Jak byly údaje získány.

Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PdF:A2MP_DI2A Didaktika 2A • 92 %
PdF:A2MP_PRAG Pragmatika • 92 %
PdF:AJ6003 Učitelská praxe 3 • 83 %
PdF:A2MP_SAML Současná americká literatura • 83 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 75 %
PdF:A2MP_LVAJ Literatura ve výuce AJ na ZŠ • 75 %
PdF:DP_AJ Diplomová práce • 75 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 75 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 58 %
PdF:AJ0203 Akademické dovednosti: poslech • 17 %
PdF:AJ0207 Výslovnostní cvičení A • 17 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 17 %
PdF:AJ5403 Hry a aktivity pro výuku AJ • 17 %
4. semestr
PdF:A2MP_DI2B Didaktika 2B • 83 %
PdF:A2MP_TEHO Testování a hodnocení • 83 %
PdF:A2MP_LDML Literatura pro děti • 75 %
PdF:DPD_AJ Diplomová práce - Dokončení • 50 %
PdF:AJ5410 Videoweb • 17 %
PdF:AJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 17 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty