BPE_HOPS Seminář z hospodářské politiky

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Ondřej Špetík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokládá se paralelní zápis předmětu BPE_HOP1 Hospodářská politika 1, nebo předchozí absolvování tohoto předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je vysloveně diskusní; hlavním cílem je rozvinout samostatné analytické a kritické myšlení studentů v oblasti hospodářské politiky. Předmět obsahově kopíruje přednášky v rámci předmětu BPE_HOP1 Hospodářská politika.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vyhledávat informace z oblasti hospodářské politiky a vyhodnotit jejich relevanci;
- identifikovat domácí a zahraniční ekonomické trendy a dovodit jejich společenské důsledky;
- identifikovat faktory, jež ovlivňují ekonomický rozvoj národního hospodářství jako celku i v jednotlivých odvětvích;
- navrhovat řešení ekonomických problémů a vyhodnocovat efektivitu alternativních opatření.
Osnova
  • 1. Východiska hospodářko-politických koncepcí.
  • 2. Účinnost a efektivnost opatření a nástrojů hospodářské politiky.
  • 3. Problém veřejného dluhu a jeho financování; alternativní náklady dluhu.
  • 4. Řízení měnové politiky; vztah centrální banky a vlády.
  • 5. Globalizace a integrace v hospodářské politice; proexportní politika, směnný kurs, ekonomické sankce.
  • 6. Ochrana trhu, cenová regulace, veřejná podpora.
Literatura
    doporučená literatura
  • KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: Sokrates, 2012, 293 s. ISBN 9788086572765. info
  • TOMEŠ, Zdeněk. Hospodářská politika : 1900-2007. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, xiv, 262. ISBN 9788074000027. info
Výukové metody
Seminář je diskusní. Studenti předem studují zadanou literaturu, samostatně vyhledávají další zdroje, připravují si vystoupení. Během semináře pracují samostatně nebo ve skupinách, diskutují, vyhodnocují a hledají řešení zadaných problémů. Vyučující vystupuje v roli moderátora diskuse.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích a průběžné plnění zadaných úkolů. Předmět není možné absolvovat v době výjezdu do zahraničí; studenti se mohou předem dohodnout na uznání předmětu za zahraniční ekvivalent.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.