DXH_TEFI Teorie firmy

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/24/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michal Jirásek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Přikrylová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. 12:30–15:30 MT205, 12:30–15:30 MT205, Po 4. 3. 12:30–15:30 MT205, Po 18. 3. 12:30–15:30 MT205, Po 8. 4. 12:30–15:30 VT314, Po 15. 4. 12:30–15:30 MT205, Po 22. 4. 12:30–15:30 MT205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět se bude vyučovat, pokud si jej zapíší min. 3 studenti.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat vybrané teorie firem do podnikohospodářské praxe. Student bude také schopen vybrané teorie modifikovat v rámci různých podmínek trhu a prostředí, ve kterém se pohybuje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést literární rešerši ke zkoumané problematice
- provést analýzu teoretických podnikohospodářských modelů
- aplikovat teoretický podnikohospodářský model do podnikohospodářské praxe
- diskutovat výsledky, závěry a omezení plynoucí z aplikace teoretického modelu do hospodářské praxe
Osnova
  • 1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami ukončení předmětu 2. Neoklasický model firmy (upravený na podmínky podnikohospodářské praxe ČR) 3. Řešení dílčích problémů v rámci zpracování seminární práce (ve formě vědeckého článku) 4. Prezentace dílčí části rozpracované seminární práce 5. Řešení dalších dílčích problémů v rámci zpracování seminární práce (ve formě vědeckého článku) 6. Prezentace další dílčí části rozpracované seminární práce 7. Řešení finálních problémů zprácovávané seminární práce 8. Prezentace finální verze seminární práce (ve formě prezentace vědeckého článku)
Literatura
    povinná literatura
  • SUCHÁNEK, Petr. Podnikohospodářská analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 110 s. Monografie 1. ISBN 80-210-3985-X. 2006. info
    doporučená literatura
  • CYERT, Richard Michael a James G. MARCH. A behavioral theory of the firm. 2nd ed. Cambridge, Mass.: Blackwell Business. xii, 252. ISBN 0631174516. 1992. info
  • SPULBER, Daniel F. The theory of the firm : microeconomics with endogenous entrepreneurs, firms, markets, and organizations. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press. xiii, 529. ISBN 9780521736602. 2009. info
Výukové metody
teoretická příprava včetně praktických cvičení
Metody hodnocení
Prezentace a rozprava nad seminární prací
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/DXH_TEFI