Jak byly údaje získány.

Učitelství zeměpisu pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 100 %
PdF:ZE6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:ZE0156 Didaktika geografie 2 • 94 %
PdF:ZE0158 Socioekonomická geografie ČR • 94 %
PdF:ZE0159 Terénní praxe - Česká republika • 94 %
PdF:ZE0166 Geography in English • 89 %
PdF:ZE0157 Fyzická geografie ČR • 83 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 78 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 56 %
PdF:ZE_DPP Diplomová práce - Projekt • 50 %
PdF:ZE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 50 %
PdF:DPP_ZE Diplomová práce - Projekt • 39 %
PdF:ZE0160 Konzultace k diplomové práci 1 • 33 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 28 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 17 %
PdF:DEPARC Archivnictví • 17 %
PdF:DEPDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 17 %
PdF:DEP2DI Didaktika dějepisu 2 • 17 %
PdF:DE6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:MA6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 17 %
PdF:BIP026 Didaktika přírodopisu 2 • 11 %
PdF:BIP027 Antropologie pro učitele • 11 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 11 %
PdF:BIP029 Pěstitelské práce pro učitele • 11 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 11 %
PdF:BI6002 Učitelská praxe 2 • 11 %
PdF:DE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 11 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 11 %
PdF:ZE0111 Tablety ve výuce zeměpisu • 11 %
3. semestr
PdF:ZE0161 Didaktika geografie 3 • 95 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 84 %
PdF:ZE0162 Regionální geografie Evropy • 84 %
PdF:ZE6003 Učitelská praxe 3 • 84 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 47 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 37 %
PdF:ZE_DP Diplomová práce • 37 %
PdF:ZE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 37 %
PdF:ZE0164 Regionální geografie Asie a Afriky • 32 %
PdF:ZE0171 Regionální geografie světa 2 • 26 %
PdF:DP_ZE Diplomová práce • 21 %
PdF:ZE0163 Regionální geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a polárních oblastí • 21 %
PdF:ZE0170 Regionální geografie světa 1 • 21 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 16 %
PdF:DEPDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století • 16 %
PdF:DEPDVT Dějiny vědy a techniky • 16 %
PdF:DE6003 Učitelská praxe 3 • 16 %
PdF:MA6003 Učitelská praxe 3 • 16 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 11 %
PdF:BI6003 Učitelská praxe 3 • 11 %
PdF:BI6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 11 %
PdF:DPP_ZE Diplomová práce - Projekt • 11 %
PdF:MA6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 11 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 11 %
PdF:ZE_DPP Diplomová práce - Projekt • 11 %
PdF:ZE0152 Nauka o krajině • 11 %
PdF:ZE0165 Konzultace k diplomové práci 2 • 11 %
PdF:ZE0166 Geography in English • 11 %
2. ročník
4. semestr
PdF:ZE_DPD Diplomová práce - Dokončení • 30 %
PdF:BIP034 Zoologie bezobratlých pro učitele • 24 %
PdF:BIP035 Didaktika přírodopisu 3 • 22 %
PdF:DEPDEK Kulturní dějiny • 22 %
PdF:DEPDHG Historická geografie • 22 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 16 %
PdF:ZE_DP Diplomová práce • 16 %
PdF:ZE0111 Tablety ve výuce zeměpisu • 16 %
PdF:ZE0157 Fyzická geografie ČR • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %

Údaje byly předpočítány: 28. 11. 2020 11:46

Všechny obory fakulty