MPE_ZMAT Základy MATLABu

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jakub Chalmovianský (cvičící)
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel (cvičící)
Garance
doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_ZMAT/01: Pá 10:00–11:50 VT204, J. Chalmovianský, D. Němec, V. Reichel
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 33/50, pouze zareg.: 1/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní i pokročilejší znalosti práce v programovém prostředí systému MATLAB jakožto univerzálního a mocného nástroje pro modelování dynamických systémů, provádění výpočetně náročných výpočtů, optimalizací a simulací, vizualizaci, prezentaci a analýzu dat, a pro implementaci různých typů algoritmů. Osvojené nástroje a techniky jsou univerzálně uplatnitelné jak v oblasti ekonomie a financí, tak i v dalších oblastech přírodních, technických a společenských věd. Studenti se v rámci kurzu na praktických příkladech seznámí s možnostmi práce v prostředí Matlab, s postupy práce s maticemi, tvorbou skriptů a funkcí, možnostmi existujících toolboxů, datovými typy, tvorbou cyklů, vizualizací dat a základními simulačními, optimalizačními a ekonometrickými technikami, které nabízí MATLAB a jeho toolboxy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni:
• algoritimizovat řešený problém, navrhnout jednotlivé kroky jeho řešení a implementovat je v programovém prostředí Matlabu;
• vizualizovat a analyzovat nejen ekonomická data;
• chápat základní i pokročilejší techniky programování vlastních skriptů a funkcí včetně diagnostiky chyb;
• pracovat s různými datovými strukturami;
• používat nástroje a postupy využívané v rámci simulací, optimalizací a modelování v různých oblastech ekonomie.
Osnova
 • 1. Úvod do MATLABu, práce s vektory a maticemi, úvod do programování v MATLABu.
 • 2. Podmínky a cykly, pokročilejší práce s funkcemi.
 • 3. Práce s řetězci, datové struktury.
 • 4. Pokročilejší techniky zpracování dat, pokročilejší techniky programování.
 • 5. Úvod do objektově orientovaného programování a pokročilé techniky grafického výstupu.
 • 6. Analýza a vizualizace dat v MATLABu.
 • 7. Základy ekonometrie v MATLABu.
 • 8. Ekonometrie časových řad v MATLABu.
 • 9. Další vybraná témata (Mapping toolbox apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • Attaway, S. Matlab: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving. 2nd ed. Amsterdam : Butterworth-Heinemann. Database: eBook Collection (EBSCOhost). 2012. ISBN 9780123850812.
  doporučená literatura
 • Dukkipati, R. V. MATLAB: An Introduction with Applications. New Delhi : New Age International. Database: eBook Collection (EBSCOhost). 2010. ISBN 9788122426984.
 • Majumdar, N., Banerjee, S. MATLAB Graphics and Data Visualization Cookbook. Database: eBook Collection (EBSCOhost). 2012. ISBN 9781849693165.
 • Hahn, B. D., Valentine, D. T. Essential Matlab for Engineers and Scientists. 4th ed. Amsterdam : Academic Press. Database: eBook Collection (EBSCOhost). 2010. ISBN 9780123748836.
 • Gdeisat, M., Lilley, F. MATLAB by Example: Programming Basics. Amsterdam : Elsevier. Database: eBook Collection (EBSCOhost). 2013. ISBN 9780124052123.
Výukové metody
Semináře v počítačových učebnách, skupinové projekty, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. K jeho získání je potřeba zpracovat v odpovídající kvalitě průběžné skupinové úkoly (projekty) na týdenní bázi a závěrečný semestrální individuální úkol (projekt).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPE_ZMAT