Jak byly údaje získány.

Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:FJB_DF1S Dějiny Francie 1 - seminář • 100 %
PdF:FJB_DF1 Dějiny Francie 1 • 83 %
PdF:FJB_LI1S Starší francouzská literatura - seminář • 83 %
PdF:SZ6005 Speciální a inkluzivní pedagogika • 83 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 83 %
PdF:FJB_LI1 Starší francouzská literatura • 67 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 67 %
PdF:FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář • 50 %
PdF:FJB_JC1 Jazyková cvičení 1 • 50 %
PdF:FJB_SY1 Syntax 1 • 50 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 50 %
PdF:FJ1008 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 1 • 50 %
PdF:FJB_JC3 Jazyková cvičení 3 • 33 %
PdF:FJB_JC3V Jazyková cvičení 3V • 33 %
PdF:FJB_SY1S Syntax 1 - seminář • 33 %
PdF:FJB_UPP1 Ústní a písemný projev 1 • 33 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace 1 • 33 %
FF:RLA21 Buddhismus • 17 %
PdF:FJB_DF2 Dějiny Francie 2 • 17 %
PdF:FJB_DF2S Dějiny Francie 2 - seminář • 17 %
PdF:FJB_JC2 Jazyková cvičení 2 • 17 %
PdF:FJB_JC2V Jazyková cvičení 2V • 17 %
PdF:FJB_LI2 Literatura 17.-19. století • 17 %
PdF:FJB_SZ Souborná zkouška • 17 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 17 %
PdF:FJ1015 Jazyková cvičení 1V • 17 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z médií • 17 %
PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 17 %
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 17 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 17 %
PdF:SZ6072 Základy IT gramotnosti a bezpečnosti pro učitele • 17 %
PdF:SZ6073 Zpracování informací z elektronických zdrojů • 17 %
PdF:SZ6605 Special and Inclusive Education • 17 %
PdF:SZ6606 Research in Education • 17 %
PdF:SZ7BP_JKVP Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 17 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 17 %
4. semestr
PdF:SZ6010 Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky • 100 %
PdF:SZ6011 Sebezkušenostní příprava na profesi II • 100 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 80 %
PdF:SZ6009 Sociální psychologie • 80 %
PdF:FJB_FO2 Fonetika 2 • 60 %
PdF:FJB_SZ Souborná zkouška • 60 %
PdF:AJ0102 Intenzivní jazykový kurz • 40 %
PdF:AJ0307 Zpěv ve výuce angličtiny • 40 %
PdF:A2BP_ZAD2 Základy didaktiky 2 • 40 %
PdF:A2BP_ZPBP Zásady a postupy psaní bakalářské práce • 40 %
PdF:FJB_DF2S Dějiny Francie 2 - seminář • 40 %
PdF:FJB_LI2S Literatura 17.-19. století - seminář • 40 %
FSpS:P939 Tělesná výchova – Wellness Fit program • 40 %
FF:SKANSIV70 Sámové (internetový kurz) • 20 %
PdF:A2BP_LEXI Základy lexikologie • 20 %
PdF:FJB_DF2 Dějiny Francie 2 • 20 %
PdF:FJB_JC2 Jazyková cvičení 2 • 20 %
PdF:FJB_JC4 Jazyková cvičení 4 • 20 %
PdF:FJB_JC4V Jazyková cvičení 4V • 20 %
PdF:FJB_LI1 Starší francouzská literatura • 20 %
PdF:FJB_LI1S Starší francouzská literatura - seminář • 20 %
PdF:FJB_MO2S Morfologie 2 - seminář • 20 %
PdF:FJB_SY2S Syntax 2 - seminář • 20 %
PdF:FJB_UPP2 Ústní a písemný projev 2 • 20 %
PdF:FJ1001 Argot v autentických dokumentech • 20 %
PdF:FJ1009 Dramatická výchova ve výuce francouzského jazyka 2 • 20 %
PdF:FJ1016 Jazyková cvičení 2 • 20 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 20 %
PdF:SZ2BP_SLE1 Školská politika, školský systém a legislativa I • 20 %
PdF:SZ6006 Výzkum v pedagogické praxi • 20 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 20 %
PdF:SZ6055 Asistentská praxe - asistent pedagoga 1 • 20 %
PdF:SZ6059 Jazyková situace v Evropské unii • 20 %
PdF:SZ6609 Social Psychology • 20 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 20 %
2. ročník
5. semestr
PdF:FJB_LI3S Literatura 20. století - seminář • 100 %
PdF:FJB_OPX1 Oborová praxe 1 • 100 %
PdF:FJB_UPP3 Ústní a písemný projev 3 • 100 %
PdF:FJB_JC5 Jazyková cvičení 5 • 83 %
PdF:SZ7BP_DTLO Logika • 83 %
PdF:SZ7BP_SP1P Speciální pedagogika 1 • 83 %
PdF:SZ7BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 • 83 %
PdF:AJ2BP_FUKS Funkční a komunikativní syntax • 67 %
PdF:AJ2BP_PJ3A Praktický jazyk 3A - úroveň C1 • 67 %
PdF:CJ2BP_LPM1 Literatura pro mládež 1 • 33 %
PdF:AJPV_SNAL Britská literatura: Viktoriánský román • 17 %
PdF:BP_FJ Bakalářská práce • 17 %
PdF:CJP519 Reflexe zahraniční stáže • 17 %
PdF:CJP520 Zahraniční stáž a její evaluace • 17 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 17 %
PdF:FJB_FO1S Fonetika 1 - seminář • 17 %
PdF:FJB_JC3 Jazyková cvičení 3 • 17 %
PdF:FJB_JC5V Jazyková cvičení 5V • 17 %
PdF:FJB_LI3 Literatura 20. století • 17 %
PdF:FJ0005 Francouzština zpěvem a recitací • 17 %
PdF:FJ1002 Cvičení z fonetiky • 17 %
PdF:SZ6007 Asistentská praxe - doučování 1 • 17 %
PdF:SZ6008 Sebezkušenostní příprava na profesi I • 17 %
PdF:SZ6012 Pedagogická komunikace • 17 %
PdF:SZ7BP_DTI2 Informační technologie 2 • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 17 %
6. semestr
PdF:FJB_JC6 Jazyková cvičení 6 • 100 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 100 %
PdF:AJ2BP_PJ3B Praktický jazyk 3B • 80 %
PdF:STUD0002 Základy věd o člověku (SZZ) • 60 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 20 %
PdF:BPD_FJ Bakalářská práce - Dokončení • 20 %
PdF:BP_PS Bakalářská práce • 20 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 20 %
PdF:FJB_JC6V Jazyková cvičení 6V • 20 %
PdF:FJ1001 Argot v autentických dokumentech • 20 %
PdF:FJ1026 Komunikační situace 2 • 20 %
PdF:FJ6010 Asistentská praxe - populárně naučné programy • 20 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty