OV2MP_ZPZS Základní poznatky o Zemi a společnosti • 43 %
PdF:OV_DPD Diplomová práce - Dokončení • 20 %
PdF:DPD_OV Diplomová práce - Dokončení • 18 %
PdF:OVP121 Didaktika finančního vzdělávání • 17 %
PdF:OVP120 Významné osobnosti českých dějin • 14 %
PdF:OV_DP Diplomová práce • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty