MPE_HOP2 Hospodářská politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:50 P304, kromě St 20. 9., kromě St 8. 11.
Předpoklady
U studentů se předpokládají základní znalosti hospodářské politiky a makroekonomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na teoretické znalosti studentů získané zejména v předmětech Makroekonomie 1 a Makroekonomie 2 a aplikovat je na konkrétní aktuálně řešené problémy hospodářské politiky. Obsahově předmět reflektuje základní tematické okruhy hospodářské politiky (viz Osnova). Studentům jsou připomenuta jim již známá teoretické východiska, nastíněny jejich nedostatky, a potenciální výzvy ke změnám ekonomického paradigmatu. Teoretická východiska jsou doplněna poznatky z empirických studií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen aplikovat své teoretické poznatky na aktuální problémy hospodářské politiky. Seznámí se s vybranými texty (kapitoly a odborné studie) a bude o nich vést diskuzi.
Osnova
 • 1. Jak mohou mát ve Švédsku tak vysoké daně?
 • 2. Měl by být daňový systém efektivní nebo spravedlivý?
 • 3. Máme v ČR příliš vysoké daně?
 • 4. Je stárnutí populace pro společnost hrozba nebo výzva?
 • 5. Jaký je dopad stárnutí populace na ekonomický růst?
 • 6. Zkolabují důchodové systémy v důsledku populačního stárnutí?
 • 7. Maminka nebo školka? Nezamýšlené důsledky rodinných politik
 • 8. Jsou soukromé monopoly efektivnější než veřejné?
 • 9. Jak reformovat železnice? Funguje vůbec něco?
 • 10. Proč je Švýcarsko bohaté a Indie chudá?
 • 11. Proč není Česká republika ekonomicky úspěšnější?
 • 12. Jsou nalaziště ropy pro zemi požehnáním nebo prokletím?
Literatura
  doporučená literatura
 • BÉNASSY-QUÉRÉ, Agnès. Economic policy : theory and practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. xii, 709. ISBN 9780195322736. info
 • ROJÍČEK, Marek, Vojtěch SPĚVÁČEK, Jan VEJMĚLEK, Eva ZAMRAZILOVÁ a Václav ŽĎÁREK. Makroekonomická analýza : teorie a praxe. První vydání. Praha: Grada, 2016. 543 stran. ISBN 9788024758589. URL info
  neurčeno
 • Další literatura se odvíjí od aktuálně řešeného tématu a je upřesněna v interaktivní osnově předmětu.
Výukové metody
přednášky, aplikace mj. prostřednictvím prostudovaní vybraných odborných článků, diskuze
Metody hodnocení
Zkouška bude mít dvě části: a) písemnou: otevřené a uzavřené otázky, nutné dosáhnout 60% možných bodů) b) ústní: rozprava nad hospodářsko-politickými otázkami; koná se ve stejný den jako zkouška písemná; K ústní zkoušce nelze přistoupit bez předchozího složení zkoušky písemné. V případě neúspěchu u ústní zkoušky není nutno opakovat zkoušku písemnou. Ústní zkouška bude probíhat vždy pro dva studenty najednou. Doba trvání bude celkem cca 20 minut. Každý z vás nejprve dostane náhodně vylosovanou otázku o které se vždy 5 minut pobavíme. Zbylých 10 minut věnujeme tomu, že se svým kolegou rozeberete náhodně vybrané téma z lekcí založených na článcích. Pro zdárné složení zkoušky je doporučeno přečíst si příslušnou literaturu a navštěvovat přednášky. Pro studenty na Erasmu pak přečíst si příslušnou literaturu a stavit se před zkouškou na konzultaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2023/MPE_HOP2