Jak byly údaje získány.

Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:AJ4101 Praktická a profesní angličtina 1 • 100 %
PdF:AJ4201 Lexikologie • 100 %
PdF:AJ4301 Současná britská literatura a společnost • 100 %
PdF:AJ4401 Didaktika anglického jazyka 1A • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
PdF:SZ6076 Učebnice ve výuce ZŠ: jejich výběr a využití • 100 %
2. semestr
PdF:AJ4102 Praktická a profesní angličtina 2 • 100 %
PdF:AJ4202 Stylistika • 100 %
PdF:AJ4302 Současná americká literatura a společnost • 100 %
PdF:AJ4402 Didaktika anglického jazyka 1B • 100 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 100 %
PdF:AJ6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SP_0002 Introduction to Special Needs Education - Online • 100 %
PdF:SP6002 Učitelská praxe 2 • 100 %
PdF:SV_DPP Diplomová práce - Projekt • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:AJ2MP_ZATE Testování a hodnocení • 90 %
PdF:AJ2MP_DI2A Didaktika 2A • 83 %
PdF:AJ2MP_SAML Seminář k americké literatuře 20. století • 83 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 83 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 40 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 27 %
PdF:DP_AJ Diplomová práce • 20 %
PdF:OV6003 Učitelská praxe 3 • 20 %
PdF:AJ0408 Literatura ve výuce AJ na ZŠ • 17 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 17 %
PdF:CJ6003 Učitelská praxe 3 • 13 %
4. semestr
PdF:AJ2MP_DI2B Didaktika 2B • 89 %
PdF:DPD_AJ Diplomová práce - Dokončení • 25 %
PdF:DE2MP_DAHG Historická geografie • 11 %
PdF:DE2MP_DEKU Didaktické aspekty výuky kulturních dějin • 11 %
PdF:DP_AJ Diplomová práce • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty