MKJ_JRJ2 Jazyk 2 Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )
Nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (ruština, A2).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka;
- prohloubení znalosti obecného jazyka.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti:
- schopni porozumět odbornému textu;
- umět vytvořit méně náročné formy obchodní korespondence.
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
  • Odborná témata: 1. Česko-ruské obchodní kontakty. 2. Korespondence. 3. Výstavy, veletrhy, aukce. 4. Prezentace firmy. 5. Obchodní jednání. 6. Finanční a bankovní operace.
  • Konverzační témata: 1. Pracoviště, povolání, zaměstnání. 2. Vzdělání, instituce, školy. 3. Dovolená, cestování, hotel. 4. Sport, druhy sportu. 5. Umění, kultura. 6. Stravování, pozvání na oběd.
Literatura
    povinná literatura
  • MROVĚCOVÁ, Ljuba. Russkij jazyk v torgovle. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vii, 463. ISBN 9788025115985. info
    doporučená literatura
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
  • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
  • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia (povinná učebnice - Ljuba Mrověcová: Obchodní ruština, L 1, 4, 6, 7, 8, 10).
Metody hodnocení
Podmínky pro připuštění ke zkoušce (odevzdat měsíc před koncem aktuálního semestru do Odevzdávárny): • 1 obchodní dopis v RJ, cca 100 slov (téma dle vlastního výběru, se všemi náležitostmi); • 1 resumé internetového článku v RJ (téma dle vlastního výběru, např. www.rambler.ru, www.gazeta,ru, 5–8 vět, vlastními slovy).
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky (poslech, čtení, psaní, gramatika + slovní zásoba) je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v porozumění čtenému odbornému textu a následné diskusi na odborné a konverzační téma.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F"/"FF"/"FFF".
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Výuka je synchronní, probíhající on-line, pravidelně, každý týden, dle platného rozvrhu na daný semestr pomocí aplikace ZOOM. Studenti musí mít k dispozici základní vybavení – počítač nebo tablet, připojení k internetu, kameru a mikrofon. Podrobnější informace v Interaktivní osnově předmětu (Studijní materiály). Studenti obdrží před začátkem výuky email s instrukcemi a příslušným odkazem k výuce.
Další komentáře
Studijní materiály
Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.