MPE_ACMI Seminar in microeconomics

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Luca Fumarco, PhD (cvičící)
Alla Kachur (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie ) && (! NOWANY ( MPE_CMIE Cvičení z mikroekonomie ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course Seminar in microeconomics supplements the course Microeconomics 2. The main goal of the course is to deepen students' knowledge of microeconomic theory and improve their ability to apply the theory in practice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- odvodit teoretické koncepty z oblasti teorie spotřebitele, teorie firmy, všeobecné rovnováhy a teorie asymetrických informací;
- aplikovat mikroekonomickou teorii při řešení stylizovaných příkadů;
- analyzovat reálná rozhodnutí spotřebitele, soutěžní chování a tržní výsledky.
Osnova
 • 1. Introductory seminar
 • 2. Budget Constraint, Preferences and Utility
 • 3. Choice and Revealed Preferences
 • 4. Demand and Slutsky Equation
 • 5. Consumer's Surplus and Market Demand
 • 6. Uncertainty and Equilibrium
 • 7. Test + Technology and Profit Maximization
 • 8. Cost Minimization and Cost Curves
 • 9. Firm Supply and Industry Supply
 • 10. Monopoly and Monopoly Behaviour
 • 11. Oligopoly
 • 12. Test + Game Theory and Asymmetric Information
Literatura
  povinná literatura
 • VARIAN, Hal. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York. W. W. Norton & Company, 2019. 9th ed. ISBN 978-0-393-68986-0. info
 • BERGSTROM, Theodore C. a Hal R. VARIAN. Workouts in intermediate microeconomics. 8th ed. New York: W.W. Norton, 2009, 562, 38. ISBN 9780393935158. info
Výukové metody
Seminars are related to the course Microeconomics 2. In the seminars, students solve examples, elaborate case studies a make class experiments.
Metody hodnocení
Necessary to get 60 points out of the total amount of 108 points. Students can get 60 points for two tests and 48 points for the presence and for solving problems in the seminars.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
This course is due to COVID 19 measurements instructed only ONLINE in the autumn semester 2020. You can contact the teacher of the course about the organizational matters.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/MPE_ACMI