BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Roman Holík (cvičící)
Ing. Marián Suchánek (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 P101, kromě St 29. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_DET1/01: St 10:00–11:50 P103, kromě St 29. 3., J. Menšík
BPE_DET1/02: Čt 16:00–17:50 P104, kromě Čt 30. 3., R. Holík
BPE_DET1/03: Čt 18:00–19:50 P104, kromě Čt 30. 3., R. Holík
BPE_DET1/04: Čt 12:00–13:50 P201, kromě Čt 30. 3., M. Suchánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti základní orientaci ve vývoji ekonomického myšlení. Seznámení s alternativními přístupy k pojetí ekonomie jim navíc vytvoří předpoklady k možnosti vlastního kritického náhledu na relevantnost a omezení postupů užívaných soudobou ekonomií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se základním způsobem ve vývoji ekonomického myšlení
- uvědomovat si relevantnost a limity základních způsobů ekonomické argumentace
Osnova
 • 1. Počátky ekonomického myšlení
 • 2. Formování (klasické) ekonomie
 • 3. Klasická politická ekonomie I
 • 4. Klasická politická ekonomie II
 • 5. Heterodoxní přístupy
 • 6. Marginalistická revoluce
 • 7. Rakouská škola
 • 8. Soudobá mikroekonomie
 • 9. Soudobá makroekonomie
 • 10.Institucionální ekonomie
Literatura
 • SNOWDON, Brian a Howard R. VANE. Modern macroeconomics : its origins, development and current state. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2005. xviii, 807. ISBN 1845422082. info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539. ISBN 8071793809. info
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge, 1986. xlviii, 12. ISBN 0415108888. info
Výukové metody
Přednášky a semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BPE_DET1