MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Bechný (cvičící)
Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Katarína Čellárová (cvičící)
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMIE/01: Út 12:00–13:50 P304, R. Staněk
MPE_CMIE/02: Čt 12:00–13:50 P403, K. Čellárová
MPE_CMIE/04: St 8:00–9:50 P201, J. Bechný
MPE_CMIE/05: Čt 8:00–9:50 P304, K. Čellárová
MPE_CMIE/06: St 14:00–15:50 P104, K. Čellárová
MPE_CMIE/07: Po 14:00–15:50 P103, R. Staněk
MPE_CMIE/08: Út 16:00–17:50 P104, O. Krčál
MPE_CMIE/09: St 10:00–11:50 P304, J. Bechný
Předpoklady
(! MPE_ACMI Seminar in microeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMI Seminar in microeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z mikroekonomie doplňuje předmět Mikroekonomie 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti mikroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- odvodit teoretické koncepty z oblasti teorie spotřebitele, teorie firmy, všeobecné rovnováhy a teorie asymetrických informací;
- aplikovat mikroekonomickou teorii při řešení stylizovaných příkadů;
- analyzovat reálná rozhodnutí spotřebitele, soutěžní chování a tržní výsledky.
Osnova
 • 1. Úvodní cvičení (opakování matematiky)
 • 2. Rozpočtové omezení, preference a užitek
 • 3. Volba a projevené preference
 • 4. Poptávka a Slutského rovnice
 • 5. Přebytek spotřebitele a tržní poptávka
 • 6. Nejistota a rovnováha
 • 7. Test + technologie a maximalizace zisku
 • 8. Minimalizace nákladů a nákladové křivky
 • 9. Nabídka firmy a nabídka odvětví
 • 10. Monopol a monopolní chování
 • 11. Oligopol
 • 12. Teorie her a asymetrické informace
 • 13. Test + směna a produkce
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal R. Mikroekonomie. Moderní přístup :z angl. Translated by L. Grega. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 645 s. : i. ISBN 80-85605-25-4. info
  doporučená literatura
 • VARIAN, Hal R. Intermediate microeconomics : a modern approach. 8. ed. New York: Norton, 2010. xxiv, 739. ISBN 9780393934243. info
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009. 562, 38. ISBN 9780393935158. info
Výukové metody
Semináře doplňují přednášky předmětu Mikroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a experimenty.
Metody hodnocení
K získání zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 60 bodů z celkového počtu 108 bodů. Dohromady 60 bodů je možné získat ze dvou průběžných písemek a 48 bodů za práci na cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/MPE_CMIE