BPM_ST2A Statistics 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jana Vechetová (přednášející)
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Hráčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra aplikované matematiky a informatiky - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 VT206, kromě Út 28. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPM_ST2A/01: Út 12:00–13:50 VT206, kromě Út 28. 3., J. Vechetová
Předpoklady
BPM_ST1A Statistics 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen : - porozumět a vysvětlit základní pojmy statistické indukce; - použít základní testovací procedury; - ovládat základy vyučovaného statistického softwaru;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozlišovat mezi základním a výběrovým souborem a správně interpretovat principy statistické inference
- určit statistické metody vhodné pro kontext aplikace
- pomocí sw STATSTICA řešit jednotlivé úlohy na reálných datech
- správně interpretovat výsledky analýz
Osnova
 • Normální rozložení a odvozená rozložení (Pearsonovo rozložení, Studentovo rozložení, Fisher-Snedocerovo rozložení), jejich vlastnosti, tabulky kvantilů.
 • Zákon velkých čísel a centrální limitní věta.
 • Základní pojmy matematické statistiky, náhodný výběr, výběrové charakteristiky.
 • Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí.
 • Úvod do testování hypotéz.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení.
 • Parametrické úlohy o jednom náhodném výběru a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení.
 • Analýza rozptylu jednoduchého třídění.
 • Jednoduchá lineární regrese.
 • Úvod do korelační analýzy.
Literatura
 • WEISS, N. A. Introductory statistics. Edited by Carol A. Weiss. 10th edition, global edition. Boston: Pearson, 2017. 763, 73. ISBN 9781292099729. info
 • RAMACHANDRAN, K. M. a Chris P. TSOKOS. Mathematical statistics with applications in R. Second edition. Amsterdam: Elsevier/AP, 2015. xxiii, 789. ISBN 9780124171138. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek; praktická cvičení s využitím počítače
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je písemná.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jarní semestr.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předměty PMSTIIA nebo PMSTII.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BPM_ST2A