MPH_INMG Inovační management

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Olga Prygara, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 8:00–9:50 P103, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_INMG/01: Čt 12:00–13:50 P104, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Jirásek, E. Švandová
MPH_INMG/02: Čt 14:00–15:50 S306, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Jirásek, E. Švandová
MPH_INMG/03: Čt 16:00–17:50 S311, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Jirásek, E. Švandová
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu vyžaduje základní znalosti z podnikové ekonomiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům se získáním komplexního pohledu na inovace v podnikovém prostředí a zároveň s osvojením si vybraných metod využívaných v inovačním procesu. Předmět navazuje na předměty orientované na řízení podniku na operativní i strategické úrovni a zejména integrující pohled na ně obsažený v předmětu Systémy řízení podniku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen:
- porozumět základním charakteristikám inovací a inovace kategorizovat;
- použít vybrané metody inovačního procesu;
- vysvětlit různé perspektivy pohledu na inovace v podniku a jejich vzájemnou provázanost;
- posoudit inovační strategii podniku a navrhnout řešení identifikovaných problémů.
Osnova
 • Inovace a její charakteristiky: základní aspekty inovací a jejich kategorizace.
 • Perspektivy pohledu na inovace: jednotlivců a týmů, podniku a státu.
 • Řízení inovací v podniku: nástroje řízení, inovační strategie, organizační kontext.
 • Inovační proces a jeho základní fáze: tvorba, výběr, rozvoj a šíření.
 • Inovační metody pro jednotlivé fáze inovačního procesu.
Literatura
  povinná literatura
 • GOFFIN, Keith a Rick MITCHELL. Innovation management : effective strategy and implementation. Third edition. London: Palgrave, 2017. xxxi, 413. ISBN 9781137373434. info
  doporučená literatura
 • COOPER, Robert G. Winning at new products : creating value throught innovation. 4th ed. New York: Basic books, 2011. xv, 391. ISBN 9780465025787. info
 • KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Boston: Harvard Business Review Press, 2015. xxviii, 28. ISBN 9781625274496. info
 • SULLIVAN, David O a DOOLEY LAWRENCE. Applying innovation. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2008. ISBN 978-1-4129-5455-6. info
 • TIDD, Joseph a J. R. BESSANT. Strategic innovation management. Chichester: Wiley, 2014. xiv, 417. ISBN 9781118457238. info
 • TROTT, Paul. Innovation management and new product development. Sixth edition. Harlow, England: Pearson, 2017. xxix, 635. ISBN 9781292133423. info
Výukové metody
Předmět je vyučovaný formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou věnované teoretickým poznatkům pokrývajícím cíle předmětu. V rámci seminářů jsou řešeny případové studie a praktické aplikace metod inovačního managementu.
Metody hodnocení
Skupinový projekt, aktivní zpětná vazba na ostatní projekty a závěrečná zkouška.
Pro úspěšné ukončení předmětu musí student získat alespoň 50 % bodů za skupinový projekt, alespoň 50 % bodů ze závěrečného testu a celkově alespoň 60 % z celkem počtu bodů v předmětu.
Informace učitele
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_INMG