BKM_SZP1 Seminář k závěrečné práci 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
tutorial 6 hodin. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k závěrečné práci je nezbytným předpokladem úspěšného zpracování závěrečné práce (projektu) absolventů bakalářského studia.
Jde o formu skupinových a individuálních konzultací, kde dochází k hledání konečného naplnění obsahu témat závěrečných prací.
Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na závěrečnou práci diskuze, nad formulací cílů závěrečné práce, generování případných hypotéz a diskuze nad vhodnými metodami řešení zvoleného problému.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude studen schopen zpracovat závěrečnou práci na požadované úrovni.
Osnova
 • 1. Význam závěrečné práce, obsahové a formální náležitosti. Způsoby citací, práce s grafickými částmi textu a tabulkami (viz kurz BKE_AAOP). Kritéria hodnocení závěrečné práce.
  2. Úvod práce, jeho náležitosti. Problémy stanovení cílů práce. Vymezení problémových oblastí jako jedné z hlavních součástí závěrečné práce. Volba vhodných metod v závislosti na cílech a předmětu závěrečné práce. Jak úspěšně obhájit závěrečnou práci. Na co se soustředit.
  3. Individuální práce na vymezení cílů a struktury závěrečné práce, hledání a výpisy z dostupných studijních pramenů. Na závěr tohoto období by již měla být mezi studentem a vedoucím závěrečné práce zcela jasná koncepce práce.
  4. Představení datového souboru a související konzultace.
  5. Průběžná konzultace dosažených výsledků.
  6. Částečná redakce poloviny zpracovaného textu. Konzultace o dalším postupu při zpracování závěrečné práce.
  7. Kontrola práce s literaturou, další vhodná doporučení pro dokončení této práce.
  8.Průběžná kontrola dosažených výsledků.
  9.Příprava aplikační části práce.
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování závěrečné práce a její obhajoby. Přednáška, osobní konzultace.
Metody hodnocení
Seminář k závěrečné práci má podobu konzultací s vedoucím závěrečné práce. Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím závěrečné práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 6 hodin.
Úvodní seminář bude společný (viz rozvrh). Následně má student má povinnost bezprostředně kontaktovat svého vedoucího bakalářské práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKM_SZP1