MKJ_JFJ2 Jazyk 2 Francouzština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Veškrnová (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Červenková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! MKJ_JAZ2 Jazyk II )
Základní až nižší střední pokročilá znalost obecného jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- osvojení si odborného obchodního a ekonomického jazyka
- prohloubení znalosti obecného jazyka
- schopnost porozumět odbornému textu
- zvládnutí méně náročných forem obchodní korespondence
Studenti by měli dosáhnout úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Po absolvování kurzu bude odborný jazyk otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- porozumět hlavním myšlenkám srozumitelných spisovných textů na běžná témata;
- poradit si s většinou situací, které mohou nastat při cestování;
- napsat jednoduše formulovaný obchodní dopis;
- stručně vysvětlit své názory a plány
Osnova
 • Navázání kontaktů (přijetí v podniku, na letišti, telefon.hovor);
 • Diář, pracovní program (domluva, odvolání, odložení schůzky; rozvržení dne; výrazy obchodní korespondence;)
 • Cestování (dotaz na cíl cesty, itinerář, přesun ve městě, turismus);
 • Hotel (rezervace, pobyt, reklamace);
 • Restaurace (stravování, objednávka jídla, recepty, gastronomie);
 • Podnik (charakteristika, rozvržení sektorů, podniková hierarchie);
 • Práce (rozdělení úkolů, pracovních vztahy, práce v cizině);
 • Hledání zaměstnání (pracovní příležitosti, motivační dopis, CV, přijímací pohovor);
Literatura
  povinná literatura
 • PENFORNIS, Jean-Luc. Français.com : [méthode de français professionnel et des affaires]. Paris: Cle International, 2002. 96 s. ISBN 2090331720. info
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky [SPN, 1991]. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 570 s. : i. info
Výukové metody
Student se připravuje formou samostudia.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části
- 60% úspěšnost v písemné části zkoušky je podmínkou pro připuštění k ústní části
- požaduje se alespoň 60% úspěšnost u ústní zkoušky, která spočívá v porozumění čtenému odbornému textu a následné diskusi na téma textu.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/econ/podzim2020/MKJ_JFJ2/index.qwarp
Semestr Podzim 2020 je vzhledem k situaci nestandardní a dochází ke změnám v požadavcích na ukončení předmětu. Více informací najdete v interaktivní osnově předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KJAZ2. Zkoušku z jazyka II může student absolvovat v průběhu studia, nejpozději však do termínu státní závěrečné zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.