Jak byly údaje získány.

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 100 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKR_DEMO Demografie • 100 %
ESF:BKR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BKR_GECR Geografie cestovního ruchu • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %

Údaje byly předpočítány: 23. 1. 2021 11:31

Všechny obory fakulty