BPR_MACR Marketing destinace cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPR_MACR/01: St 7. 10. 10:00–11:50 P302b, St 21. 10. 10:00–11:50 P302b, St 4. 11. 10:00–11:50 P302b, St 18. 11. 10:00–11:50 P302b, St 2. 12. 10:00–11:50 P302b, St 16. 12. 10:00–11:50 P302b, M. Šauer
BPR_MACR/02: St 14. 10. 10:00–11:50 S305, St 11. 11. 10:00–11:50 S305, St 25. 11. 10:00–11:50 S305, St 9. 12. 10:00–11:50 S305, St 6. 1. 10:00–11:50 S305, M. Šauer
Předpoklady
Absolvování předmětu Cestovní ruch je výhodou.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 40/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům nejnovější znalosti a vhodné dovednosti v oblasti destinačního marketingu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit specifika destinačního marketinu;
využít základní metody marketingového výzkumu;
analyzovat tržní prostředí destinace;
provést segmentaci trhu;
aplikovat klíčové prvky marketingové strategie (targeting, positioning, komunikační strategie, atd.);
použít informace o struktuře produtku cestovního ruchu;
diskutovat principy marketingové kontroly
Osnova
 • Marketing a cestovní ruch;
 • Marketingový informační systém a marketingový výzkum;
 • Marketingová analýza;
 • Marketingové cíle a mise destinace;
 • Segmentace trhu;
 • Marketingová strategie - cílení a umisťování produktů;
 • Marketingový mix I (Tvorba tržní nabídky destinace);
 • Image destinace
 • Marketingový mix II (Propagace destinace);
 • Marketingový mix III; Internet jako nástroj marketingu;
 • Marketingové rozpočtování a kontrola;
 • Marketing České republiky jako destinace cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s. info
 • PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu : jak získat více příjmů z cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 341 s. ISBN 8024710145. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7. info
  doporučená literatura
 • PIKE, Steven. Destination Marketing : an integrated marketing communication approach. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2008. xv, 406. ISBN 9780750686495. info
 • KOTLER, Philip, John T. BOWEN a James C. MAKENS. Marketing for hospitality and tourism. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003. xvi, 893. ISBN 0130996114. info
  neurčeno
 • MORGAN, Nigel, Annette PRITCHARD a Roger PRIDE. Destination branding : creating the unique destination proposition. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2004. 313 s. ISBN 0750659696. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek (první polovina semestru) a seminářů (druhá polovina semestru). Výstupem z učení je prezentace vybraného problému destinačního marketingu a následná skupinová diskuse. Předpokládá se aktivní příprava na semináře (četba vybrané literatury).
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho praktických dovedností (na základě prezentace projektu - hodnotí se hlavně schopnost argumentace, 60 % známky) a vyzkoušení jeho teoretických znalostí (písemný test - 40 % známky).
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/BPR_MACR