MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/01: Po 11:05–12:45 P403, J. Doležalová
MPE_CMAE/02: Po 16:20–17:55 S308, M. Hloušek
MPE_CMAE/03: Po 12:50–14:30 P403, O. Krčál
MPE_CMAE/04: Po 12:50–14:30 P312, J. Doležalová
MPE_CMAE/05: Po 14:35–16:15 P403, J. Čapek
MPE_CMAE/06: Po 14:35–16:15 S308, O. Krčál
MPE_CMAE/07: Út 12:50–14:30 P201, M. Hloušek
MPE_CMAE/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Hloušek
MPE_CMAE/09: St 11:05–12:45 P312, J. Čapek
MPE_CMAE/10: Po 18:00–19:35 P403, M. Hloušek
Předpoklady
! PEMAC2 Cvičení z makroekonomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z makroekonomie 2 doplňuje předmět Makroekonomie 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Předmět studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Osnova
  • 1/ Makroekonomická data 2/ Ekonomická rovnováha 3/ Peníze a inflace 4/ Otevřená ekonomika 5/ Nezaměstnanost 6/ Solowův model I 7/ Solowův model II 8/ ISLM model 9/ Mundell-Flemingův model 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka 11/ Monetární a fiskální politika 12/ Spotřeba
Literatura
    povinná literatura
  • KAUFMAN, Roger T. Student guide and workbook for use with Macroeconomics N. Gregory Mankiw. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2007. xiii, 378. ISBN 9780716773399. info
    doporučená literatura
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 5th ed. New York: Worth Publishers, 2003. xxxiv, 548. ISBN 0716752379. info
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
V průběhu semestru se budou psát dvě průběžné písemky. V pátém týdnu semestru (látka ze cvičení 1 až 4) a v posledním týdnu semestru (látka ze cvičení 5 až 10). Váha každé zápočtové písemky bude 40% na celkovém hodnocení předmětu. Zbylých 20% hodnocení představuje aktivní účast na seminářích. K udělení zápočtu je potřeba získat minimálně 60% možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PEMAC2.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.