MPE_CMAE Cvičení z makroekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Peter Baďo (cvičící)
doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jitka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vratislav Pisca (cvičící)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPE_CMAE/02: Po 16:20–17:55 S308, V. Pisca
MPE_CMAE/03: Po 12:50–14:30 P403, O. Krčál
MPE_CMAE/04: Po 12:50–14:30 P312, J. Doležalová
MPE_CMAE/05: Po 14:35–16:15 S402, V. Pisca
MPE_CMAE/06: Po 14:35–16:15 S308, O. Krčál
MPE_CMAE/07: Út 12:50–14:30 P201, V. Pisca
MPE_CMAE/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Doležalová
MPE_CMAE/09: St 11:05–12:45 P312, P. Baďo
MPE_CMAE/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Baďo
MPE_CMAE/11: Út 9:20–11:00 P103, J. Doležalová
Předpoklady
(! MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ) && (! NOWANY ( MPE_ACMA Seminar in macroeconomics ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Cvičení z makroekonomie doplňuje předmět Makroekonomie 2. Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Předmět studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Osnova
  • 1/ Makroekonomická data 2/ Ekonomická rovnováha 3/ Peníze a inflace 4/ Otevřená ekonomika 5/ Nezaměstnanost 6/ Ekonomický růst I 7/ Ekonomický růst II 8/ ISLM model 9/ Mundell-Flemingův model 10/ Agregátní nabídka a Phillipsova křivka 11/ Monetární a fiskální politika 12/ Spotřeba
Literatura
    povinná literatura
  • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxiv, 598. ISBN 9781429238120. info
    doporučená literatura
  • KAUFMAN, Roger T. Student guide and workbook for use with Macroeconomics N. Gregory Mankiw. 6th ed. New York: Worth Publishers, 2007. xiii, 378. ISBN 9780716773399. info
  • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
Výukové metody
Semináře navazují a doplňují přednášky předmětu Makroekonomie 2 řešením příkladů, aplikačními cvičeními a diskusí.
Metody hodnocení
V průběhu semestru se budou psát dvě průběžné písemky. V šestém týdnu semestru (látka ze cvičení 2 až 5) a v předposledním týdnu semestru (látka ze cvičení 6 až 11). Váha každé zápočtové písemky bude 30 % na celkovém hodnocení předmětu. Zbylých 40 % hodnocení představuje aktivní účast na seminářích. K udělení zápočtu je potřeba získat minimálně 60 % možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.