MPE_HOP2 Hospodářská politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Magdalena Šuterová (přednášející)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:50 P104
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na teoretické znalosti studentů získané zejména v předmětech Makroekonomie 1 a Makroekonomie 2 a aplikovat je na konkrétní aktuálně řešené problémy hospodářské politiky. Obsahově předmět reflektuje základní tematické okruhy hospodářské politiky (viz Osnova). Současně však klade důraz na jejich proměnu po ekonomické krizi v roce 2009. Studentům jsou připomenuta jim již známá teoretické východiska, nastíněny jejich nedostatky, které se objevily v průběhu ekonomické krize a potenciální výzvy ke změnám ekonomického paradigmatu. Teoretická východiska jsou doplněna o poznatky z empirických studií, které jejich platnost potvrdily či vyvrátily. Vedle empirických studií se v předmětu pracuje rovněž s aktuálními statistickými daty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen aplikovat své teoretické poznatky na aktuální problémy hospodářské politiky. Seznámí se s vybranými texty (kapitoly a odborné studie) nejcitovanějších ekonomů dle IDEAS/RePEc pro rok 2017 a bude o nich vést diskuzi na seminářích. Nabité znalosti studenta se odrazí v jeho schopnosti napsat esej, která bude vycházet z některého z probíraných témat a současně bude zohledňovat nejnovější dění v ČR i ve světě.
Osnova
 • 1. Ekonomický růst a jeho determinanty 2. Příjmová nerovnost a redistribuce 3. Trh práce a změny v struktuře zaměstnanosti 4. Fiskální politika a její nekonvenční pojetí po Velké recesi 5. Monetární politika a její nekonvenční pojetí po Velké recesi 6. Makroprudenční hospodářská politika a její nástroje (host z ČNB)
Literatura
  povinná literatura
 • BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès. Economic policy : theory and practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. xii, 709. ISBN 9780195322736. info
  doporučená literatura
 • DRAZEN, Allan. Political economy in macroeconomics. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2002. xiv, 775. ISBN 0691092575. info
 • ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada, 2016. 543 stran. ISBN 9788024758589. info
  neurčeno
 • Další doporučená literatura se odvíjí od aktuálně řešeného tématu a je upřesněna v interaktivní osnově předmětu.
Výukové metody
přednášky, aplikace mj. prostřednictvím prostudovaní vybraných odborných článků, diskuze
Metody hodnocení
Pro zdárné absolvování předmětu jsou studenti povinni splnit následující podmínky: 1. Přijít na semináře připraveni, tj. vybaveni teoretickými znalostmi (viz nastudování povinné literatury) a znalostí obsahu vybraných odborných článků, které mají za povinnosti si před seminářem přečíst. Připravenost na seminář je ověřována prostřednictvím autokorekčních cvičení a aktivity na seminářích. 2. Složit závěrečnou zkoušku, která proběhne formou zpracování eseje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPE_HOP2