MPH_SYRP Systémy řízení podniku

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mikhail Monashev (přednášející)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dušan Mladenović, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mikhail Monashev (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Garance
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P104, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_SYRP/01: Čt 10:00–11:50 VT204, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Jirásek, A. Klapalová, D. Mladenović, R. Škapa, J. Žák
MPH_SYRP/02: Čt 12:00–13:50 VT204, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Jirásek, A. Klapalová, D. Mladenović, R. Škapa, J. Žák
MPH_SYRP/03: Čt 16:00–17:50 VT204, kromě Čt 15. 9., kromě Čt 3. 11., M. Jirásek, A. Klapalová, D. Mladenović, R. Škapa, J. Žák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 79/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do systémového myšlení. Cílem je představit podnik a řízení jeho interních činností a procesů v návaznosti na související externí procesy a to z pohledu teorie systémů. Podnik je zde prezentován jako multi-systém, kdy pro pochopení jeho fungování – a následně pak i řízení – je nezbytné porozumět funkci jeho dílčích systémů a jejich vzájemné provázanosti s vazbou na externí prostředí.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu studenti budou schopni:
definovat základní pojmy z teorie systémů;
chápat podnik jako komplexní systém;
vytvářet modely komplexních systémů a provádět jejich simulace;
definovat základní pojmy z procesního a projektového řízení, z oblasti systémů řízení kvality a řízení výkonnosti podniku;
modelovat a optimalizovat jednoduché podnikové procesy (business processes);
rozumět informačnímu systému podniku, jeho rozvoji a kriticky zhodnotit přínosy, které IS pro podnik má;
vypracovat projektový plán;
Osnova
 • Témata, která budou v předmětu probrána:
 • 1. Úvod do systémové teorie
 • 2. Modelování a simulace
 • 3. Řízení systémů z pohledu procesů
 • 4. Řízení systémů z pohledu informačních technologií
 • 5. Řízení systémů z pohledu projektů
 • 6. Řízení systémů z pohledu znalostí
 • 7. Řízení systémů z pohledu kvality
 • 8. Řízení systémů z pohledu výkonnosti
 • 9. Řízení systémů z pohledu rizik
 • 10. Podnik jako součást širšího systému - dodavatelských řetězců
 • 11. Podnik jako součást širšího systému - téma udržitelnosti
Literatura
  povinná literatura
 • DEKKERS, Rob. Applied Systems Theory. 2017. ISBN 978-3-319-57526-1. doi:10.1007/978-3-319-57526-1. URL info
 • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management : systémový přístup k řízení projektů. 3., aktualizované a rozší. Praha: Grada publishing, 2016. 421 stran. ISBN 9788027100750. URL info
 • PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Jak lépe porozumět světu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 236 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5318-2. info
  doporučená literatura
 • FILIP, Ludvík. Efektivní řízení kvality. První vydání. Praha: Pointa, 2019. 238 stran. ISBN 9788090753051. info
 • NENADÁL, Jaroslav. Management kvality pro 21. století. Vydání 1. Praha: Management Press, 2018. 366 stran. ISBN 9788072615612. info
 • HISLOP, Donald. Knowledge management in organizations : a critical introduction. Third edition. Oxford: Oxford University Press, 2013. xx, 284. ISBN 9780199691937. info
  neurčeno
 • FITZSIMMONS, James A., Mona J. FITZSIMMONS a Sanjeev BORDOLOI. Service management : operations, strategy, information technology. 8th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2014. xviii, 524. ISBN 9781259010651. info
Výukové metody
Přednášky; týmové úkoly; samostudium, diskuze.
Metody hodnocení
Výsledná známka se skládá:
z průběžné práce;
z průběžného testování;
z písemné zkoušky;
Předpokladem přistoupení ke zkoušce je zisk určitého počtu bodů v průběhu semestru (viz interaktivní osnova).
Zkouška má formu testu.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_SYRP