Jak byly údaje získány.

Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:RJ2000 Didaktika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ2003 Dětská literatura 1 • 100 %
PdF:RJ2008 Lexikologie a stylistika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ2010 Praktická jazyková cvičení 1 • 100 %
PdF:RJ2017 Didaktika literárního textu 1 • 100 %
PdF:RJ2024 Kontrola povinné četby 1 • 100 %
PdF:RJ2027 Praktická gramatika ruštiny 1 • 100 %
PdF:RJ2036 Stará ruská literatura a folklór 1 • 100 %
PdF:SZ6039 Pedagogická psychologie • 100 %
PdF:SZ6040 Učitelská praxe 1 • 100 %
PdF:SZ6041 Seminář k učitelské praxi • 100 %
3. semestr
PdF:R2MP_DIS3 Didaktika RJ 3 • 100 %
PdF:R2MP_HVP1 Historický vývoj ruštiny 1 • 100 %
PdF:R2MP_LRP1 Literatura ruská 1 • 100 %
PdF:R2MP_PCS1 Překladová cvičení 1 • 100 %
PdF:R2MP_PJC3 Praktická jazyková cvičení 3 • 100 %
PdF:RJ6003 Učitelská praxe 3 • 80 %
PdF:R2MP_JSS3 Jazykový seminář 3 • 80 %
PdF:SZ6046 Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele • 80 %
PdF:DP_PD Diplomová práce • 60 %
PdF:RJ6001 Seminář k učitelské praxi 2 • 60 %
PdF:SZ6048 Inkluzivní vzdělávání • 60 %
PdF:R2MP_RLS1 Seminář z ruské literatury 1 • 40 %
PdF:DPP_PD Diplomová práce - Projekt • 20 %
PdF:DP_RJ Diplomová práce • 20 %
PdF:R2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 • 20 %
PdF:R2MP_SLP1 Současná ruská literatura 1 • 20 %
PdF:R2MP_SYP1 Syntax 1 • 20 %
PdF:R2MP_SYP2 Syntax 2 • 20 %
2. ročník
4. semestr
PdF:R2MP_DIS4 Didaktika RJ 4 • 100 %
PdF:R2MP_HVP2 Historický vývoj ruštiny 2 • 100 %
PdF:R2MP_JSS4 Jazykový seminář 4 • 100 %
PdF:R2MP_KPC1 Klauzurní práce 1 • 100 %
PdF:R2MP_PCS2 Překladová cvičení 2 • 100 %
PdF:R2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4 • 100 %
PdF:DPD_PD Diplomová práce - Dokončení • 67 %
PdF:DPD_RJ Diplomová práce - Dokončení • 33 %
PdF:R2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 • 33 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty