MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zlatica Peňáková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/T01: Čt 22. 2. až St 23. 5. Čt 11:00–12:35 KOM 115, V. Reichel, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
MPE_CMAE/02: Po 16:20–17:55 P303, V. Reichel
MPE_CMAE/04: St 9:20–11:00 S306, Z. Peňáková
MPE_CMAE/05: Po 14:35–16:15 P304, V. Reichel
MPE_CMAE/07: Čt 9:20–11:00 P304, J. Čapek
MPE_CMAE/09: St 11:05–12:45 P403, Z. Peňáková
MPE_CMAE/11: Po 9:20–11:00 P403, V. Reichel
Předpoklady
(! MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je doplnit teoretické znalosti makroekonomie praktickými aplikacemi. Konkrétně je cílem
- ilustrovat fungování makroekonomických mechanismů pomocí příkladů s reálnými makroekonomickými daty,
- rozšíření pochopení základních makroekonomických principů s praktickými historickými příklady,
- diskuze nad možnými různými dopady implementovaných hospodářských politik,
- procvičit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami,
- rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování bude student mít širší rozhled v makroekonomii, bude znát širší souvislosti vazeb mezi makroproměnnými a bude schopen diskutovat nad konkrétními makroekonomickými problémy.
Konkrétně, bude schopen např.
- spočítat základní makroekonomické veličiny, jako HDP, inflaci, či nezaměstnanost z podkladových dat,
- dovodit konkrétní dopady na dlouhodobý ekonomický růst u událostí, jako je změna míry úspor, změna populačního růstu, válka apod.,
- spočítat krátkodobé a dlouhodobé rovnováhy v jednoduchých makroekonomických modelech,
- uvažovat alternativní možné dopady modelových změn ve fiskální, monetární, nebo obchodní politice.
Osnova
 • 1/ Makroekonomická data
 • 2/ Ekonomická rovnováha
 • 3/ Peníze a inflace
 • 4/ Otevřená ekonomika
 • 5/ Nezaměstnanost
 • 6/ Ekonomický růst I
 • 7/ Ekonomický růst II
 • 8/ ISLM model
 • 9/ Mundell-Flemingův model
 • 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka
 • 11/ Monetární a fiskální politika
 • 12/ Spotřeba
Literatura
  povinná literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. Ninth edition. New York: Worth Publishers, 2016. xxxv, 642. ISBN 9781464182891. info
  doporučená literatura
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 8th ed. Houndmills: Worth Publishers, 2013. xxxvi, 623. ISBN 9781464121678. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
 • KAUFMAN, Roger T. Student guide and workbook for use with Macroeconomics N. Gregory Mankiw. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2007. xiii, 378. ISBN 9780716773399. info
  neurčeno
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
V průběhu semestru se budou psát dvě průběžné písemky. Váha každé zápočtové písemky bude 30 % na celkovém hodnocení předmětu. Zbylých 40 % hodnocení představuje aktivní účast na seminářích. K udělení zápočtu je potřeba získat minimálně 60 % možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.