BKM_MABA Matematika pro byznysovou analytiku

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Martin Chvátal, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 9. 16:00–19:50 P201, So 8. 10. 12:00–15:50 P103, Pá 9. 12. 16:00–19:50 P304
Předpoklady
Znalost středoškolské matematiky v rozsahu předmětu CŽV Matematika 0, CKM_MAT0, tj. :
1. Základní poznatky z logiky a teorie množin
2. Číselné obory
3. Základní poznatky z algebry - polynomy
4. Úprava algebraických výrazů
5. Funkce, základní pojmy
6. Přehled elementárních funkcí
7. Rovnice a nerovnice (Lineární, kvadratické, lomené)
8. Rovnice a nerovnice (s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem)
9. Rovnice a nerovnice (exponenciální, logaritmické, goniometrické)
10. Základy analytické geometrie
Dále je vhodná základní znalost programu R.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní nástroje nezbytné pro kvantitavní analýzu v navazujících matematických i odborných předmětech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti
- spolehlivě zvládat rutinní operace a výpočty.
- rozumět základním matematickým konceptům
- kompetentní aplikovat potřebné postupy k řešení praktických problémů v reálných situacích.
- mít přehled o tom, jak lze matematický aparát využít v ekonomické, obchodní, manažerské a finanční oblasti.
Osnova
 • Tutoriály:
 • 1. blok
 • Matice
 • Determinant a inverze
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Lineární nezávislost
 • 2. blok
 • Vlastní čísla a vlastní vektory
 • Limity a funkce
 • Derivace
 • Použití derivací
 • 3. blok
 • Optimalizace funkce jedné proměnné
 • Funkce dvou proměnných
 • Neurčitý a určitý integrál
Literatura
  povinná literatura
 • SYDSÆTER, Knut, Peter J. HAMMOND, Arne STRØM a Andrés CARVAJAL. Essential mathematics for economic analysis. Fifth edition. Harlow: Pearson, 2016. xvi, 807. ISBN 9781292074610. info
  doporučená literatura
 • BAUER, Luboš, Hana LIPOVSKÁ, Miloslav MIKULÍK a Vít MIKULÍK. Matematika v ekonomii a ekonomice. první vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 352 s. ISBN 978-80-247-4419-3. info
 • HOY, Michael. Mathematics for economics. 3rd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2011. xiv, 959. ISBN 9780262516228. info
 • PAVOL, Zlatoš. Lineárna algebra a geometria. Bratislava: Albert Marenčin PT, s.r.o., 2011. 741 s. ISBN 978-80-8114-111-9. info
 • DOŠLÁ, Zuzana a Jaromír KUBEN. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. vi, 209. ISBN 9788021058149. info
 • KONEČNÁ, Kateřina a Jan KOLÁČEK. Jak pracovat s jazykem R. 2011. 84 s. info
Výukové metody
Výuka předmětu je rozdělena do tří tutoriálů. Od studentů se očekává samostudium, v průběhu semestru musí odevzdat POT a zpracovat průběžná autokorekčních cvičení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, hodnocení se odvozuje z celkového bodového zisku získaného:
- v závěrečném písemném testu (60%)
- za práci doma - autokorekční cvičení (40%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/BKM_MABA