EN

ESF:BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1 - Informace o předmětu

BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jan Jonáš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh
Út 9:20–11:00 P201
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_DET1/1: každé liché pondělí 18:00–19:35 P106, J. Jonáš
BPE_DET1/2: každé sudé pondělí 18:00–19:35 P106, J. Jonáš
Předpoklady
PEMIKI Mikroekonomie I || PEMIAI Microeconomics I || PřF:E1311 Mikroekonomie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF a studenty mateřských oborů
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu získají studenti orientaci ve vývoji ekonomického myšlení do marginalistické revoluce včetně porozumění obsahu základních mezníků jako východiska pro interpretaci proměn v ekonomické teorii a osvojí si komplexní předpoklady pro pochopení souvislostí následného vývoje ekonomie. Hlubší seznámení se se základními ekonomickými koncepty v kontextu jejich vývoje a změn v jejich pojetí dále výrazně prohloubí kvalitu ekonomického stylu myšlení studentů.
Osnova
 • 1. Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě. Ekonomické myšlení antického Řecka a Říma
 • 2. Středověké myšlení a merkantilismus
 • 3. Formativní období klasické politické ekonomie
 • 4. Francouzský fyziokratismus
 • 5. Politická ekonomie A. Smitha a klasická politická ekonomie do r.1830
 • 6. Klasická politická ekonomie II (1830 – 1870)
 • 7. Sociální a socialistické ekonomické učení. Marxova politická ekonomie
 • 8. Historická škola v Německu
 • 9. Marginalistická revoluce v ekonomii
 • 10. České ekonomické myšlení v 19. století
 • 11. Nástin následného vývoje ekonomické teorie
Literatura
 • FUCHS, Kamil a Ján LISÝ. Dějiny ekonomického myšlení. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539. ISBN 8071793809. info
 • SCHUMPETER, Joseph Alois. History of economic analysis. Edited by Elizabeth Boody Schumpeter - Mark Perlman. 1st publ. in paperback. London: Routledge, 1986. xlviii, 12. ISBN 0415108888. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná a ústní. Celkové hodnocení se skládá ze 30% z hodnocení aktivity na seminářích, 60% z písemné části zkoušky a 10% z ústní části zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEHSEM.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.