MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Renata Kosíková, MSc. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPE_ACMI Seminar in microeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMI Seminar in microeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z mikroekonomie doplňuje předmět Mikroekonomie 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti mikroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- odvodit teoretické koncepty z oblasti teorie spotřebitele, teorie firmy, všeobecné rovnováhy a teorie asymetrických informací;
- aplikovat mikroekonomickou teorii při řešení stylizovaných příkladů;
- analyzovat reálná rozhodnutí spotřebitele, soutěžní chování a tržní výsledky.
Osnova
 • 1. Úvodní cvičení (opakování matematiky)
 • 2. Rozpočtové omezení, preference a užitek
 • 3. Volba a projevené preference
 • 4. Poptávka a Slutského rovnice
 • 5. Přebytek spotřebitele a tržní poptávka
 • 6. Nejistota a rovnováha
 • 7. Test + technologie a maximalizace zisku
 • 8. Minimalizace nákladů a nákladové křivky
 • 9. Nabídka firmy a nabídka odvětví
 • 10. Monopol a monopolní chování
 • 11. Oligopol
 • 12. Test + teorie her a asymetrické informace
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal R. Mikroekonomie : moderní přístup. Translated by Libor Grega. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, xx, 643. ISBN 8085865254. info
 • VARIAN, Hal. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York. W. W. Norton & Company, 2019. 9th ed. ISBN 978-0-393-68986-0. info
  doporučená literatura
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009, 562, 38. ISBN 9780393935158. info
Výukové metody
Semináře doplňují přednášky předmětu Mikroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a experimenty.
Metody hodnocení
dva průběžné písemné testy + práce/aktivita na cvičení Předmět je možné absolvovat v případě zahraničního výjezdu: po návratu z výjezdu je možné napsat průběžné testy a přezkoušet přípravu na cvičení. Podrobnosti k možnosti absolvovat předmět v případě výjezdu do zahraničí naleznete v interaktivní osnově.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.