DXH_MET1 Metodologie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/24/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. (přednášející)
doc. Ing. Štěpán Mikula, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Jedná se o úvodní kurz, který nemá žádné specifické předpoklady. Od studentů se očekává, že budou schopni číst a psát v angličtině v oblasti své disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje úvod do porozumění a provádění empirického výzkumu. Jeho cílem je poskytnout společný pracovní základ absolventům různých oborů, které se podstatně liší v učebních osnovách výzkumných metod. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními složkami plánování a realizace výzkumu. Předkládaná teorie je aplikována na témata disertačních prací jednotlivých studentů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou mít studenti základní znalosti kvantitativních výzkumných metod. Budou schopni napsat úspěšný jednoduchý návrh výzkumu, budou vědět, jak na základě návrhu provést studii, analyzovat a sepsat výsledky. V důsledku toho budou kompetentnějšími konzumenty výzkumu a kritickými kolegy.
Osnova
 • 1. Úvod do vědeckého publikování (Š. Lyócsa)
 • 2. Kritická literární rešerše (M. Guzi)
 • 3. Sběr dotazníkových dat (J. Procházka)
 • 4. Randomizace a experimenty (O. Krčál)
 • 5. Identifikace na observačních (např. administrativních) datech (Š. Mikula)
Literatura
  povinná literatura
 • Choi, B. C., & Pak, A. W. (2005). A catalog of biases in questionnaires. Preventing chronic disease, 2(1). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1323316/
 • Vannette, D. L. (Eds.). (2017). The Palgrave handbook of survey research. Springer. Chapters 2 (pp 7-12), 4 (pp 19-22), 5(23-28), 7 (pp 43-50), 9 (pp 63-70), 13 (pp 95-101), 14 (pp 103-107). https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-54395-6#toc
 • MOFFATT, Peter G. Experimetrics : econometrics for experimental economics. First published. London: Palgrave Macmillan. xv, 476. ISBN 9780230250239. 2016. info
 • FRÉCHETTE, Guillaume R. a Andrew SCHOTTER. Handbook of Experimental Economic Methodology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532832-5. 2015. info
  doporučená literatura
 • Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25 (24): 3186–3191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11124735/
 • Boateng, G. O., et al. (2018). Best practices for developing and validating scales for health, social, and behavioral research: a primer. Frontiers in public health, 6, 149. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2018.00149/full
 • Epstein, J., et al. (2015). A review of guidelines for cross-cultural adaptation of questionnaires could not bring out a consensus. Journal of clinical epidemiology, 68(4), 435-441.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895435614004995
 • Tourangeau, R., Rips, L. J., & Rasinski, K. (2000). The psychology of survey response. https://www.cambridge.org/core/books/psychology-of-survey-response/46DE3D6F7C1399BCDC78D9441C630372
 • Kessler, J., & Vesterlund, L. (2015). The external validity of laboratory experiments: The misleading emphasis on quantitative effects. Handbook of experimental economic methodology, 18, 392-405.
 • Levitt, S. D., & List, J. A. (2007). What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world?. Journal of Economic perspectives, 21(2), 153-174.
 • List, J. A. (2020). Non est disputandum de generalizability? a glimpse into the external validity trial (No. w27535). National Bureau of Economic Research.
Výukové metody
Předmět se skládá z bloků, které představují různé stupně výzkumu nebo konkrétní metodické postupy. Metodické postupy budou demonstrovány na názorných příkladech výzkumu, typicky publikovaných článcích.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen na základě písemného testu obsahujícího 20 uzavřených otázek.
A dále písemného zpracování a následné ústní prezentace/obhajoby návrhu výzkumu s využitím 1 z představených výzkumných metod dle vlastního výběru. Návrh bude hodnotit komise tvořená vyučujícími předmětu.
Hodnocení bude následující: >=90 % A, 89-83 % B, 82-75 % C, 74-68 % D, 67-60 % E, méně než 60 % F.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.