MPH_SPOF Společenská odpovědnost firem

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radmila Štangová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 16:00–16:50 P312, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_SPOF/01: St 17:00–17:50 S310, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., A. Klapalová
MPH_SPOF/02: St 18:00–18:50 S310, kromě St 14. 9., kromě St 2. 11., A. Klapalová
Předpoklady
Ačkoli tento předmět nemá žádné předpoklady, znalost základních pojmů z marketingu a marketingové komunikace je výhodná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je rozvíjet znalosti a schopnosti studentů v oblasti společenské odpovědnosti firem tak, aby byli schopni formulovat strategii CSR pro daný subjekt a vytvořit akční plán.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by studenti měli umět:
- porozumět obsahu společenské odpovědnosti firem a jejímu významu pro podnikání;
- porozumět tomu, co znamená sociální podnikání, a možným přístupům k založení a vedení sociálního podniku;
- vytvořit strategii CSR na základě vize, poslání a obchodní strategie a na základě analýz prostředí a vypracovat akční plán;
- popsat proces implementace strategie CSR a aplikovat ji;
- určit nejvhodnější metody měření účinnosti navrhovaných aktivit;
- vybrat nejvhodnější standard CSR pro podnik a vyhodnotit úroveň jeho naplnění.
Osnova
 • Přehled témat:
 • - Společenská odpovědnost firem (CSR) - základní pojmy a historický vývoj;
 • - Vztah mezi společenskou odpovědností a udržitelným rozvojem a růstem;
 • - Vztah mezi společenskou odpovědností a oběhovým hospodářstvím;
 • - Vztah mezi společenskou odpovědností a podnikatelskou etikou;
 • - Sociální podnikání;
 • - Strategický přístup ke společenské odpovědnosti podniků - koncept sdílených hodnot;
 • - Teorie zainteresovaných stran a společenská odpovědnost podniků;
 • - Normy upravující chování v oblasti společenské odpovědnosti podniků;
 • - Řízení CSR v dodavatelském řetězci;
 • - Podávání zpráv o společenské odpovědnosti podniků;
 • - Proces implementace společenské odpovědnosti firem do řízení podniku;
 • - Hodnocení výkonnosti společenské odpovědnosti podniků.
Literatura
  povinná literatura
 • HASKI-LEVENTHAL, Debbie. Strategic corporate social responsibility : tools & theories for responsible management. Edited by David L. Cooperrider. First edition. Los Angeles: Sage, 2018. xxx, 377. ISBN 9781473998018. info
 • CHANDLER, David. Strategic corporate social responsibility : sustainable value creation. Edition 4. Los Angeles: Sage, 2017. xxxvii, 44. ISBN 9781506310992. info
 • CHAHINE, T. Introduction to Social Entrepreneurship. CRC Press, 2016. ISBN 978-1-4987-1704-5. info
 • ALEXANDER, Paula. Corporate Social Irresponsibility. 1st edition. Routledge, 2015. 426 s. ISBN 0-415-72146-6. info
  doporučená literatura
 • WILLIAMS, E. Freya. Green giants : how smart companies turn sustainability into billion-dollar businesses. New York: AMACOM, American Management Association, 2015. ix, 278. ISBN 9780814436134. info
 • WILHELM, Kevin. Making sustainability stick : the blueprint for successful implementation. First edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, 2015. xi, 292. ISBN 9780134383040. info
 • PULLMAN, Madeleine a Margaret SAUTER. Sustainability delivered : designing socially and environmentally responsible supply chains. First edition. New York: Business expert press, 2012. 165 stran. ISBN 9781606493182. info
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse, týmové projekty, četba, prezentace odborníků.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, aktivita během seminářů - řešení úkolů a týmových projektů a jejich obhajoba.
Jakékoliv kopírování, nahrávání či únik testů, používání nepovolených nástrojů, pomůcek a komunikačních zařízení či jiné narušení objektivity zkoušek (zápočtových testů) bude považováno za nedodržení podmínek pro absolvování předmětu a také za závažné porušení studijního řádu. Následně vyučující ukončí zkoušku (zápočtový test) udělením známky "F" v informačním systému a děkan zahájí disciplinární řízení, které může vyústit v ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_SPOF