DXH_MET1 Metodologie 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
24/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 10:00–16:00 S308, 10:00–16:00 S315, Pá 19. 10. 10:00–16:00 S315, 10:00–16:00 S308, Pá 16. 11. 10:00–16:00 S315, 10:00–16:00 S308, Pá 14. 12. 10:00–16:00 S308, 10:00–16:00 S315
Předpoklady
Předmět nemá specifické předpoklady. Studující musí být pouze schopni formulovat cíle svého doktorandského projektu tak, aby o něm mohl diskutovat s ostatními zapsanými a v rámci předmětu postupně hledat a rozvíjet možnosti jejich empirického řešení. Na předmět DXH_MET1 Metodologie 1 navazuje DXH_MET2 Metodologie II a tvoří s ním nedílný celek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je postupně vybudovat schopnost - odvodit z teoretického rámce disertačního projektu plán empirického řešení - v tomto rámci zvážit výhody a nevýhody řešení v nomotetickém či ideografickém paragigmatu - konkretizovat plán získání empirických dat - naplánovat realistickou analýzu získaných dat a provázat ji s teoretickými předpoklady - konstruktivně oponovat srovnatelně náročné plány
Výstupy z učení
Studující budou po zvládnutí předmětu schopni věcně uchopit výzkumné téma svého disertačního projektu a převést jej do série zcela konkrétních kroků, které zajistí jeho realizaci s ohledem na validitu poznatků. Osvojí si schopnost sběru dat v rámci daného paradigmatu, jejich kódování, přípravu analýzy a provázání s původním výzkumným záměrem. Současně budou schopni tyto výsledky práce prezentovat a oponovat kolegům.
Osnova
  • V průběhu prvního semestru metodologie proběhnou 4 setkání, zaměřená na: I. Formulaci výzkumného plánu II. Zajištění reliability a validity postupů tvorby dat (resp. ekvivalentních požadavků u ideografických řešení) III. Zajištění adekvátního převodu empirických dat do analyzovatelné podoby a navržení realistického plánu analýzy IV. Získání zpětné vazby k souladu empirického plánu řešení s původním výzkumným záměrem
Literatura
    doporučená literatura
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. Los Angeles: Sage, 2018. xxix, 1070. ISBN 9781526419521. info
  • FIELD, Andy a Jeremy MILES. Discovering statistics using R. SAGE, 2012. ISBN 978-1-4462-0045-2. info
  • FIELD, Andy P. a Graham HOLE. How to design and report experiments. Los Angeles: SAGE, 2003. xii, 384. ISBN 0761973834. info
    neurčeno
  • RIDENOUR, Carolyn S. a Isadore NEWMAN. Mixed methods research : exploring the interactive continuum. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2008. xii, 209. ISBN 9780809327799. info
Výukové metody
Předmět je koncipován jako blokově vyučovaný s velkým podílem práce studujících na vlastních projektech a vzájemné zpětné vazbě. Kontaktní výuka bude probíhat v blocích po šesti vyučovacích hodinách, s ní bude provázána samostatná práce s literaturou.
Metody hodnocení
Po prvním až třetím setkání odevzdají studující position paper s návrhem kroků realizace zadaných úkolů. Budou to I. Vymezení cíle vlastního výzkumu II. Návrh metody sběru dat s argumentací vzhledem k výzkumné otázce III. Návrh strukturace výzkumných dat vzhledem k analýze a samotné analýzy Současně každý ze studujících prostuduje materiál zvoleného kolegy či kolegyně a poskytne písemnou zpětnou vazbu k realističnosti navržených kroků. Jednotlivé úkoly jsou hodnoceny jako splněné či nesplněné. Podmínkou úspěšného průchodu předmětem je splnění všech úkolů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.