Jak byly údaje získány.

Učitelství zeměpisu pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 98 %
PdF:ZE0153 Užitečná geografie • 98 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 95 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 95 %
PdF:ZE0151 Didaktika geografie 1 • 95 %
PdF:ZE0152 Nauka o krajině • 84 %
PdF:ZE0154 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice • 77 %
PdF:ZE0163 Regionální geografie Ameriky, Austrálie, Oceánie a polárních oblastí • 77 %
PdF:JVP013 Angličtina pro pedagogy - C • 67 %
PdF:ZE0164 Regionální geografie Asie a Afriky • 44 %
PdF:BIP024 Systém vyšších rostlin pro učitele • 28 %
PdF:BIP036 Základy zahradnictví a pěstitelství • 26 %
PdF:BIP023 Didaktika přírodopisu 1 • 19 %
PdF:DEPDD1 Dějiny dějepisectví 1 • 19 %
PdF:DEP1DI Didaktika dějepisu 1 • 19 %
PdF:DEP19E Evropa v 19. století. Mezinárodně politické vztahy • 19 %
PdF:BIP025 Základy genetiky a buněčných dějů • 16 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 12 %
2. semestr
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 100 %
PdF:ZE6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:ZE0156 Didaktika geografie 2 • 98 %
PdF:ZE0158 Socioekonomická geografie ČR • 98 %
PdF:ZE0166 Geography in English • 98 %
PdF:ZE0159 Terénní praxe - Česká republika • 95 %
PdF:ZE0157 Fyzická geografie ČR • 93 %
PdF:JVP014 Angličtina pro pedagogy - D • 71 %
PdF:ZE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 59 %
PdF:SZ6043 Teorie a praxe školy • 54 %
PdF:ZE_DPP Diplomová práce - Projekt • 41 %
PdF:SZ6045 Teorie a praxe výuky • 32 %
PdF:BIP029 Pěstitelské práce pro učitele • 29 %
PdF:BI6002 Učitelská praxe 2 • 29 %
PdF:BIP026 Didaktika přírodopisu 2 • 20 %
PdF:BIP027 Antropologie pro učitele • 20 %
PdF:DEPARC Archivnictví • 20 %
PdF:DEPDD2 Dějiny dějepisectví 2 • 20 %
PdF:DEP2DI Didaktika dějepisu 2 • 20 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 20 %
PdF:DE6002 Učitelská praxe 2 • 20 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:DPP_ZE Diplomová práce - Projekt • 17 %
PdF:OV6002 Učitelská praxe 2 • 17 %
PdF:ZE0160 Konzultace k diplomové práci 1 • 17 %
PdF:SZ6044 Teorie a praxe kurikula • 15 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 12 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 12 %
PdF:DE2MP_PEVS Problematika evropského středověku • 12 %
2. ročník
3. semestr
PdF:ZE6003 Učitelská praxe 3 • 100 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 95 %
PdF:ZE0161 Didaktika geografie 3 • 62 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 54 %
PdF:ZE0162 Regionální geografie Evropy • 49 %
PdF:SZ6047 Školský a školní management • 43 %
PdF:SC2MP_DPV Didaktika přírodních věd • 38 %
PdF:ZE0056 Seminář z regionální geografie České republiky 2 • 38 %
PdF:ZE0057 Seminář z didaktiky geografie 3 • 38 %
PdF:ZE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 27 %
PdF:BIP031 Neživá příroda pro učitele • 24 %
PdF:BIP032 Školní biologické pokusy • 24 %
PdF:BIP033 Integrované terénní cvičení • 24 %
PdF:BI6003 Učitelská praxe 3 • 24 %
PdF:DE6003 Učitelská praxe 3 • 24 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 24 %
PdF:DE6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 22 %
PdF:OV6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 22 %
PdF:ZE0154 Integrovaná terénní výuka - Jedovnice • 22 %
PdF:BIP030 Zoologie strunatců pro učitele • 19 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 14 %
PdF:BI6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 14 %
PdF:DEPDMO Dějiny Moravy v 19. a 20. století • 14 %
PdF:DEPDVT Dějiny vědy a techniky • 14 %
PdF:DE2MP_DEVT Dějiny vědy a techniky • 14 %
PdF:ZE_DP Diplomová práce • 14 %
PdF:ZE0039 Seminář k nauce o krajině • 14 %
PdF:ZE0045 Regionální geografie Asie a Afriky • 14 %
PdF:BIP023 Didaktika přírodopisu 1 • 11 %
PdF:BIP025 Základy genetiky a buněčných dějů • 11 %
PdF:DE2MP_DID3 Didaktika dějepisu 3 • 11 %
PdF:ZE0164 Regionální geografie Asie a Afriky • 11 %
4. semestr
PdF:ZE0060 Seminář z didaktiky geografie 4 • 37 %
PdF:BIP034 Zoologie bezobratlých pro učitele • 24 %
PdF:BIP035 Didaktika přírodopisu 3 • 21 %
PdF:BIP028 Biological and geological field practice • 16 %
PdF:ZE_DPD Diplomová práce - Dokončení • 16 %
PdF:ZE0111 Tablety ve výuce zeměpisu • 16 %
PdF:DEPDEK Didaktické aspekty výuky kulturních dějin • 13 %
PdF:DEPDHG Didaktika historické geografie • 13 %
PdF:DPD_ZE Diplomová práce - Dokončení • 13 %
PdF:BIP026 Didaktika přírodopisu 2 • 11 %
PdF:DE2MP_DAHG Historická geografie • 11 %
PdF:DE2MP_DEKU Didaktické aspekty výuky kulturních dějin • 11 %
PdF:DP_ZE Diplomová práce • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty