MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Katarína Čellárová (cvičící)
Ing. Renata Kosíková, MSc. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMIE/01: Út 12:00–13:50 P304, kromě Út 14. 9., kromě Út 2. 11., K. Čellárová, O. Krčál
MPE_CMIE/02: Čt 12:00–13:50 P403, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11., K. Čellárová, O. Krčál
MPE_CMIE/03: St 8:00–9:50 P201, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11., K. Čellárová, O. Krčál
MPE_CMIE/04: Čt 8:00–9:50 P304, kromě Čt 16. 9., kromě Čt 4. 11., K. Čellárová, O. Krčál
MPE_CMIE/05: St 14:00–15:50 P104, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11., R. Kosíková
MPE_CMIE/06: Po 14:00–15:50 P103, kromě Po 13. 9., kromě Po 1. 11.
MPE_CMIE/07: Út 16:00–17:50 P104, kromě Út 14. 9., kromě Út 2. 11., R. Kosíková
MPE_CMIE/08: St 10:00–11:50 P304, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11., R. Kosíková
Předpoklady
(! MPE_ACMI Seminar in microeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMI Seminar in microeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z mikroekonomie doplňuje předmět Mikroekonomie 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti mikroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- odvodit teoretické koncepty z oblasti teorie spotřebitele, teorie firmy, všeobecné rovnováhy a teorie asymetrických informací;
- aplikovat mikroekonomickou teorii při řešení stylizovaných příkladů;
- analyzovat reálná rozhodnutí spotřebitele, soutěžní chování a tržní výsledky.
Osnova
 • 1. Úvodní cvičení (opakování matematiky)
 • 2. Rozpočtové omezení, preference a užitek
 • 3. Volba a projevené preference
 • 4. Poptávka a Slutského rovnice
 • 5. Přebytek spotřebitele a tržní poptávka
 • 6. Nejistota a rovnováha
 • 7. Test + technologie a maximalizace zisku
 • 8. Minimalizace nákladů a nákladové křivky
 • 9. Nabídka firmy a nabídka odvětví
 • 10. Monopol a monopolní chování
 • 11. Oligopol
 • 12. Teorie her a asymetrické informace
 • 13. Test + směna a produkce
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal R. Mikroekonomie : moderní přístup. Translated by Libor Grega. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. xx, 643. ISBN 8085865254. info
  doporučená literatura
 • VARIAN, Hal R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 8. ed. New York: Norton, 2010. xxiv, 739. ISBN 9780393934243. info
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009. 562, 38. ISBN 9780393935158. info
Výukové metody
Semináře doplňují přednášky předmětu Mikroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a experimenty.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 60 bodů z celkového počtu 108 bodů. Dohromady 60 bodů je možné získat ze dvou průběžných písemek a 48 bodů za práci na cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MPE_CMIE