Jak byly údaje získány.

Speciální pedagogika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPP200 Strategie podpory matematické gramotnosti • 100 %
PdF:SPP208 Metodologie 2 • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 99 %
PdF:SPP226 Specializace: Specifické poruchy učení • 96 %
PdF:JVP017 Angličtina pro speciální pedagogy - C • 90 %
PdF:SPP209 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku • 72 %
PdF:SPP210 Patopsychologie 2 • 40 %
PdF:SPP213 Prevence a intervence závislostního chování • 35 %
PdF:SPP203 Funkční vidění • 21 %
PdF:SPP205 Inkluzivní vzdělávání jedinců/žáků s poruchami chování • 19 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 16 %
PdF:IVP008 Special Education in International Perspectives • 15 %
2. semestr
PdF:SPP201 Strategie podpory funkční gramotnosti • 98 %
PdF:SPP516 Pedagogická praxe souvislá 1 • 97 %
PdF:SZ6042 Školní pedagogika • 97 %
PdF:SPP227 Statistika • 92 %
PdF:JVP018 Angličtina pro speciální pedagogy - D • 87 %
PdF:SP_DPP Diplomová práce - Projekt • 76 %
PdF:SPP512 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 1 • 68 %
PdF:SPP506 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1 • 67 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 32 %
PdF:SPP010 Reedukace specifických poruch učení • 30 %
PdF:SPP212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany • 25 %
PdF:SZ6068 Úvod do Feuersteinova instrumentálního obohacování • 22 %
PdF:TI9001 Techniky a materiály v práci speciálního pedagoga • 22 %
PdF:SPP003 Inclusive Education • 21 %
PdF:SPP207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD • 19 %
PdF:SPP508 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 1 • 17 %
PdF:SPP012 Snoezelen • 14 %
PdF:SPP504 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 1 • 11 %
PdF:SZ7MP_NARO Nadání a jeho rozvoj • 11 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 91 %
PdF:SP4MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3 • 49 %
PdF:SPP202 Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ • 47 %
PdF:SPP204 Inkluzivní didaktika • 47 %
PdF:SPP517 Pedagogická praxe souvislá 2 • 47 %
PdF:SP4MP_PXS2 Pedagogická praxe souvislá 2 • 47 %
PdF:SP4MP_RKD2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 2 • 44 %
PdF:SP4MP_RKS2 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců se sluchovým postižením 2 • 44 %
PdF:DP_SP Diplomová práce • 42 %
PdF:SP_DP Diplomová práce • 33 %
PdF:SPP513 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 2 • 31 %
PdF:SPP507 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s narušenou komunikační schopností 2 • 29 %
PdF:SPP206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika • 16 %
PdF:T_TZJ1 Úvod do tlumočení znakových jazyků • 16 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 11 %
4. semestr
PdF:SP4MP_PXS3 Pedagogická praxe souvislá 3 • 47 %
PdF:SPP518 Pedagogická praxe souvislá 3 • 44 %
PdF:SP4MP_RALS Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením • 44 %
PdF:DPD_SP Diplomová práce - Dokončení • 38 %
PdF:SP_PSPU Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení • 36 %
PdF:SPP500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením • 29 %
PdF:SP_DPD Diplomová práce - Dokončení • 24 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty