MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Červenka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Chalmovianský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Kutlak (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/01: Út 10:00–11:50 P302b, kromě Út 2. 4., F. Červenka
MPE_CMAE/02: Út 8:00–9:50 S311, kromě Út 2. 4., F. Červenka
MPE_CMAE/04: Út 14:00–15:50 P102, kromě Út 2. 4., F. Červenka
MPE_CMAE/06: Po 14:00–15:50 S311, F. Červenka
Předpoklady
(! MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je doplnit teoretické znalosti makroekonomie praktickými aplikacemi. Konkrétně je cílem
- ilustrovat fungování makroekonomických mechanismů pomocí příkladů s reálnými makroekonomickými daty,
- rozšíření pochopení základních makroekonomických principů s praktickými historickými příklady,
- diskuze nad možnými různými dopady implementovaných hospodářských politik,
- procvičit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami,
- rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student mít širší rozhled v makroekonomii, bude znát širší souvislosti vazeb mezi makroproměnnými a bude schopen diskutovat nad konkrétními makroekonomickými problémy.
Konkrétně, bude schopen např.
- spočítat základní makroekonomické veličiny, jako HDP, inflaci, či nezaměstnanost z podkladových dat,
- dovodit konkrétní dopady na dlouhodobý ekonomický růst u událostí, jako je změna míry úspor, změna populačního růstu, válka apod.,
- spočítat krátkodobé a dlouhodobé rovnováhy v jednoduchých makroekonomických modelech,
- uvažovat alternativní možné dopady modelových změn ve fiskální, monetární, nebo obchodní politice.
Osnova
 • Makroekonomická data
 • Ekonomická rovnováha
 • Peníze a inflace
 • Otevřená ekonomika
 • Nezaměstnanost
 • Ekonomický růst
 • ISLM model
 • Mundell-Flemingův model
 • Monetární a fiskální politika
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Tenth edition. New York: Macmillan international, higher education, 2019, xxxv, 612. ISBN 9781319105990. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016, xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • KAUFMAN, Roger T. Student guide and workbook for use with Macroeconomics N. Gregory Mankiw. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2007, xiii, 378. ISBN 9780716773399. info
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
dva průběžné písemné testy + práce/aktivita na cvičení + projekt a jeho obhajoba v debatě. Předmět je možné absolvovat v případě zahraničního výjezdu: průběžné testy jsou online a jdou skládat odkudkoli, práci na cvičení lze po návratu dodatečně přezkoušet a v případě potřeby lze po návratu nasimulovat i debatu. Podrobnosti k možnosti absolvovat předmět v případě výjezdu do zahraničí naleznete v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPE_CMAE