Jak byly údaje získány.

Ekonomie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 64 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 36 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 36 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 36 %
FI:MB101 Lineární modely • 27 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 27 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 27 %
FI:MB102 Diferenciální a integrální počet • 18 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 18 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 18 %
ESF:MPP_SPRP Správní proces • 18 %
2. semestr
ESF:BKF_BAN1 Bankovnictví 1 • 100 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
2. ročník
4. semestr
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 100 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 100 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 100 %
5. semestr
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 50 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 50 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 50 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 50 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 50 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 50 %
3. ročník
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 80 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 80 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 20 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 20 %
ESF:BPV_ZAPO Základy politologie • 20 %
ESF:MPE_AAER Applied Econometrics in R • 20 %
ESF:MPJ_JIIBS Jazyk II/B - Španělština • 20 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 20 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 20 %

Ekonomie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 50 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 50 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 50 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 50 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
PřF:M2120 Finanční matematika I • 80 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 40 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 40 %
FF:US_179 Mysterium opery • 20 %
PřF:M2142 Systémy počítačové algebry • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 20 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 20 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 20 %
ESF:BPJ_JI2S Jazyk I/2 Španělština • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 80 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 80 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 80 %
FF:DISQ002 Světová moderna a avantgarda • 20 %
FF:DISQ019 Proměny tanečního projevu • 20 %
FF:DISQ020 Kritická praxe • 20 %
FF:SUS_149 Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? • 20 %
PřF:M1100 Matematická analýza I • 20 %
PřF:M1110 Lineární algebra a geometrie I • 20 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
ESF:BPJ_JI3S Jazyk I/3 Španělština • 20 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 71 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 57 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 57 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 57 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 29 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 29 %
PřF:F2712 Matematika 2 • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
PřF:M2110 Lineární algebra a geometrie II • 14 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 14 %
PřF:M6110 Pojistná matematika • 14 %
PřF:XS350 Práce se skupinovou dynamikou • 14 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 14 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 14 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 14 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 14 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 14 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 14 %
ESF:BPJ_JI4S Jazyk I/4 Španělština • 14 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 14 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 14 %
ESF:MPH_RESP Rétorika a společenský protokol • 14 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 14 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 100 %
PřF:M5751 Elektronická sazba a publikování v TeXu • 86 %
PřF:M5120 Lineární statistické modely I • 71 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 57 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 43 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 29 %
PřF:M5444 Markovské řetězce • 14 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 14 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 14 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 14 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 14 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 14 %
6. semestr
ESF:BPE_CARA Časové řady • 80 %
PřF:M6120 Lineární statistické modely II • 70 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 30 %
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 30 %
PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška • 20 %
PřF:M6130 Výpočetní statistika • 20 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 20 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 20 %

Ekonomie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FF:JAP116 Japonský buddhismus • 100 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
3. semestr
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 100 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 100 %
2. ročník
4. semestr
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 50 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 50 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 50 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 50 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 50 %
5. semestr
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 50 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 50 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 50 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 50 %
ESF:BPF_AFIC Finance (for Czech studies) • 50 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %

Ekonomie (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 50 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 50 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 50 %
ESF:BPE_ZATH Základy teorie her • 50 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 50 %
4. semestr
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 100 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:BAX401 Maďarština I. • 33 %
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 33 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 33 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 33 %
FF:PB32JB51 Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví • 33 %
FF:PH02002 Extended and Embodied Cognition • 33 %
FF:US_68 Co postmoderna je - a co není • 33 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 33 %
PdF:CJ2BP_LKSM Kapitoly ze světové literatury pro mládež • 33 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 33 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 33 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 33 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 33 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 33 %

Ekonomie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 97 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 93 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 91 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 84 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 78 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 46 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 81 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 79 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 76 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 73 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 58 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 23 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 19 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 13 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 11 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 11 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 94 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 94 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 89 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 83 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 80 %
ESF:BPH_MAN1 Management 1 • 26 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 22 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 17 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 13 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 13 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 13 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 11 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 11 %

Ekonomie (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 91 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 86 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 68 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 68 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 45 %
PřF:M1VM01 Algoritmizace úloh a numerické výpočty • 23 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 14 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 88 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 38 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 25 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 25 %
ESF:BPJ_JI2N Jazyk I/2 - Němčina • 25 %
FF:ARTS008 Argumentace a logika • 13 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 13 %
FF:CJJ11 Morfologie – přednáška • 13 %
FF:JPN124 Japonské dějiny • 13 %
FF:JPN214 Japonská literatura • 13 %
FF:MED12 Renesanční humanismus • 13 %
FF:OJ204 Písma světa • 13 %
PrF:BF604ZK Monetární politika a měnové právo • 13 %
PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě • 13 %
FI:VV040 Divadelní hra • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
PdF:MA0003 Algebra 1 • 13 %
PdF:MA0004 Matematická analýza 1 • 13 %
PdF:MA0007 Geometrie 1 • 13 %
PdF:MA0008 Teorie pravděpodobnosti • 13 %
PdF:OVP006 Dějiny etiky 1 • 13 %
PdF:OVP007 Seminář k dějinám etiky 1 • 13 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 13 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 13 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 13 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 13 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 13 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 13 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 13 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 13 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 13 %
CST:SPUAJ001 Academic reading for students with learning differences • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 80 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 80 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 60 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 20 %
FF:JPNN11 Japonské písmo pro neoborové studenty I • 20 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:VIETX1 Základy vietnamštiny 1 • 20 %
FSS:POLB1099 Pracovní stáž • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 20 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 20 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 20 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 20 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 20 %

Ekonomie (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 92 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 64 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 53 %
CST:CJV_DIAL Jazykový test Dialang • 31 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 25 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 25 %
PřF:M1160 Úvod do programování I • 17 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 11 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 64 %
FF:ARTS009 ABC češtiny • 18 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 18 %
PřF:M1130 Seminář z matematiky I • 18 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 71 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 29 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 29 %
FF:ARTS010 Dějiny Mongolska a stepních říší • 14 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 14 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 14 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 14 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 14 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 14 %
FF:KSCB065 Sociální problémy v soudobé Číně • 14 %
FF:RLBCA002 Buddhismus I • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 14 %

Finance (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPP_OPR1 Obchodní právo 1 • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPP_OPR1 Obchodní právo 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 60 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 60 %
ESF:BPF_TEBP Teze bakalářské práce • 60 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 40 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 20 %
4. semestr
ESF:BPF_FIMA Finanční matematika • 67 %
ESF:BPF_TEBP Teze bakalářské práce • 67 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 33 %
ESF:BPF_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 33 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 33 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 33 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 33 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 33 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 33 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 33 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 33 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPF_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 100 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
6. semestr
ESF:BPF_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 98 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 91 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 85 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 11 %

Finance (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 99 %
ESF:BPF_CZAF Cvičení ze základů financí • 97 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 97 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 96 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 96 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 88 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 40 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
2. semestr
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 97 %
ESF:BPP_OPR1 Obchodní právo 1 • 96 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 91 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 88 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 87 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 28 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 13 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BPF_FIMA Finanční matematika • 94 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 88 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 25 %

Finance a právo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
PrF:BEP401ZK Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu • 50 %
PrF:BVV08K Finanční právo • 50 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 50 %
ESF:BPP_OPR1 Obchodní právo 1 • 50 %
4. semestr
PrF:BEV501ZK Evropské mezinárodní právo soukromé • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
2. ročník
6. semestr
ESF:BPF_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 94 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 16 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 16 %
PrF:BEV403ZK Trestní právo v evropském prostředí • 13 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 13 %

Finance a právo (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PrF:BEP101ZK Právní nauka I • 100 %
PrF:BEP302ZK Veřejná správa v ČR a v Evropě • 100 %
PrF:BVV01K Veřejné finance a fiskální právo • 100 %
PrF:BVV09ZK Finanční správa • 100 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 100 %
PrF:BEP301ZK Evropské právo • 99 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 99 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 93 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 73 %
2. semestr
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 97 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 97 %
PrF:BVV08K Finanční právo • 94 %
PrF:BEP401ZK Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu • 91 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 91 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 79 %
PrF:BEV802K Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v EU • 15 %
ESF:BPF_BAN1 Bankovnictví 1 • 15 %
2. ročník
3. semestr
PrF:BEV501ZK Evropské mezinárodní právo soukromé • 100 %
PrF:BVV12ZK Základy obchodního práva • 100 %
PrF:MV913K Měnové a devizové právo • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 97 %
ESF:BPF_TFSC Transformation of the Financial System • 81 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 81 %
ESF:BPF_FIMA Finanční matematika • 47 %
PrF:MV932K Právo kapitálového trhu • 25 %
ESF:BPP_PRMO Právo mezinárodního obchodu • 16 %
ESF:BPF_FITR Finanční trhy • 13 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
5. semestr
PdF:RJ2BP_REP2 Reálie 2 • 100 %
PdF:RJ2BP_RES2 Seminář z reálií 2 • 100 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 100 %
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 71 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 29 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 29 %
FSpS:P943 Tělesná výchova - Jogalates • 14 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 14 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 14 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 14 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
FF:JAP140 History and Politics of Modern East Asia • 50 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 50 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 50 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 50 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 50 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 50 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 50 %
3. semestr
ESF:MPH_PRRI Projektové řízení • 100 %
2. ročník
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
PdF:ONLINE_AW Angličtina Online - Psaný projev • 50 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 50 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 50 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 50 %
3. ročník
6. semestr
FSS:BSSS201 Bezpečnostní politika • 50 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 50 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 100 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 90 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 90 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 80 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 30 %
FSpS:P970 Tělesná výchova - Tanec • 20 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 20 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 20 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 91 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 73 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 55 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 45 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 18 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 18 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 18 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 92 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 69 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 62 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 38 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 15 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 87 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 47 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 33 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 20 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 20 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 20 %
6. semestr
FSS:MVZS201 Mezinárodní politika • 31 %
FSS:MVZS202 Mezinárodní vztahy • 31 %
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 31 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 23 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 23 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 15 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 15 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 15 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
FSS:POL196 Politika ve filmu • 100 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
5. semestr
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 100 %
ESF:BPE_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 100 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 50 %
FSS:SPR208 Sociální zabezpečení • 50 %
FSS:VPLS200 Obhajoba bakalářské práce • 50 %
FSS:VPLS201 Veřejná a sociální politika • 50 %
FSS:VPLS202 Teorie organizace a řízení • 50 %
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 50 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 100 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 100 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 50 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 50 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 50 %
2. ročník
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 100 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 67 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 67 %
FF:AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 33 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 33 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 33 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 33 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 33 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 33 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 33 %
6. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 40 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 40 %
FF:SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé • 20 %
FSS:CJVS102 Španělština pro sociální studia II • 20 %
FSS:CJVS301 Expresión oral • 20 %
FSS:ZURS202 Praktická zkouška ze žurnalistiky (ZUR) • 20 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 20 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 20 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 20 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 20 %
ESF:BPV_EUPP European Union Public Policy • 20 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 20 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 20 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:CJBC432 Jan Eskymo Welzl a média • 50 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 50 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 50 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 50 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 50 %
2. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:MPJ_JIIBA Jazyk II/B - Angličtina • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 80 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 80 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 80 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 60 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 60 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 40 %
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 20 %
FF:DSBCB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 20 %
FF:LJBCB08 Antická mytologie: hrdinské mýty • 20 %
PrF:BF604ZK Monetární politika a měnové právo • 20 %
FSS:ZUR139 Úvod do studia dějin médií • 20 %
FSpS:P933 Tělesná výchova - Kondiční box • 20 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 20 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 20 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 20 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 20 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 20 %
ESF:MPH_MAEU Marketing v EU • 20 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 67 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 67 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 67 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 33 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 33 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 33 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 33 %
ESF:BPH_MAN1 Management 1 • 33 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 33 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 33 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 33 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 33 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 100 %
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 40 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 20 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 20 %

Hospodářská politika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 50 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 50 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 50 %
2. semestr
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 67 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 56 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 33 %
FSpS:P909 Physical Education - Fitness Gym • 22 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 22 %
ESF:BPE_MAC1 Macroeconomics 1 • 22 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 11 %
FF:PJA205 Jazyková cvičení II • 11 %
FF:VIETX2 Základy vietnamštiny 2 • 11 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 11 %
FSpS:P949 Tělesná výchova - Taiči • 11 %
ESF:BPE_AMA1 Macroeconomics 1 (for Czech studies) • 11 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 11 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 11 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 78 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 56 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 56 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 44 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 44 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:JSBHR210 Chorvatština pro začátečníky I • 11 %
FF:PJA302 Jazyková cvičení a konverzace I • 11 %
FF:VKOR1 Korejština 1 • 11 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 11 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 11 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 11 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 11 %
ESF:BPF_AFIC Finance (for Czech studies) • 11 %
ESF:BPJ_JI1F Jazyk I/1 - Francouzština • 11 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 11 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 11 %
ESF:MPJ_JIIAR Jazyk II/A - Ruština • 11 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 11 %
ESF:MPJ_PJPFD Präsentationstechniken und -fertigkeiten in Deutsch • 11 %
4. semestr
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 92 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 92 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 17 %
ESF:BPE_TEBP Teze bakalářské práce • 17 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 17 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 17 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 17 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 64 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 18 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 18 %
6. semestr
ESF:BPE_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 43 %
ESF:BPE_EKPR Ekonomie práce • 29 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 29 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 14 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 14 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 14 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 14 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 14 %

Hospodářská politika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 98 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 98 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 96 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 95 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 88 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 57 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 20 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 95 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 86 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 81 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 71 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 24 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 24 %
ESF:BPJ_JI2N Jazyk I/2 - Němčina • 14 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 95 %
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 89 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 89 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 74 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 58 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 32 %
ESF:BPH_MAN1 Management 1 • 21 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 11 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 11 %
ESF:BPJ_JI3N Jazyk I/3 - Němčina • 11 %
ESF:MPM_OMVE Optimalizační metody v ekonomii • 11 %

Hospodářská politika (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 63 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 50 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 25 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 13 %
PrF:BV103ZK Základy politického systému ČR • 13 %
FSS:SPRN4473 Vedení týmů a jednotlivců • 13 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 13 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 13 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 13 %
ESF:BPJ_JI1S Jazyk I/1 Španělština • 13 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 13 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 75 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 75 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 50 %
FF:ROM1BSJ02 Španělština II (pro nešpanělštináře) • 25 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 25 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 25 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 25 %
ESF:MKJ_JAZA Pomocný kurz angličtiny • 25 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 67 %
FF:ROM1BSJ03 Španělština III (pro nešpanělštináře) • 33 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 33 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 33 %
ESF:BPE_HOD1 Hospodářské dějiny 1 • 33 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 33 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 33 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 33 %

Hospodářská politika (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 94 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 75 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 13 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 71 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 14 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 14 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 14 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 14 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 14 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 14 %
ESF:BPP_OPR1 Obchodní právo 1 • 14 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 14 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 14 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 • 86 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 86 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 71 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 29 %
FF:KSCA023 Dějiny čínské literatury • 14 %
FSS:ZURB1232 Český jazyk pro slovenské studenty • 14 %
FSpS:P935 Tělesná výchova - Kick box • 14 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 14 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 14 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 14 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 86 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 86 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 29 %
FF:PSMB042 Kariérní start • 14 %
FF:RLB666 Konec světa • 14 %
FF:VIKMA05 Organizace znalostí • 14 %
FF:VIKMB16 Blok expertů • 14 %
FF:VIKMB20 Webová analytika • 14 %
PrF:MV618K Sociální dialog • 14 %
PřF:M0001 Matematika kolem nás • 14 %
PřF:XS450 Komunikační trénink • 14 %
PdF:CJV_ROM1 Romský jazyk 1 • 14 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
FSpS:P975 Tělesná výchova - Fotbal • 14 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 14 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 14 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 14 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 14 %
ESF:MKH_MAKO Manažerský koučink • 14 %
ESF:MKV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností • 14 %
ESF:MPH_RESP Rétorika a společenský protokol • 14 %
2. semestr
FSpS:P976 Tělesná výchova - Futsal • 50 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 50 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 50 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 25 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 25 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 25 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 25 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 25 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 25 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 25 %
ESF:BPJ_JI2N Jazyk I/2 - Němčina • 25 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 25 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 25 %
ESF:MPJ_JIIBA Jazyk II/B - Angličtina • 25 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
4. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
ESF:BPH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 67 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 67 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 67 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 33 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 33 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 33 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 33 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 33 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 33 %
3. ročník
6. semestr
ESF:BPH_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 76 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 48 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 24 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 24 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 19 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 14 %

Podniková ekonomika a management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 99 %
ESF:BPH_ZAFI Základy filozofie • 98 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPF_ZAFI Základy financí • 97 %
ESF:BPR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 97 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 96 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 94 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 89 %
2. semestr
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 97 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 93 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 88 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 79 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 43 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 30 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 22 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 99 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 98 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 97 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 95 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 95 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 89 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %

Podniková informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 75 %
FSpS:P973 Tělesná výchova - Basketbal • 25 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 25 %
ESF:BKF_BAN1 Bankovnictví 1 • 25 %
ESF:BPH_TEBP Teze bakalářské práce • 25 %
ESF:MKP_PRPR Pracovní právo • 25 %
3. semestr
FI:PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace • 100 %
FI:PB152 Operační systémy • 100 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 100 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 100 %
ESF:BPE_MAC1 Macroeconomics 1 • 100 %
ESF:BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1 • 100 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
ESF:BPH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 100 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 100 %
2. ročník
6. semestr
ESF:BPH_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
FF:KPM01 Kurz projektového managementu • 22 %
FI:PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET • 22 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 22 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 22 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 11 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
FI:PV004 UNIX • 11 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 11 %
FI:VB042 Právo duševního vlastnictví • 11 %
PdF:FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2 • 11 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 11 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 11 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 11 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 11 %

Podniková informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPH_USPI Úvod do studia podnikové informatiky • 97 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 94 %
FI:PB001 Úvod do informačních technologií • 92 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 90 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 85 %
FI:IB113 Úvod do programování a algoritmizace • 84 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 84 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 77 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 65 %
2. semestr
ESF:BPH_PIS1 Podnikové informační systémy 1 • 85 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 80 %
ESF:BPH_POEK Podniková ekonomika • 75 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 75 %
FI:IB110 Základy informatiky • 70 %
FI:PB152 Operační systémy • 70 %
FI:PB162 Programování v jazyce Java • 35 %
FI:PV004 UNIX • 25 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPH_PINF Podniková informatika • 100 %
ESF:BPH_PIS2 Podnikové informační systémy 2 • 100 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 94 %
FI:PB150 Architektury výpočetních systémů • 82 %
FI:IB000 Matematické základy informatiky • 76 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 53 %
FI:PB168 Základy databázových a informačních systémů • 47 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 41 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 24 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 18 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 12 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 86 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 86 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 86 %
ESF:BPR_GECR Geografie cestovního ruchu • 86 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 86 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 29 %
FF:OJ204 Písma světa • 14 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 14 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 14 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 14 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 14 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BPR_GECR Geografie cestovního ruchu • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
4. semestr
PdF:FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4 • 50 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 50 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 50 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 50 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %
ESF:BPR_TEBP Teze bakalářské práce • 50 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 50 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 100 %
ESF:BPR_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 100 %
ESF:BPR_PNPC Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu • 100 %
6. semestr
ESF:BPR_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPR_PNPC Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu • 80 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 70 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 30 %
ESF:XPH_MUS2 Meziuniverzitní studentská soutěž • 20 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 100 %
ESF:BPR_CERU Cestovní ruch • 99 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 98 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 98 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 89 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 88 %
2. semestr
ESF:BPR_GECR Geografie cestovního ruchu • 95 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 93 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 90 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 78 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 75 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 68 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 97 %
ESF:BPR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 97 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 94 %
ESF:BPR_PMUR Plánování a management v územním rozvoji • 94 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 94 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 85 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 79 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 21 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 15 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 12 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 12 %

Regionální rozvoj a správa (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPR_DEMO Demografie • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
6. semestr
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 100 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 100 %
ESF:BPR_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPR_MGCR Management destinace cestovního ruchu • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
FF:PH0255 Filozofie ve sci-fi • 50 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 50 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 50 %
2. semestr
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 100 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 50 %
FSpS:P993 Tělesná výchova - Horostěna • 50 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 50 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 50 %
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 50 %
ESF:BPV_URVS Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru • 50 %
6. semestr
ESF:BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 100 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 86 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 29 %
FF:KPM01 Kurz projektového managementu • 14 %
PřF:BI0002 Příběhy vědy: gen • 14 %
FSpS:P933 Tělesná výchova - Kondiční box • 14 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 14 %
ESF:BPM_STA2 Statistika 2 • 14 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 14 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 92 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 77 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 54 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 31 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 15 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 15 %
ESF:BPJ_JI2F Jazyk I/2 - Francouzština • 15 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 15 %
3. semestr
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 77 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 62 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 54 %
ESF:BKH_ZMAN Základy managementu • 38 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 38 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 15 %
ESF:BPJ_JI3F Jazyk I/3 - Francouzština • 15 %
2. ročník
4. semestr
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 72 %
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 72 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 67 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 61 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 44 %
FSpS:P966 Tělesná výchova - Fit hodina • 22 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 22 %
ESF:BPJ_JI4F Jazyk I/4 - Francouzština • 17 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 11 %
5. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 83 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 67 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 28 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
FSpS:P950 Tělesná výchova - Jóga • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
ESF:BPV_TEBP Teze bakalářské práce • 17 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 11 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 11 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 11 %
3. ročník
6. semestr
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 67 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 50 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 33 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 33 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 33 %
ESF:BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 33 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 17 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 17 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 17 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 17 %
ESF:BKR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 17 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 17 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
3. semestr
FF:AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 100 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 100 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 100 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 100 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
3. semestr
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
2. ročník
4. semestr
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
5. semestr
PrF:BEP302ZK Veřejná správa v ČR a v Evropě • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 100 %
FSpS:P940 Tělesná výchova - Základy capoeiry • 100 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
5. semestr
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 100 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
2. ročník
6. semestr
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 67 %
FSS:ADAPT_B2 Adaptivní test B2 • 33 %
FSS:CJVA103 Akademická angličtina se zaměřením na interkulturní komunikaci • 33 %
ESF:BPE_AMA1 Macroeconomics 1 (for Czech studies) • 33 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 33 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 33 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 33 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
2. semestr
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 63 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 25 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 25 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 25 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 25 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 13 %
FF:REBCB16 Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu • 13 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 13 %
FSpS:P980 Tělesná výchova - Zumba • 13 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 13 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 13 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 13 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 13 %
ESF:BPJ_JI2S Jazyk I/2 Španělština • 13 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 13 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 13 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 71 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 71 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 29 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 29 %
FF:CJBA37 Slovenština • 14 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 14 %
FF:KJ1A011 Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 • 14 %
FF:SJ1B002 Expresión oral I • 14 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 14 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 14 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 14 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 14 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 14 %
4. semestr
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 90 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 80 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 30 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 30 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 30 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 20 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 78 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 33 %
FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost • 11 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:CJVS1B Španělský jazyk pro akademické účely I • 11 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 11 %
FSpS:P965 Tělesná výchova - Bodystyling • 11 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 11 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 11 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 11 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 11 %
6. semestr
ESF:BPV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 44 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 33 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 22 %
ESF:BPV_BAS1 Bakalářský seminář 1 • 22 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 11 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 11 %
PdF:SZ6642 School Education • 11 %
FSpS:P903 Physical Education - Volleyball • 11 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 11 %
ESF:BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 11 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 11 %
ESF:BPJ_JI4A Jazyk I/4 - Angličtina • 11 %
ESF:BPJ_JI4S Jazyk I/4 Španělština • 11 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 11 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 11 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 11 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 11 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 11 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 11 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FF:VH_15C Collegium musicum - orchestr • 100 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 100 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
3. semestr
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 100 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 100 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
2. ročník
4. semestr
FSS:CJVA104 Akademická angličtina • 50 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 50 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 50 %
ESF:BPR_EUAP Evropská unie a právo • 50 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 50 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 50 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 50 %
5. semestr
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 50 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 50 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 100 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 98 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 95 %
ESF:BPM_VTMA Vstupní test do matematiky • 93 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 90 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 82 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 25 %
ESF:BPV_ZAPO Základy politologie • 12 %
2. semestr
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BPM_MATE Matematika • 85 %
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 78 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 74 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 44 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 19 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 19 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 15 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 15 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 11 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 11 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 96 %
ESF:BPM_STA1 Statistika 1 • 92 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 75 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 29 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 21 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 21 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 17 %
ESF:BPH_EKOR Ekonomika organizací • 17 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 17 %
ESF:MPP_PRNO Právo neziskových organizací • 13 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 100 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 83 %
ESF:BPP_SPPR Správní právo • 83 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 17 %
PdF:FJ1027 Korektivní fonetika francouzštiny • 17 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 17 %
2. semestr
ESF:BPE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 100 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 100 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 75 %
FF:CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí • 50 %
CST:CJV_F_CRIS Les crises économiques du capitalisme • 50 %
FF:IJ1B006 Italské reálie a zeměpis • 25 %
FF:JAP402 Japonsko očima Haruki Murakamiho • 25 %
PdF:FJB_PP Písemný projev • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 25 %
ESF:BPJ_JI2F Jazyk I/2 - Francouzština • 25 %
ESF:BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 25 %
ESF:BPV_IEBE Introduction to Experimental and Behavioral Economics • 25 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BPE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 75 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 50 %
FF:CJVAPS Akademické psaní v angličtině • 25 %
FF:IJ1B007 Seminario del lettorato di lingua italiana (A) • 25 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 25 %
PdF:IVP018 The Art of Advanced Public Speaking • 25 %
FSpS:P998 Tělesná výchova - Sportovní osvobození • 25 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 25 %
ESF:MPJ_JII1FA Jazyk II/1 - Francouzština • 25 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 97 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 92 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 92 %
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 92 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 63 %
2. semestr
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 63 %
ESF:BPJ_JI2A Jazyk I/2 - Angličtina • 42 %
ESF:MPV_KDVS Kapitoly z dějin veřejného sektoru • 42 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 21 %
FF:CJVFST Francouzština pro studium a stáže v zahraničí • 16 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 16 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 16 %
FSpS:P960 Tělesná výchova - Aerobik-step • 16 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 16 %
FF:ARTS014 Jak číst současnou světovou literaturu. Cesta napříč žánry. • 11 %
FF:SUS_60B Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. • 11 %
PdF:FJ1072 Praktický jazyk - francouzština 2 • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 11 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 11 %
ESF:BPH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 11 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy • 94 %
ESF:BPJ_JI3A Jazyk I/3 - Angličtina • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace - francouzština 1 • 17 %
ESF:BPJ_JI1A Jazyk I/1 - Angličtina • 11 %

Business Management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 72 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 69 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 53 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 53 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 50 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 44 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 28 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 22 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 19 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 13 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 13 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 13 %
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 13 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 13 %
2. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 72 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 72 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 72 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 72 %
ESF:MPH_CSMR Business research • 72 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 66 %
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 59 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 45 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 28 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 24 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 24 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 21 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 21 %
ESF:MPH_ADTH Diploma thesis assignment • 17 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 14 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 77 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 50 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 50 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 45 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 32 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 32 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 27 %
ESF:MPH_BUPM Business Process Management • 27 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 23 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 18 %

Cestovní ruch (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 67 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 67 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 67 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 64 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 40 %
ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 38 %
ESF:MPR_MVCR Metody výzkumu cestovního ruchu • 27 %
ESF:MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 27 %
ESF:MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 24 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 24 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 24 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 20 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 13 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 13 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
2. semestr
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 72 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 56 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 50 %
ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 50 %
ESF:MPR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 50 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 39 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 33 %
ESF:MPR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 33 %
ESF:MPR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 33 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 22 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 22 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 17 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 17 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 11 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 11 %
ESF:MPR_PCER Politiky cestovního ruchu • 11 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 100 %
ESF:MPR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 100 %
ESF:MPR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 75 %
ESF:MPR_PCER Politiky cestovního ruchu • 50 %
ESF:BPR_AENE Environmental Economy and Sustainable Development • 38 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 38 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 25 %
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 25 %
FF:ROM1BSJ03 Španělština III (pro nešpanělštináře) • 13 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 13 %
PdF:FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1 • 13 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 13 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 13 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 13 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 13 %

Economics (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 100 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 100 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 100 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 100 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 100 %

Ekonomie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 50 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 33 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 33 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 33 %
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty • 17 %
PrF:BVV04ZK Mediální právo • 17 %
FSS:HEN440 Estetické vnímání přírody • 17 %
FI:PB009 Principles of Computer Graphics • 17 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 17 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 17 %
ESF:BPF_FIGR Finanční gramotnost • 17 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 17 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 17 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 17 %
ESF:MPH_MAEU Marketing v EU • 17 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 17 %
ESF:MPH_PRRI Projektové řízení • 17 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 17 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 17 %
ESF:MPP_PRPR Pracovní právo • 17 %
3. semestr
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 100 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 100 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 100 %

Ekonomie (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 100 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 100 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 100 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 100 %
3. semestr
FSS:BSS152 Kybernetická válka • 50 %
FSS:BSS469 Kybernetická bezpečnost • 50 %
PřF:BI8678 Aplikovaná analýza přežití • 50 %
PřF:C2184 Úvod do programování v Pythonu • 50 %
PřF:M5858 Spojité deterministické modely I • 50 %
PřF:M9121 Časové řady I • 50 %
FI:PV080 Information security and cryptography • 50 %
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 50 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 50 %
2. ročník
4. semestr
PřF:M6444 Stochastické modely markovského typu • 100 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 100 %
PřF:M9301 Matematická ekonomie • 100 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 100 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %

Ekonomie (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 100 %
3. semestr
FF:NJII_30 Literatur in der Schweiz • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %

Ekonomie (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 74 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 58 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 58 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 53 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 32 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 26 %
FF:PHA0001 Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students • 21 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 21 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 16 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 16 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 11 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 11 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 11 %
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 50 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 50 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 50 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 50 %
FF:JAPX110 Japonské písmo II. • 25 %
FF:JAP127 Japonský jazyk II. • 25 %
FSS:POLB1008 Tradice politického myšlení • 25 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 25 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 25 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 25 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 25 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 25 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 25 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 25 %
ESF:MPH_PIPM Podniková informatika pro manažery • 25 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 25 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 25 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 25 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 25 %
ESF:MPJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II • 25 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:JAP128 Japonština III • 50 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 50 %
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
ESF:BPE_INEC Introduction to Econometrics • 50 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 50 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 50 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 50 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 50 %

Ekonomie (navazující prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 50 %
PřF:M5170 Matematické programování • 25 %
PřF:M7222 Zobecněné lineární modely • 25 %
PřF:M7986 Statistická inference I • 25 %
ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza • 25 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 25 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 25 %
2. semestr
PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška • 50 %
PřF:MF002 Stochastická analýza • 50 %
PřF:M6444 Stochastické modely markovského typu • 50 %
PřF:M8986 Statistická inference II • 50 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 50 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 50 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BPE_INEC Introduction to Econometrics • 50 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 50 %
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 50 %

Ekonomie (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 100 %
ESF:BPE_MAC1 Macroeconomics 1 • 50 %
ESF:BPF_AFMT Financial Mathematics • 50 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 50 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 50 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 50 %
ESF:MPE_IORG Industrial organization • 50 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 50 %
2. semestr
ESF:BPE_INEC Introduction to Econometrics • 100 %
ESF:BPE_MIC1 Microeconomics 1 • 100 %
ESF:MPE_IEEK International economics • 100 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 100 %
ESF:MPV_APF2 Public Finance 2 • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 100 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPE_AMEM Applied Macroeconomic Modelling • 100 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 100 %
ESF:MPE_ECTR Economics of Transition • 100 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 100 %
4. semestr
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 100 %
ESF:MPE_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 100 %
ESF:MPE_TREN Transport Economics • 100 %

Finance (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPF_ACP2 Analýza cenných papírů 2 • 100 %
ESF:MPF_FIDE Finanční deriváty • 100 %
ESF:MPF_MFIN Mezinárodní finanční instituce • 100 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 100 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 100 %
3. semestr
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPF_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
ESF:MPF_SPSC Speciální seminář C • 100 %
ESF:MPH_PRRI Projektové řízení • 100 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 100 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 100 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPF_DIS2 Diplomový seminář 2 • 97 %
ESF:MPF_SPSA Speciální seminář A • 47 %
ESF:MPF_SPSC Speciální seminář C • 40 %

Finance (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPM_MAT2 Matematika 2 • 91 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 90 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 87 %
ESF:MPP_PRFI Právo a finance • 81 %
ESF:MPF_FIFI Firemní finance • 61 %
ESF:MPF_AUDI Auditing • 58 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 55 %
ESF:BPH_MAUC Manažerské účetnictví • 54 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 36 %
ESF:MPF_FIIN Finanční investování • 31 %
ESF:MPF_ACP1 Analýza cenných papírů 1 • 28 %
ESF:MPF_MEFI Mezinárodní finance • 25 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 91 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 75 %
ESF:MPF_FIU3 Finanční účetnictví 3 • 66 %
ESF:MPF_UCFI Účetnictví firem • 64 %
ESF:MPF_PRDA Přímé daně • 63 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 39 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 33 %
ESF:MPF_TEPO Teorie portfolia • 27 %
ESF:MPF_MFIN Mezinárodní finanční instituce • 19 %
ESF:MPF_ACP2 Analýza cenných papírů 2 • 17 %
ESF:MPF_FIDE Finanční deriváty • 17 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 16 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 13 %
ESF:MPF_EARB Ekonomika a řízení bank • 11 %
ESF:MPF_POJ2 Pojišťovnictví 2 • 11 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPF_UFII Účetnictví finančních institucí • 71 %
ESF:MPF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 70 %
ESF:MPF_NEDA Nepřímé daně • 63 %
ESF:MPF_FAAP Finanční analýza a plán • 60 %
ESF:MPF_MUST Mezinárodní účetní standardy • 60 %
ESF:MPF_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy • 27 %
ESF:MPF_PZOZ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích • 19 %
ESF:MPF_STPR Strukturované produkty • 19 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 17 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 13 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 11 %
ESF:MPF_ZAJI Zajištění • 11 %

Finance (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 62 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 62 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 57 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 52 %
ESF:MPF_AIFI International Finance and Institutions • 52 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 29 %
ESF:MPF_APOT Portfolio Theory • 29 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 24 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 24 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 19 %
ESF:MPF_AACC International Accounting • 19 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 19 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 19 %
ESF:BPF_AFIN Finance (Basics) • 14 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 14 %
ESF:MPF_STPA Structured Products • 14 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 14 %
2. semestr
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 60 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 60 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 60 %
ESF:MPF_APOT Portfolio Theory • 55 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 35 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 35 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 35 %
ESF:MPF_ADTH Diploma thesis assignment • 30 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 30 %
ESF:MPF_AACC International Accounting • 25 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 25 %
ESF:BPF_AFIM Financial Markets • 20 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 20 %
ESF:MPF_ATAX Taxation • 20 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 20 %
ESF:BPF_ARMI Risk Management and Insurance • 15 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 15 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 15 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 15 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 100 %
ESF:MPF_ADS1 Diploma seminar 1 • 77 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 69 %
ESF:MPF_STPA Structured Products • 69 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 54 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 23 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 23 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 23 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 15 %
ESF:MPF_AACC International Accounting • 15 %
ESF:MPF_AIFI International Finance and Institutions • 15 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 15 %

Finance a právo (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
PrF:NF101ZK Daňové právo I - obecná část • 98 %
PrF:NF102ZK Právo finančního trhu I • 98 %
PrF:NF103ZK Řízení při dohledu nad finančním trhem • 94 %
ESF:MPF_FIIN Finanční investování • 91 %
ESF:MPF_BAN2 Bankovnictví 2 • 89 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 89 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 33 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 13 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 11 %
2. semestr
PrF:NF201ZK Daňové právo II - zvláštní část • 100 %
ESF:MPF_POJ2 Pojišťovnictví 2 • 100 %
PrF:NF202ZK Právo finančního trhu II • 95 %
ESF:MPF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven • 91 %
ESF:BPF_BEFI Behaviorální finance • 86 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 86 %
ESF:MPF_EARB Ekonomika a řízení bank • 77 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 73 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 14 %
2. ročník
3. semestr
PrF:NF301ZK Dotační právo • 100 %
ESF:MPF_PZOZ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích • 75 %
ESF:MPF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 65 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 35 %
PrF:BF504ZK Celní správa a nepřímé daně • 15 %
PrF:NF103ZK Řízení při dohledu nad finančním trhem • 15 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 15 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 15 %
ESF:MPF_TEDP Teze diplomové práce • 15 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 15 %

Finance (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 100 %
ESF:MPV_VEVO Veřejná volba • 100 %
2. semestr
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 100 %
ESF:BPF_AFIM Financial Markets • 83 %
FF:PSX_112 Persuasion • 67 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 67 %
PdF:CJMPE_CREN Czech life and culture • 67 %
ESF:MPF_ATAX Taxation • 67 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 67 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 33 %
PdF:AJ5205 Tlumočnická cvičení • 33 %
ESF:BPV_APSI Economic, Political and Social Identity in the European Union (for Czech studies) • 33 %
ESF:MPF_APOT Portfolio Theory • 33 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 33 %
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training • 33 %
PdF:AJ0301 Anglosaská filmová tvorba • 17 %
PdF:FC9003 Skill Sharing 2 • 17 %
FSpS:E008 First Aid • 17 %
FSpS:E029 Self Defence • 17 %
ESF:BPF_TFSC Transformation of the Financial System • 17 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 17 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPF_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 33 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 33 %
ESF:MPF_AFII Financial investments • 33 %
ESF:MPF_ASAN Security Analysis and Derivatives • 33 %
ESF:MPF_STPA Structured Products • 33 %
FF:CJVAST Angličtina pro studium a stáže v zahraničí • 17 %
FF:MED59 Urban Farming and the Environmental History of Istanbul • 17 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 17 %
PdF:AJ5205 Tlumočnická cvičení • 17 %
PdF:FJ2050 Intenzivní kurz obchodní francouzštiny • 17 %
FSpS:E012 Hiking • 17 %
ESF:BPF_AFIA Financial Accounting • 17 %
ESF:BPV_CMME Culture and Mass Media Economy • 17 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 17 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 17 %
ESF:MPF_AFAP Corporate Finance and Financial Analysis • 17 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 17 %
CST:CJVCZ02 Barevná čeština pro cizince 2 • 17 %
4. semestr
ESF:MPF_ADS2 Diploma seminar 2 • 94 %
ESF:MPF_ADTH Diploma thesis assignment • 94 %
ESF:MPF_ATAX Taxation • 12 %

Hospodářská politika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
PrF:BEV403ZK Trestní právo v evropském prostředí • 50 %
PrF:BEV801ZK Právo mezinárodního obchodu • 50 %
PrF:BVV11K Evropské finanční právo • 50 %
PrF:BV202ZK Dějiny trestního práva • 50 %
PrF:NV402K Trestní právo a výkon veřejné správy • 50 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 50 %
ESF:MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 50 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 50 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 50 %
4. semestr
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 89 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 11 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 11 %
ESF:MPE_ECTR Economics of Transition • 11 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 11 %
ESF:MPE_IORG Industrial organization • 11 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 11 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 11 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 11 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 11 %

Hospodářská politika (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 79 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 70 %
ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 • 70 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 67 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 61 %
ESF:MPP_SOPR Soutěžní právo • 55 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 30 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 21 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 15 %
ESF:MPE_TREN Transport Economics • 12 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 12 %
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 69 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 69 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 69 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 63 %
ESF:MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1 • 38 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 25 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 19 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 19 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 19 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 19 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 13 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 13 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 13 %
ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 • 13 %
ESF:MPE_IORG Industrial organization • 13 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 13 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 13 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 13 %
ESF:MPP_SOPR Soutěžní právo • 13 %
ESF:MPR_ROVE Rozvoj venkova • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 91 %
ESF:MPE_EKTR Ekonomie transformace • 82 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 64 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 64 %
ESF:MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2 • 36 %
ESF:MPE_DAAR Datová analýza v R pro praktické využití • 27 %
ESF:MPE_TIAP Transport Investment Appraisal • 27 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 27 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 18 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 18 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 18 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 18 %

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
FSS:HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů • 67 %
FSS:HMV402 Mezinárodní politická ekonomie • 67 %
FSS:HMV422 Mezinárodní obchodní režim • 67 %
FSS:HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice • 67 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 33 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 33 %
PdF:RJ2BP_RZS4 Ruština pro začátečníky 4 • 33 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 33 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 33 %
3. semestr
FF:KPM01 Kurz projektového managementu • 100 %
FF:VIKMB46 Teoretické základy projektování informačních systémů • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
2. ročník
4. semestr
FSS:HMV422 Mezinárodní obchodní režim • 71 %
FSS:HMV420 Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie • 57 %
FSS:HMV407 Diplomový seminář II • 43 %
FSS:HMV408 Diplomová práce • 43 %
FSS:HMV421 Stáž • 43 %
FSS:HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů • 29 %
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 29 %
PrF:NP201ZK Činnost veřejné správy • 14 %
FSS:HMV402 Mezinárodní politická ekonomie • 14 %
FSS:HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice • 14 %
ESF:BPF_TFSC Transformation of the Financial System • 14 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 14 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 14 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 14 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 14 %

Hospodářská politika a mezinárodní vztahy (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 61 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 53 %
FSS:MVZN4201 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy • 44 %
ESF:MPE_EKTR Ekonomie transformace • 36 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 36 %
FSS:HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů • 25 %
FSS:HMV402 Mezinárodní politická ekonomie • 25 %
FSS:MVZN5064 Ekonomika obrany a bezpečnosti • 25 %
ESF:MPP_SOPR Soutěžní právo • 25 %
FSS:HMV422 Mezinárodní obchodní režim • 22 %
FSS:EVSN5035 Monetary integration in the EU • 19 %
FSS:HMV427 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy • 19 %
FSS:MVZN5065 Mezinárodní finanční instituce • 19 %
FSS:HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice • 17 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 17 %
FSS:HMV418 Ekonomika obrany a bezpečnosti • 14 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 14 %
2. semestr
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 59 %
FSS:MVZN4201 Paradigmatické perspektivy: Ekonomie a Mezinárodní vztahy • 53 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 47 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 47 %
FSS:HMV401 Dějiny mezinárodních vztahů • 41 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 41 %
FSS:HMV402 Mezinárodní politická ekonomie • 35 %
ESF:MPE_EKEI Ekonomie evropské integrace • 29 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 29 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 29 %
FSS:MVZN5064 Ekonomika obrany a bezpečnosti • 24 %
FSS:MVZN5065 Mezinárodní finanční instituce • 24 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 24 %
FSS:MVZN4204 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje • 18 %
ESF:MPE_EKTR Ekonomie transformace • 18 %
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 18 %
FSS:EVSN5035 Monetary integration in the EU • 12 %
FSS:HMV422 Mezinárodní obchodní režim • 12 %
FSS:HMV423 Evropa v mezinárodní ekonomice • 12 %
FSS:MEBN5015 Energy and environment • 12 %
FSS:MVZN4207 Mezinárodní instituce (HMV) • 12 %
ESF:MPE_DET2 Dějiny ekonomických teorií 2 • 12 %
ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 • 12 %
2. ročník
3. semestr
FSS:MVZN4204 Mezinárodní politická ekonomie hospodářského rozvoje • 100 %
FSS:MVZN4207 Mezinárodní instituce (HMV) • 100 %
ESF:MPE_HOP2 Hospodářská politika 2 • 100 %
ESF:MPE_HOD2 Hospodářské dějiny 2 • 80 %
ESF:MPE_MEEK Mezinárodní ekonomie • 80 %
FSS:MVZN5068 Diplomový seminář I • 40 %
ESF:MPE_DAAR Datová analýza v R pro praktické využití • 40 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 40 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 40 %
FF:RLA21 Buddhismus • 20 %
FSS:IREN5006 German foreign policy • 20 %
FSS:ZURN4108 Deskriptivní analýza kvantitativních dat • 20 %
PřF:BI7878 Antropologie obecná I: antropologie biologická • 20 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 20 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 20 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 20 %
ESF:MPE_TIAP Transport Investment Appraisal • 20 %
ESF:MPX_TPSC Top Students Centre • 20 %

Matematické a statistické metody v ekonomii (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 100 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPF_FIU3 Finanční účetnictví 3 • 100 %
ESF:MPF_PRDA Přímé daně • 100 %
ESF:MPF_UCFI Účetnictví firem • 100 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 100 %
2. semestr
PřF:M7985 Analýza přežití II • 100 %
PřF:M8751 Pokročilé regresní modely I • 100 %
PřF:M8986 Statistická inference II • 100 %
FI:IB002 Algoritmy a datové struktury I • 100 %
FI:PB071 Principy nízkoúrovňového programování • 100 %
FI:PV004 UNIX • 100 %
2. ročník
3. semestr
FI:IB031 Úvod do strojového učení • 100 %
ESF:BPF_TFSC Transformation of the Financial System • 100 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 100 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 100 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
4. semestr
ESF:MPE_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
ESF:MPE_AMEM Applied Macroeconomic Modelling • 50 %
PřF:M9211 Bayesovské metody • 25 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 25 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 25 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 25 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 25 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %

Matematické a statistické metody v ekonomii (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 94 %
ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza • 89 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 87 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 85 %
ESF:MPE_VPAM Vybrané partie aplikované matematiky • 63 %
ESF:MPM_VSM Vícerozměrné statistické metody • 46 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 43 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 43 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 30 %
ESF:BPE_AVED Analýza a vizualizace ekonomických dat • 20 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 15 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 13 %
2. semestr
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 92 %
ESF:MPE_EKON Ekonometrie • 88 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 88 %
ESF:MPE_TEDP Teze diplomové práce • 67 %
ESF:MPE_AMEM Applied Macroeconomic Modelling • 42 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 38 %
PřF:M8DM1 Data mining I • 29 %
ESF:MPE_NIEK Nová institucionální ekonomie • 29 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 25 %
ESF:MPM_VSVS Výpočetní systémy ve statistice • 25 %
ESF:MPE_NKMA Nová klasická makroekonomie • 21 %
ESF:BPE_CARA Časové řady • 13 %
ESF:MPJ_JIIBS Jazyk II/B - Španělština • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPE_MAMO Makroekonomické modelování • 86 %
ESF:MPE_DIS1 Diplomový seminář 1 • 50 %
ESF:MPE_MOEK Monetární ekonomie • 23 %
ESF:MPE_ZMAT Základy MATLABu • 23 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 23 %
ESF:MPM_VSM Vícerozměrné statistické metody • 23 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 23 %
ESF:MPE_BAAN Bayesiánská analýza • 14 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 14 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 14 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 67 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 67 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 67 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 67 %
ESF:MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 67 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 33 %
ESF:BPJ_JAJR Jazyk 1 Angličtina - rozdílová zkouška • 17 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 17 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 17 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 17 %
2. semestr
ESF:MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 90 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 88 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 86 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 80 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 61 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 51 %
ESF:MPH_MEMA Mezinárodní management • 47 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 41 %
ESF:BPV_DASY Daňový systém • 22 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 20 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 15 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 15 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 84 %
ESF:MPH_STRP Strategické řízení podniku • 67 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 46 %
ESF:MPH_MAR2 Marketing 2 • 38 %
ESF:MPH_MEOB Mezinárodní obchod • 29 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 29 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 21 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 16 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 14 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 14 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 13 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %
ESF:MPH_PMAN Provozní management • 11 %
4. semestr
ESF:MPH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 50 %
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 42 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 39 %
ESF:MPH_RIOP Řízení operací • 19 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 17 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 16 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 11 %

Podniková ekonomika a management (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPH_PIPM Podniková informatika pro manažery • 94 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 89 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 87 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 82 %
ESF:MPH_MEOB Mezinárodní obchod • 68 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 53 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 48 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 30 %
ESF:MPH_IKKO Interkulturální komunikace • 21 %
ESF:MPH_MAKK Marketingová komunikace • 20 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 14 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 13 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 11 %
2. semestr
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 94 %
ESF:MPH_PODN Podnikání • 89 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 87 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 87 %
ESF:MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 79 %
ESF:MPH_FMAN Finanční management • 73 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 73 %
ESF:MPH_MGPS Manažerská psychologie • 48 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 24 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 13 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 13 %
ESF:MPH_PRAX Praxe • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_INMG Inovační management • 98 %
ESF:MPH_STMG Strategický management • 97 %
ESF:MPH_PRMG Projektový management • 64 %
ESF:MPH_PRAX Praxe • 62 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 57 %
ESF:MPH_SPOF Společenská odpovědnost firem • 36 %
ESF:MPH_ORBE Organizational Behavior • 33 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 20 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 16 %
ESF:MPH_ASDM Analýza statistických dat pro manažery • 15 %
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 13 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 13 %

Podniková ekonomika a management (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 80 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 80 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 60 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 40 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 40 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 40 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 40 %
FF:PSX_112 Persuasion • 20 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 20 %
ESF:BPE_MAC1 Macroeconomics 1 • 20 %
ESF:BPH_BUPR Business Projects • 20 %
2. semestr
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 67 %
ESF:MPH_ACMS Corporate Management System • 67 %
ESF:MPH_AIMA International Management • 67 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 67 %
FF:PSX_112 Persuasion • 44 %
PdF:CJMPE_CREN Czech life and culture • 33 %
ESF:MPH_AMA2 Management 2 • 33 %
ESF:MPH_ABLT Business Logistics and Transportation • 22 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 22 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 22 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 11 %
FF:BAX401 Maďarština I. • 11 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 11 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 11 %
PdF:AJ5406 Tvorba kurzu angličtiny v Moodle • 11 %
FSpS:E018 Fitness • 11 %
ESF:BPV_CMME Culture and Mass Media Economy • 11 %
ESF:MPH_ACOP Consultancy Project • 11 %
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 11 %
ESF:MPH_AHMR Human Resources Management • 11 %
ESF:MPH_AINT International Trade • 11 %
ESF:MPH_AOMA Operations Management • 11 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 11 %
ESF:MPH_ZIMA Základy internetového marketingu • 11 %
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training • 11 %
CST:CZS55 Approach to Migration in Europe & V4 countries • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_ADS1 Diploma seminar 1 • 82 %
ESF:MPH_ABLT Business Logistics and Transportation • 29 %
ESF:MPH_AOMA Operations Management • 29 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 29 %
ESF:MPH_ZIMA Základy internetového marketingu • 24 %
ESF:BPH_BUPR Business Projects • 18 %
ESF:MPH_STMA Strategic Management • 18 %
FF:PSX_111 Stress management, coping (theory & practice) • 12 %
FF:PSX_512 Human Nature: Key Studies in Psychology • 12 %
PdF:AJ5205 Tlumočnická cvičení • 12 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 12 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 12 %
ESF:MPH_ADS2 Diploma seminar 2 • 12 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 12 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 12 %
ESF:MPH_IMAR International Marketing • 12 %
4. semestr
ESF:MPH_ADTH Diploma thesis assignment • 81 %
ESF:MPH_ADS2 Diploma seminar 2 • 77 %
ESF:MPH_ABLT Business Logistics and Transportation • 19 %
ESF:MPH_AOMA Operations Management • 19 %
ESF:MPH_AOPR Operations Research and ERP • 19 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 15 %
ESF:MPH_AMEU Marketing in the EU • 12 %

Podniková informatika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 81 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 81 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 75 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 69 %
FI:PA017 Software Engineering II • 64 %
ESF:BPH_PINF Podniková informatika • 61 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 44 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 36 %
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 22 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 22 %
FI:PA179 Project Management • 19 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 19 %
FI:PV165 Procesní řízení • 17 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 17 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 14 %
ESF:MPM_MAT2 Matematika 2 • 14 %
ESF:MPH_CCRM Cloud CRM • 11 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 11 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 11 %
2. semestr
FI:PV165 Procesní řízení • 65 %
FI:PA179 Project Management • 59 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 53 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 53 %
ESF:MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT • 47 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 35 %
FI:PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET • 29 %
FI:PA152 Efficient Use of Database Systems • 24 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 24 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 24 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 18 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 18 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 18 %
FI:PA017 Software Engineering II • 12 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 12 %
FI:PV004 UNIX • 12 %
ESF:BPH_PINF Podniková informatika • 12 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 12 %
ESF:MPH_ZNMG Znalostní management • 12 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 63 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 42 %
FI:PV017 Řízení informační bezpečnosti • 37 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 37 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 26 %
ESF:MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT • 26 %
ESF:MPH_INMG Inovační management • 26 %
ESF:MPH_PMAN Provozní management • 26 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 21 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 21 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 16 %
FI:PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů • 16 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 16 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 16 %
ESF:MPH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 16 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 16 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 11 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 11 %
ESF:MPH_CCRM Cloud CRM • 11 %
ESF:MPH_CONT Controlling • 11 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 11 %
ESF:MPM_EVBA Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru s VBA • 11 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 11 %
4. semestr
FI:PA152 Efficient Use of Database Systems • 36 %
ESF:MPH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 36 %
ESF:MPH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 36 %
FI:PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems • 27 %
FI:PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I • 18 %
FI:PA167 Rozvrhování • 18 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 18 %
ESF:MPH_DIS2 Diplomový seminář 2 • 18 %
ESF:MPH_EKIS Ekonomika a řízení IS/ICT • 18 %
ESF:MPH_TEDP Teze diplomové práce • 18 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 18 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 18 %

Projektový management (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 68 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 68 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 62 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 59 %
ESF:MPR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 38 %
ESF:MPR_PRAN Prostorová analýza • 32 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 29 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 29 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 24 %
ESF:MPR_FIUC Finance územních celků • 24 %
ESF:MPR_IPRK Inovační procesy a konkurenceschopnost • 24 %
ESF:MPR_PCEU Projektový cyklus v EU • 24 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 24 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 21 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 18 %
2. semestr
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 83 %
ESF:MPR_FIUC Finance územních celků • 50 %
ESF:MPR_IPRK Inovační procesy a konkurenceschopnost • 50 %
ESF:MPR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 50 %
ESF:MPR_PRAN Prostorová analýza • 50 %
ESF:MPR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 50 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 50 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 42 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 42 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 33 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 25 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 17 %
ESF:MPJ_JII1SA Jazyk II/1 - Španělština • 17 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 17 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 100 %
ESF:MPR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 100 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 67 %
ESF:MPR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 67 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 33 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 17 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 17 %
ESF:BPH_MAUC Manažerské účetnictví • 17 %
ESF:MPJ_JII2AB Jazyk II/2 - Angličtina • 17 %
ESF:MPJ_JII2RB Jazyk II/2 - Ruština • 17 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 17 %

Public Finance and Economics (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_TIAP Transport Investment Appraisal • 67 %
ESF:MPJ_PJPSFS Presentation Skills for Foreign Students • 67 %
ESF:MPV_APF2 Public Finance 2 • 67 %
ESF:MPV_LMSI Labour market and socioeconomic inequalities • 67 %
ESF:BPV_EUPP European Union Public Policy • 33 %
ESF:MPE_ACMA Seminar in macroeconomics • 33 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 33 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 33 %
ESF:MPE_AMI2 Microeconomics 2 • 33 %
ESF:MPJ_JII1AA Jazyk II/1 - Angličtina • 33 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 33 %
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 33 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 33 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 33 %
2. semestr
ESF:MPV_ADTH Diploma thesis assignment • 100 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 100 %
ESF:BPV_EPSI Economic, Political and Social Identity in the European Union • 50 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 50 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 50 %
ESF:MPE_ECTR Economics of Transition • 50 %
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 50 %
ESF:XPX_ACAD Academic writing • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPF_AACC International Accounting • 100 %
ESF:MPF_AAUD Auditing • 100 %
ESF:MPH_AMAC Managerial Accounting • 100 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 100 %
ESF:MPV_CSES Civil Society, Economy and the State • 100 %

Regionální rozvoj a správa (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 67 %
ESF:MPH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 33 %
ESF:MPH_MEMA Mezinárodní management • 33 %
ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů • 33 %
ESF:MPH_SYRP Systémy řízení podniku • 33 %
ESF:MPJ_JIIBS Jazyk II/B - Španělština • 33 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 33 %
ESF:MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 33 %
ESF:MPR_IPRO Inovační procesy • 33 %
ESF:MPR_SURO Systémy územních rozpočtů • 33 %
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 33 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 33 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPR_IPRO Inovační procesy • 100 %
ESF:MPR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 100 %
ESF:MPR_SURO Systémy územních rozpočtů • 100 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 50 %
ESF:MPR_TEDP Teze diplomové práce • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPR_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 100 %
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 75 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 50 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 50 %
ESF:MPV_PTPZ Pracovní trh a politika zaměstnanosti • 50 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 50 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 50 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 25 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 25 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 25 %
ESF:MPP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 25 %
ESF:MPV_EKVZ Ekonomika vzdělávání • 25 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 25 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MPJ_JII2SB Jazyk II/2 - Španělština • 100 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 100 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 100 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 100 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPV_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
ESF:MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností • 100 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 50 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 25 %

Veřejná ekonomika a správa (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:XPX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 74 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 56 %
ESF:MPV_MZVS Metody zkoumání veřejného sektoru • 56 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 56 %
ESF:MPV_VEVO Veřejná volba • 56 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 52 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 41 %
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 33 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 33 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 33 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 33 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 26 %
ESF:MPV_EKBY Ekonomika bydlení • 15 %
ESF:MPV_EKKU Ekonomika kultury • 15 %
ESF:XPX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 15 %
ESF:MPJ_JII1RA Jazyk II/1 - Ruština • 11 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 11 %
2. semestr
ESF:MPE_MAE2 Makroekonomie 2 • 50 %
ESF:MPE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 50 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 50 %
ESF:MPV_MZVS Metody zkoumání veřejného sektoru • 50 %
ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 • 50 %
ESF:MPV_VEVO Veřejná volba • 50 %
ESF:MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie • 38 %
ESF:MPJ_JII1NA Jazyk II/1 - Němčina • 38 %
ESF:MPV_ANVP Analýza veřejné politiky • 38 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 38 %
ESF:MPV_VES2 Veřejná správa 2 • 38 %
ESF:MPV_VZVP Veřejné zakázky a veřejné projekty a jejich hodnocení • 38 %
ESF:MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie • 25 %
ESF:MPJ_JII2NB Jazyk II/2 - Němčina • 25 %
ESF:MPV_EKBY Ekonomika bydlení • 25 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 25 %
FI:PV242 Inovace a podnikání • 13 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 13 %
ESF:MPM_SQLA Big Data pomocí SQL • 13 %
ESF:MPV_EZTI Ekonomika životního prostředí a technické infrastruktury • 13 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 100 %
ESF:MPV_RVVS Řízení ve veřejné správě • 100 %
ESF:XPX_JPCJ Jiný předmět v cizím jazyce • 75 %
ESF:MPV_AKVS Auditing a kontrola ve veřejném sektoru • 50 %
ESF:MPV_DIS1 Diplomový seminář 1 • 50 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 25 %
ESF:BPR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 25 %
ESF:MPJ_JII2FB Jazyk II/2 - Francouzština • 25 %
ESF:MPV_ORCH Organizační chování • 25 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 25 %
ESF:XPX_ZASP Zahraniční studijní pobyt • 25 %

Veřejná ekonomika a správa (angl.) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
ESF:BPF_TFSC Transformation of the Financial System • 100 %
ESF:MPE_AMEM Applied Macroeconomic Modelling • 100 %
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 100 %
ESF:MPE_QUAM Quantitative Methods in Transport • 100 %
ESF:MPH_COSR Corporate Social Responsibility • 100 %
3. semestr
ESF:BPF_AFIM Financial Markets • 100 %
ESF:MPE_ACMI Seminar in microeconomics • 100 %
ESF:MPE_AMA2 Macroeconomics 2 • 100 %
ESF:MPV_ADS1 Diploma seminar 1 • 100 %
ESF:MPV_ADTH Diploma thesis assignment • 100 %
ESF:MPV_APPA Public Policy Analysis • 100 %
ESF:MPV_APPE Public Project Design and Evaluation • 100 %
ESF:MPV_ARPM Applied Research in Public Policy Making • 100 %
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training • 100 %
ESF:MPV_LMSI Labour market and socioeconomic inequalities • 100 %
2. ročník
4. semestr
ESF:MPE_ERPO European Rail Policy • 100 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 50 %
PdF:AJ5205 Tlumočnická cvičení • 50 %
ESF:MPE_ECNM Econometrics • 50 %

Veřejná správa (Administration publique) (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_MPVS Makroekonomie • 100 %
ESF:MPR_EUIP Evropská unie - instituce a právo • 100 %
ESF:MPV_VEPO Veřejná politika • 100 %
ESF:MPV_VRRK Všeobecný rozhled a rozvoj komunikačních schopností • 100 %
ESF:MPV_VVSU Veřejná správa a správní právo v ČR • 100 %
ESF:MPE_MIVS Mikroekonomie • 86 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 14 %
2. semestr
ESF:MPE_EAEI Ekonomické aspekty evropské integrace • 93 %
ESF:MPE_ETVS Ekonomická teorie pro VS • 93 %
ESF:MPF_FEFI Efektivnost investic • 93 %
ESF:MPV_EPPE Evropské právo pro ekonomy • 93 %
ESF:MPV_MSCR Měsíční stáž v instituci veřejné správy v ČR • 93 %
ESF:MPV_PVVS Projekty ve veřejné správě • 93 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 93 %
ESF:MPV_VFEU Veřejné finance ČR a EU • 93 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MPP_PPPP Pracovní právo • 100 %
ESF:MPR_SPPO Společné politiky EU • 100 %
ESF:MPV_RKIS Řízení a kontrola v institucích veřejné správy • 100 %
ESF:MPV_RKMN Rozvoj komunikačních dovedností • 100 %
ESF:MPV_VSFR Veřejná správa a správní právo ve Francii • 100 %
ESF:MPV_MDS1 Diplomový seminář MFTAP 1 • 92 %
ESF:MPE_MIVS Mikroekonomie • 15 %

Veřejná správa (L'Administration publique) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MPE_EAEI Ekonomické aspekty evropské integrace • 100 %
ESF:MPE_ETVS Ekonomická teorie pro VS • 100 %
ESF:MPF_FEFI Efektivnost investic • 100 %
ESF:MPV_EPPE Evropské právo pro ekonomy • 100 %
ESF:MPV_MSCR Měsíční stáž v instituci veřejné správy v ČR • 100 %
ESF:MPV_PVVS Projekty ve veřejné správě • 100 %
ESF:MPV_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MPV_VEPO Veřejná politika • 100 %
ESF:MPV_VFEU Veřejné finance ČR a EU • 100 %
4. semestr
ESF:MPP_PPPP Pracovní právo • 100 %
ESF:MPV_MDS2 Diplomový seminář MFTAP 2 • 100 %
ESF:MPV_RKIS Řízení a kontrola v institucích veřejné správy • 100 %
ESF:MPV_RKMN Rozvoj komunikačních dovedností • 100 %
PdF:FJ2015 Odborný francouzský jazyk - administrativa • 33 %
PdF:FJ2016 Odborný francouzský jazyk - banka a finance • 33 %

Business Economy and Management (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 100 %
FSS:PSYB2950 Behavioral Economics: Psychology Meets Economics • 50 %

Ekonomie (doktorské prezenční)

1. ročník
4. semestr
ESF:DXE_POMV Pomoc při výuce • 100 %
7. semestr
ESF:DXE_PDPR Příprava disertační práce • 100 %

Finance (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 67 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 67 %
ESF:BPM_EMTK Ekonomické modelování v tabulkovém kalkulátoru • 33 %
ESF:DXF_OCAK Asset Pricing • 33 %
2. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXF_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 100 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 100 %

Hospodářská politika (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 75 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 75 %
ESF:BPE_ZAEK Základy ekonometrie • 25 %
ESF:DXE_HOPO Hospodářská politika • 25 %
ESF:DXE_SLIT Studium literatury • 25 %
ESF:DXV_PUEC Public Economics • 25 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %
2. semestr
FSS:EVSB2026 Evropská unie - základní fakta a milníky • 100 %
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXE_SLIT Studium literatury • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %

Podniková ekonomika a management (doktorské prezenční)

1. ročník
8. semestr
PdF:CJP056 Divadelní praktikum 2 • 50 %
ESF:DXH_POMV Pomoc při výuce • 50 %

Podniková ekonomika a management (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
PdF:FJ2026 Světové zprávy z frankofonních médií • 50 %
ESF:DXH_POMV Pomoc při výuce • 50 %
ESF:DXH_SLIT Studium literatury • 50 %
ESF:MPH_PRMG Projektový management • 50 %

Regionální ekonomie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXR_INRR Inovace a regionální rozvoj • 100 %
ESF:DXR_REGE Regionální ekonomie • 100 %
ESF:DXR_RERS Regional research seminar • 100 %
2. semestr
ESF:DXE_EMTR Econometrics • 100 %
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %
ESF:DXJ_KAAA Kompetence v akademické a odborné angličtině, var. A • 100 %
ESF:DXR_SLIT Studium literatury • 100 %

Veřejná ekonomie (doktorské prezenční)

1. ročník
8. semestr
ESF:DXV_PDPR Příprava disertační práce • 100 %

Veřejná ekonomie (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
ESF:DXH_MET1 Metodologie 1 • 100 %

Veřejná ekonomie (angl.) (doktorské prezenční)

1. ročník
4. semestr
ESF:DXV_PDPR Příprava disertační práce • 100 %
ESF:DXV_PREZ Prezentace na odborném semináři • 100 %

Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 100 %
ESF:BKV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 91 %
ESF:BKV_VPTP Veřejná politika a tvorba programů • 91 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 82 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 100 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 50 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 50 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 50 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKV_FILA Filantropie • 100 %
ESF:BKV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 50 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 50 %
ESF:BKP_ZASP Základy soukromého práva • 50 %
ESF:BKV_VPTP Veřejná politika a tvorba programů • 50 %

Finance (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 100 %
4. semestr
ESF:BKF_BAN1 Bankovnictví 1 • 100 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BKF_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BKR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
2. ročník
6. semestr
ESF:BKF_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BKF_POJ1 Pojišťovnictví 1 • 100 %

Finance (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKF_CZAF Cvičení ze základů financí • 100 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 97 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 89 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 83 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 40 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 34 %
ESF:BKP_ZAPR Základy práva • 23 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 17 %
ESF:BKV_ZAPO Základy politologie • 17 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 11 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 11 %
ESF:BKP_OPR1 Obchodní právo 1 • 11 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 100 %
ESF:BKP_OPR1 Obchodní právo 1 • 100 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 56 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 22 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 22 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 11 %
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 11 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 11 %
ESF:BKR_ONPZ Oceňování nemovitostí a přírodních zdrojů • 11 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 11 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKF_FIMA Finanční matematika • 100 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 50 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 40 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 30 %

Podniková ekonomika a management (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 50 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 50 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
ESF:BKH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 67 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 67 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 33 %
4. semestr
ESF:BKH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
ESF:BKH_MAR1 Marketing • 67 %
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 67 %
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 33 %
ESF:BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 33 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 33 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 33 %
ESF:BKR_EUAP Evropská unie a právo • 33 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 33 %
ESF:MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 33 %
ESF:MKR_HOGE Hospodářská geografie ČR • 33 %
3. ročník
5. semestr
ESF:BKF_FIRI Finanční řízení • 100 %
ESF:BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2 • 100 %
ESF:BKH_POEK Podniková ekonomika • 100 %
ESF:BKH_TEBP Teze bakalářské práce • 100 %
6. semestr
ESF:BKH_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BKH_MAR1 Marketing • 57 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 14 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 14 %
ESF:BKP_OPR1 Obchodní právo 1 • 14 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 14 %

Podniková ekonomika a management (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKH_ZAFI Základy filozofie • 97 %
ESF:BKR_EKGE Ekonomická a aplikovaná geografie • 97 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 95 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 95 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 89 %
ESF:BKP_ZAPR Základy práva • 87 %
ESF:BKH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 84 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 76 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 11 %
2. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 90 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 90 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 70 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 70 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 89 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 89 %
ESF:BKH_PSEK Psychologie pro ekonomy • 33 %
ESF:BKE_ZAEK Základy ekonometrie • 22 %
ESF:MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 22 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 11 %
ESF:BKH_MAN1 Management 1 • 11 %
ESF:BKH_MAUC Manažerské účetnictví • 11 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 11 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 11 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 11 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 100 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 100 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKR_DEMO Demografie • 100 %
ESF:BKR_EUAP Evropská unie a právo • 100 %
ESF:BKR_GECR Geografie cestovního ruchu • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %

Regionální rozvoj a cestovní ruch (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 100 %
ESF:BKP_SPPR Správní právo • 100 %
ESF:BKR_ENEK Environmentální ekonomie a udržitelný rozvoj • 100 %
ESF:BKR_CERU Cestovní ruch • 92 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 83 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 67 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 25 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 17 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 17 %
2. semestr
ESF:BKR_DEMO Demografie • 100 %
ESF:BKR_GECR Geografie cestovního ruchu • 100 %
ESF:BKR_PIPE Politiky, instituce a právo EU • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 60 %
ESF:BKF_OSFI Osobní finance • 40 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 40 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 20 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 20 %
ESF:MKF_DEPE Dějiny peněz • 20 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 20 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 80 %
ESF:BKR_PMUR Plánování a management v územním rozvoji • 80 %
ESF:BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 80 %
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 60 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 60 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 40 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 40 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 40 %
ESF:BKF_ZAFI Základy financí • 20 %
ESF:BKH_MAN1 Management 1 • 20 %
ESF:BKH_ZAPO Základy podnikání • 20 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 20 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 20 %
ESF:BKR_CERU Cestovní ruch • 20 %
ESF:BKR_MACR Marketing destinace cestovního ruchu • 20 %
ESF:BKV_ZAPO Základy politologie • 20 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 20 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
ESF:BKV_SOPE Ekonomická sociologie • 50 %
6. semestr
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 100 %
ESF:BKM_STA2 Statistika 2 • 100 %
ESF:BKV_BAS2 Bakalářský seminář 2 • 100 %
ESF:BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BKV_VESP Veřejná a sociální politika • 100 %

Veřejná ekonomika a správa (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:BKV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 100 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 94 %
ESF:BKE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 94 %
ESF:BKM_VTMA Vstupní test do matematiky • 94 %
ESF:BKP_SPPR Správní právo • 88 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 12 %
ESF:BKJ_JAJ1 Jazyk 1 Angličtina • 12 %
ESF:BKJ_JNJ1 Jazyk 1 Němčina • 12 %
ESF:BKP_PRNO Právo neziskových organizací • 12 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 12 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 12 %
ESF:CKJ_JAZA Angličtina • 12 %
2. semestr
FI:PB156 Počítačové sítě • 100 %
FI:PV004 UNIX • 100 %
ESF:BKE_MAE1 Makroekonomie 1 • 100 %
ESF:BKM_MATE Matematika • 100 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 100 %
ESF:BKV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 100 %
ESF:BKV_VEEK Veřejná ekonomie • 100 %
ESF:BKV_VES1 Veřejná správa 1 • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:BKE_HOP1 Hospodářská politika 1 • 100 %
ESF:BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 • 100 %
ESF:BKH_EKOR Ekonomika organizací • 100 %
ESF:BKH_MAN1 Management 1 • 100 %
ESF:BKJ_VTJ Vstupní test do jazyka • 100 %
ESF:BKM_STA1 Statistika 1 • 100 %
ESF:BKR_REK1 Regionální ekonomie a politika 1 • 100 %
ESF:BKV_VEF1 Veřejné finance 1 • 100 %

Cestovní ruch (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKR_ORKH Ochrana a regenerace kulturních hodnot v území • 84 %
ESF:MKR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 80 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 68 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 64 %
ESF:MKR_MVRR Metody výzkumu v regionálním rozvoji • 52 %
ESF:MKR_MVCR Metody výzkumu cestovního ruchu • 36 %
ESF:XKX_UJ1J Uznání Jazyk 1 - jiný jazyk • 32 %
ESF:MKJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II • 12 %
2. semestr
ESF:MKR_PRCR Projekty cestovního ruchu • 100 %
ESF:MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2 • 100 %
ESF:MKR_UDCR Udržitelný cestovní ruch • 100 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 75 %
ESF:MKR_TEDP Teze diplomové práce • 75 %
ESF:MKJ_JAJ2 Jazyk 2 Angličtina • 25 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 25 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 100 %
ESF:MKR_PCER Politiky cestovního ruchu • 100 %
ESF:MKR_PRRL Programy a projekty regionálního a lokálního rozvoje • 100 %
ESF:MKR_DIS1 Diplomový seminář 1 • 60 %
ESF:MKR_RKVS Řízení a kontrola ve veřejné správě • 60 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 20 %
ESF:MKR_MRMR Management rozvoje měst a regionů • 20 %
ESF:MKR_RAPP Rozvoj a podpora podnikání • 20 %
ESF:MKR_TEDP Teze diplomové práce • 20 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 20 %

Finance (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 60 %
ESF:MKF_TEDP Teze diplomové práce • 60 %
ESF:MKF_ACP2 Analýza cenných papírů 2 • 40 %
ESF:MKF_FIDE Finanční deriváty • 40 %
ESF:MKF_MFIN Mezinárodní finanční instituce • 40 %
ESF:MKF_PRDA Přímé daně • 40 %
ESF:MKF_TEPO Teorie portfolia • 40 %
ESF:MKF_UCFI Účetnictví firem • 40 %
ESF:MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností • 20 %
ESF:MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština • 20 %
2. semestr
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 100 %
ESF:MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 • 100 %
ESF:MKF_PRDA Přímé daně • 100 %
ESF:MKF_UCFI Účetnictví firem • 100 %
ESF:MKR_ROVE Rozvoj venkova • 100 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKF_TEDP Teze diplomové práce • 100 %
ESF:MKJ_JAJ2 Jazyk 2 Angličtina • 100 %
4. semestr
ESF:MKF_DIS2 Diplomový seminář 2 • 100 %
ESF:MKF_SPSB Speciální seminář B • 50 %
ESF:MKF_SPSC Speciální seminář C • 50 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 17 %
PdF:NJ_A101 Němčina pro začátečníky 1 • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
ESF:BKF_BAN1 Bankovnictví 1 • 17 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 17 %

Finance (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKP_PRFI Právo a finance • 96 %
ESF:MKM_MAT2 Matematika 2 • 89 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 86 %
ESF:XKX_UJ1A Uznání Jazyk 1 - Angličtina • 77 %
ESF:MKF_FIFI Firemní finance • 41 %
ESF:MKF_FIIN Finanční investování • 39 %
ESF:BKH_MAUC Manažerské účetnictví • 34 %
ESF:MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1 • 34 %
ESF:MKF_AUDI Auditing • 31 %
ESF:MKF_MEFI Mezinárodní finance • 31 %
ESF:MKF_BAN2 Bankovnictví 2 • 26 %
ESF:MKF_RRVP Řízení rizik finančních institucí • 24 %
ESF:MKF_POMA Pojistná matematika • 21 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 11 %
2. semestr
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 93 %
ESF:MKF_TEDP Teze diplomové práce • 87 %
ESF:MKF_FIU3 Finanční účetnictví 3 • 53 %
ESF:MKF_PRDA Přímé daně • 53 %
ESF:MKF_UCFI Účetnictví firem • 53 %
ESF:MKF_TEPO Teorie portfolia • 47 %
ESF:MKF_EARB Ekonomika a řízení bank • 33 %
ESF:MKF_EARP Ekonomika a řízení pojišťoven • 33 %
ESF:MKF_POJ2 Pojišťovnictví 2 • 33 %
ESF:MKF_USPC Účetní systémy na PC • 27 %
ESF:MKF_FIDE Finanční deriváty • 20 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 13 %
ESF:MKF_ACP2 Analýza cenných papírů 2 • 13 %
ESF:MKF_MFIN Mezinárodní finanční instituce • 13 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 13 %
ESF:MKJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II • 13 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKF_UFII Účetnictví finančních institucí • 81 %
ESF:MKF_DIS1 Diplomový seminář 1 • 63 %
ESF:MKF_FAAP Finanční analýza a plán • 50 %
ESF:MKF_MUST Mezinárodní účetní standardy • 50 %
ESF:MKF_NEDA Nepřímé daně • 50 %
ESF:MKF_RDFT Regulace a dohled nad finančními trhy • 44 %
ESF:MKF_ZAJI Zajištění • 31 %
ESF:MKF_POTR Pojistný trh • 25 %
ESF:BKH_MAUC Manažerské účetnictví • 19 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 19 %
ESF:MKF_FIIN Finanční investování • 19 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 19 %
FI:PV005 Služby počítačových sítí • 13 %
ESF:MKF_PZOZ Příprava na zkoušky odborné způsobilosti na finančních trzích • 13 %
ESF:MKF_STPR Strukturované produkty • 13 %
ESF:MKF_TEDP Teze diplomové práce • 13 %
ESF:MKM_MAT2 Matematika 2 • 13 %

Podniková ekonomika a management (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
ESF:MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 80 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 50 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 40 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 40 %
ESF:MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností • 40 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 30 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 30 %
ESF:MKH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 20 %
ESF:MKH_MAKO Manažerský koučink • 20 %
ESF:MKH_MEMA Mezinárodní management • 20 %
ESF:MKH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 20 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 20 %
2. semestr
ESF:MKP_PASS Právní aspekty správy obchodních společností • 88 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce • 85 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 58 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 54 %
ESF:MKH_MEMA Mezinárodní management • 54 %
ESF:MKH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie • 50 %
ESF:MKH_RSMD Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností • 46 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 23 %
ESF:MKH_MAKO Manažerský koučink • 23 %
ESF:MKH_LSCM Logistika a Supply Chain Management • 19 %
ESF:MKH_MAEU Marketing v EU • 19 %
ESF:BKV_DASY Daňový systém • 15 %
2. ročník
3. semestr
ESF:MKH_EKRP Projekt systému řízení podniku • 79 %
ESF:MKH_STRP Strategické řízení podniku • 71 %
ESF:MKH_DIS1 Diplomový seminář 1 • 61 %
ESF:MKH_SYRP Systémy řízení podniku • 54 %
ESF:MKE_MAE2 Makroekonomie 2 • 36 %
ESF:MKH_MZPO Manažerské poradenství • 36 %
ESF:MKH_RIOP Řízení operací • 29 %
ESF:MKE_MIE2 Mikroekonomie 2 • 25 %
ESF:MKH_CONT Controlling • 25 %
ESF:MKH_MAR2 Marketing 2 • 21 %
ESF:MKH_MEOB Mezinárodní obchod • 21 %
ESF:MKF_AMSY Abeceda mzdových systémů • 18 %
ESF:MKH_PMAN Provozní management • 18 %
ESF:MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina • 18 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 11 %
ESF:MKF_DEPE Dějiny peněz • 11 %
ESF:MKH_ETPO Podnikatelská a environmentální etika • 11 %
ESF:MKH_FMAN Finanční management • 11 %
ESF:MKH_TEDP Teze diplomové práce •