MKJ_JAJ2 Jazyk 2 Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (přednášející)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (přednášející)
Mgr. Markéta Kovaříková (přednášející)
Mgr. Eva Lukáčová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (přednášející)
Mgr. Erika Putnová (přednášející)
Mgr. Petra Stejskalová (přednášející)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Bilková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )
Základní až nižší střední pokročilá znalost obecné angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka,
- prohloubení znalosti obecného jazyka.
Výstupy z učení
Student by měl být po absolvování předmětu schopen:
- porozumět odbornému textu,
- zvládnout méně náročné formy obchodní korespondence.
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Osnova
 • 1. Activities
 • 2. Data
 • 3. Etiquette
 • 4. Image
 • 5. Success
 • 6. Future
 • 7. Location
 • 8. Job-seeking
 • 9. Selling
 • 10. Price
 • 11. Insurance
 • 12. Service
 • 13. Productivity
 • 14. Creativity
 • 15. Motivation
Literatura
  povinná literatura
 • JOHNSON, Christine. Intelligent business : pre-intermediate : coursebook. 1st ed. Harlow: Pearson Longman, 2006. 176 s. ISBN 0582848016. info
  doporučená literatura
 • COE, Norman, Mark HARRISON a Ken PATERSON. Oxford practice grammar : basic : s výkladem gramatiky v češtině. Oxford: Oxford University Press, 2008. ix, 295. ISBN 9780194579766. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in Use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319. ISBN 9780521675802. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • DYNDA, Antonín a Eva DYNDOVÁ. Česko-anglická obchodní korespondence. 4. opravené. vyd. Praha: Pragoeduca, 2001. xxix, 520. ISBN 80-85856-89-1. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- písemná část zkoušky má dvě části - průběžnou práci a závěrečný test. 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- ústní část zkoušky má dvě části - monolog a odpovězení na otázky.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.