BPE_DET1 Dějiny ekonomických teorií 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Menšík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Roman Holík (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Menšík, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_DET1/01: St 18:00–19:50 P103, R. Holík
BPE_DET1/02: St 14:00–15:50 S301, R. Holík
BPE_DET1/03: St 16:00–17:50 P106, R. Holík
BPE_DET1/04: Čt 12:00–13:50 P201, J. Menšík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF a studenty mateřských oborů
Mateřské obory
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává ucelený výklad vývoje ekonomického myšlení, s důrazem na proces zrodu a vývoje ekonomie. Cílem je vytvořit komplexní předpoklady pro pochopení základních souvislostí vývoje ekonomie, porozumění obsahu základních mezníků jako východiska pro pochopení proměn v soudobé ekonomické teorii. Základní okruhy předmětu tvoří: Obecná charakteristika učení klasické školy a klíčové postavení A. Smitha v procesu zrodu ekonomické vědy. Příčiny diferenciace v učení klasické školy. Hlavní směry kritiky v polovině 19. století a vznik alternativních ekonomických teorií. Vztah otevřených problémů učení klasické školy a marginalistické revoluce. Teorie mezní užitečnosti rakouské školy. Charakteristika a teoretický přínos neoklasicismu. Vývoj keynesiánské ekonomie a přehled soudobé neoklasické ekonomie
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se základním způsobem ve vývoji ekonomického myšlení
- uvědomovat si relevantnost a limity základních způsobů ekonomické argumentace
Osnova
 • 1. Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě. Ekonomické myšlení antického Řecka a Říma
 • 2. Středověké myšlení a merkantilismus
 • 3. Francouzský fyziokratismus
 • 4. Politická ekonomie A. Smitha a klasická politická ekonomie do r.1830
 • 5. Klasická politická ekonomie II (1830 – 1870)
 • 6. Historická škola v Německu
 • 7. Sociální a socialistické ekonomické učení. Marxova politická ekonomie
 • 8. Marginalistická revoluce v ekonomii, Rakouská subjektivně psychologická škola
 • 9. Vývoj neoklasické ekonomie
 • 10. J.M.Keynes a keynesiánství ve druhé polovině 20. století
 • 11. Liberální ekonomie ve 20. století
 • 12. Protikeynesiánská revoluce a nová kalsická makroekonomie
 • . 13. České ekonomické myšlení
Literatura
 • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539. ISBN 8071793809. info
Výukové metody
Přednášky a semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů
Metody hodnocení
Předmět má přednášky a semináře. Podmínka účasti na zkoušce jsou 3 kontrolní testy a presentace znalostí na seminářích. Zkouška písemná a ústní. 1. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování 3 seminárních kontrolních testů uváděných v tématickém plánu seminářů, a to s průměrným hodnocením 50% a více. 2. Váha těchto testů se započítává 30 % do výsledné známky. 3. Hodnocení kvality přípravy a znalostí ze seminářů (100, 90, 80, 70, 60, 30, 0%) se započte 20% do výsledné známky. 4. Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. 5. Váha výsledku se započítává 50 % do konečné známky.
Informace učitele
1. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování 3 seminárních kontrolních testů uváděných v tématickém plánu seminářů, a to s průměrným hodnocením 50% a více. 2. Váha těchto testů se započítává 30 % do výsledné známky. 3. Hodnocení kvality přípravy a znalostí ze seminářů (100, 90, 80, 70, 60, 30, 0%) se započte 20% do výsledné známky. 4. Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. 5. Váha výsledku se započítává 50 % do konečné známky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2019/BPE_DET1