MKJ_JNJ2 Jazyk 2 Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )
Základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí méně náročných forem obchodní korespondence
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Výstupy z učení
Student by měl být po absolvování předmětu schopen: • - porozumět odbornému textu, • - zvládnout méně náročné formy obchodní korespondence. • Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. • Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření
Osnova
 • NĚMČINA
 • Studium an der Uni (Berufswahl)
 • Zukunftspläne
 • Bewerbung (Lebenslauf, Bewerbungsunterlagen)
 • Vorstellungsgespräch (Vorbereitung, Verlauf)
 • Im Büro (modernes Büro, Medien)
 • Die Tätigkeit einer Sekretärin beschreiben
 • Rechtsformen der Unternehmen
 • Firmenpräsentation
 • Genug Mut zur Selbständigkeit - Firmengründung
 • Frauen als Unternehmerinnen
 • Arbeit, Arbeitslosigkeit
 • Tagesprogramm/Arbeitsprogramm
 • Marketing und Werbung
 • Mein Lieblingsspot beschreiben
 • Das Messewesen, Messe Brno
 • Gute Manieren und korrekte Kleidung im Geschäftsalltag
 • Geld, Zahlungsbedingungen, Euro
 • Wie komme ich mit meinem Geld aus (Konto, Bausparen, Sparbuch)
 • Geschäftskorrespondenz (Form eines Briefes, die wichtigsten Arten)
 • Reklamationen - Ihre Erfahrungen
 • Stellenangebote
 • Neu in der Firma
 • Rolle der Medien in meinem Leben/beim Studium
Literatura
  povinná literatura
 • NEKOVÁŘOVÁ, Alena a Dominique FLIEGLER. Alltagssprache Deutsch Neu : 30 moderních konverzačních témat. 2., dopl. a upr. vyd. Plzeň: Fraus, 2009. 311 s. ISBN 9788072388905. info
 • BERGLOVÁ, Eva. Jazyková obchodní průprava : Deutsch im Berufsleben. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004. 169 s. ISBN 8072383159. info
 • NEKOVÁŘOVÁ, Alena a Dominique FLIEGLER. Alltagssprache Deutsch :30 moderních konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2003. 311 s. ISBN 80-7238-143-1. info
  doporučená literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny. Edited by Lenka Jaucová. Nové, uprav. [3.] vyd. Praha: Svoboda, 2010. 357 s. ISBN 9788020506153. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- písemná zkouška má dvě části - průběžnou práci a závěrečný test. 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- ústní část zkoušky má dvě části - monolog a dialog
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Informace učitele
Vzor písemné zkoušky i s klíčem a okruhy k ústní části jsou k nalezení na econ.muni.cz - studenti - Výuka jazyků - odd. jazyků - informace pro studenty Aktuální informace ohledně ukončení předmětu naleznete v interaktivních osnovách předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.