MPE_SOE2 Soutěžní ekonomie 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ing. Jakub Chini, BA (Hons) (přednášející)
Mgr. Ing. Jakub Chini, BA (Hons) (cvičící)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Milan Brouček (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 12:00–12:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPE_SOE2/01: Út 13:00–13:50 P303, M. Brouček, J. Chini
Předpoklady
MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1
Předpokládá se absolvování předmětu Soutěžní ekonomie 1 a Soutěžní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět přímo navazuje na MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1; studenti si prohloubí znalosti z ekonomie hospodářské soutěže a s ekonomickým přístupem k soutěžní politice a k řešení soutěžních případů. Předmět je členěn dle jednotlivých témat hospodářské soutěže: vymezení relevantního trhu (tržní síly); fúze (horizontální a vertikální); zneužití dominantního postavení; dohody (horizontální a vertikální) a kartely. Do přednášek a seminární výuky k jednotlivým tématům bude zapojen širší okruh osob z praxe. Obsahem přednášek a seminární výuky vždy bude krátké představení/zopakování teoretických základů, které bude následováno příklady z praxe.

V rámci výuky se uskuteční následující přednášky osob z praxe:
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. – mergers v praxi;
Mgr. Bc. Jan Kupčík - Zneužití dominantního postavené na digitálních platformách;
JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D. – role ekonomie při posuzování horizontálních dohod;
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. – vymezení relevantního trhu na trase Praha – Ostrava;
Jan Málek, MSc. – fúze ve farmacii;
Mgr. Vladislav Bernard – vertikální dohody v praxi.

Vzhledem k časovým možnostem externích přednášejících je možné, že se některé přednášky neuskuteční dle harmonogramu.


Výukové cíle: pochopení základních a pokročilých ekonomických souvislostí politiky hospodářské soutěže; schopnost provedení mikroekonomické analýzy případů narušení hospodářské soutěže; porozumění analýze přínosů a nákladů výkonu politiky hospodářské soutěže.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni aplikovat rámec ekonomické analýzy na řešení problémů soutěžní politiky. Budou schopni diskutovat a posoudit dopady následujících situací: i) vymezení relevantního trhu, ii) zneužití dominantního postavení, iii) role ekonomie při posuzování horizontálních dohod, iv) vertikální dohody, v) náhrada škody, vi) spojování soutěžitelů.

Studenti budou schopni vysvětlit použití kvantitativních a kvalitativních metod za účelem analýzy jednotlivých soutěžních problémů. Dále budou schopni vysvětlit rozdílnosti v přístupu v jednotlivých jurisdikcích (především EU a USA).
Osnova
 • 1. Zopakování teorie ze soutěžní ekonomie I
 • 2. Vymezování relevantního trhu na praktickém příkladu
 • 3. Vymezování relevantního trhu na praktickém příkladu
 • 4. Zneužití dominantního postavení v praxi
 • 5. Zneužití dominantního postavení na digitální platformách
 • 6. Vertikální dohody v praxi
 • 7. Fúze ve farmacii
 • 8. Fúze v praxi
 • 9. Role ekonomie při posuzování horizontálních dohod
 • 10. Horizontální dohody v praxi
 • 11. Náhrada škody z porušení soutěžního práva
Literatura
  povinná literatura
 • MOTTA, Massimo. Competition policy : theory and practice. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xxiii, 616. ISBN 9780521016919. info
  doporučená literatura
 • NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ a Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2014. 299 s. 504. ISBN 978-80-210-7701-0. info
Výukové metody
Během semestru studenti aktivně diskutují zadanou problematiku na seminářích.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen na základě vyhodnocené seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MPE_SOE2