DXH_MET2 Metodologie 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/24/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Podmínkou zápisu kurzu je úspěšné absolvování kurzu DXH_MET1 Metodologie 1.
K absolvování je nutný souhlas školitele s vybraným metodologickým workshopem. Při schvalování posuzuje školitel především odborné zaměření workshopu a přínos pro zpracování disertační práce studenta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat následující dovednosti
- rozvinout znalost zvolené výzkumné metody
- v návaznosti na získané znalosti potom rozvinout návrh výzkumného projektu, který bude následně završen přípravou tezí disertační práce a jejich obhajobou
- interpretovat analytická zjištění vzhledem k původní výzkumné otázce a začlenit je do stávajícího stavu poznání tématu
Výstupy z učení
Studující budou po zvládnutí předmětu schopni věcně uchopit výzkumné téma svého disertačního projektu a převést jej do série zcela konkrétních kroků, které zajistí jeho realizaci s ohledem na validitu poznatků.
Osvojí si schopnost sběru dat v rámci daného paradigmatu, jejich kódování, přípravu analýzy a provázání s původním výzkumným záměrem.
Osnova
  • Odpovídá osnově vybraného metodologického kurzu/workshopu, jehož odborné zaměření koresponduje s metodou použitou při zpracování disertační práce studenta.
Výukové metody
Jedná se o předmět bez přímé výuky. Cílů předmětu je dosahováno prostřednictvím účasti na odborných metodologických workshopech (typicky letních školách).
Metody hodnocení
Po návratu z workshopu zpracuje student písemnou zprávu,v níž uvede přehled absolvovaných aktivit a činností se specifikací jejich rozsahu a přínosu. Ke zprávě přiloží potvrzení o absolvování workshopu.
Zpracovanou zprávu je student povinen vložit do 14 dnů po návratu do Odevzdávárny. Vložení zprávy do IS je podmínkou pro udělení zápočtu.
Hodnocení uděluje školitel.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/DXH_MET2