BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Roman Holík (cvičící)
Ing. Marián Suchánek (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 P101, kromě St 3. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_DET1/01: St 10:00–11:50 P103, kromě St 3. 4., J. Menšík
BPE_DET1/02: Čt 16:00–17:50 P104, kromě Čt 4. 4., R. Holík
BPE_DET1/03: Čt 18:00–19:50 P104, kromě Čt 4. 4., R. Holík
BPE_DET1/04: Čt 12:00–13:50 P201, kromě Čt 4. 4., M. Suchánek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti základní orientaci ve vývoji ekonomického myšlení. Seznámení s alternativními přístupy k pojetí ekonomie jim navíc vytvoří předpoklady k možnosti vlastního kritického náhledu na relevantnost a omezení postupů užívaných soudobou ekonomií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se základním způsobem ve vývoji ekonomického myšlení
- uvědomovat si relevantnost a limity základních způsobů ekonomické argumentace
Osnova
 • 1. Počátky ekonomického myšlení
 • 2. Formování (klasické) ekonomie
 • 3. Klasická politická ekonomie I
 • 4. Klasická politická ekonomie II
 • 5. Heterodoxní přístupy
 • 6. Marginalistická revoluce
 • 7. Rakouská škola
 • 8. Soudobá mikroekonomie
 • 9. Soudobá makroekonomie
 • 10.Institucionální ekonomie
Literatura
 • SNOWDON, Brian a Howard R. VANE. Modern macroeconomics : its origins, development and current state. Cheltenham, UK: Edward Elgar. xviii, 807. ISBN 1845422082. 2005. info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání. V Praze: C.H. Beck. xxv, 539. ISBN 9788074006418. 2017. info
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge. xlviii, 12. ISBN 0415108888. 1986. info
Výukové metody
Přednášky a semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní.
(Detaily náhradního plnění pro studenty s ISP jsou objasněny v pokynech v Interaktivní osnově.)
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPE_DET1