BKH_MAUC Manažerské účetnictví

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 24. 2. 8:00–11:50 VT204, So 16. 3. 12:00–15:50 VT204, So 13. 4. 16:00–19:50 VT204
Předpoklady
FORMA ( K )
Základní znalost principů podvojného účetnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ovládnout základní znalosti z oblasti manažerského účetnictví - rozpočty, standardy a nákladový controlling.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vysvětlit význam manažerského účetnictví pro řízení podniku;
přiřadit náklady výrobkům, službám a podnikovým činnostem;
sestavit rozpočty; navrhnout jednoduchý systém měření výkonnosti;
interpretovat data shromážděná systémem měření výkonnosti podniku.
Osnova
 • 1. Přínos manažerského účetnictví pro finanční řízení, rozdíly proti finančnímu účetnictví.
 • 2. Klasifikace nákladů pro manažerské účely (variabilní/fixní, přímé/nepřímé, jednicové/režijní)
 • 3. Kalkulace a alokace nákladů produktům/službám.
 • 4. Alokace nepřímých nákladů servisních útvarů - přímá, vícestupňová a reciproční metoda.
 • 5. Activity Based Costing (ABC) a rozbor ziskovosti zákazníků.
 • 6. Rozpočty střediskových režijních nákladů a kontrola jejich plnění
 • 7. Celopodnikový rozpočet (Master Budget) a jeho součásti.
 • 8. Metoda standardních nákladů a výnosů.
 • 9. Nákladový controlling a odpovědnostní střediska.
Literatura
  povinná literatura
 • Veškeré elektronické materiály v IS MU.
 • FRANKLIN, Mitchell, Patty GRAYBEAL a Dixon COOPER. Principles of Accounting, Volume 2: Managerial Accounting. Houston (Texas): Rice University, OpenStax, 2019. ISBN 978-1-947172-60-9. URL info
  doporučená literatura
 • DRURY, Colin a Mike TAYLES. Management and cost accounting. 11th Edition. Hampshire: Cengage Learning, EMEA, 2020. ISBN 978-1-4737-7361-5. info
 • ATKINSON, Anthony A., Robert S. KAPLAN, Ella Mae MATSUMURA a S. Mark YOUNG. Management accounting : information for decision-making and strategy execution. 7th ed. Boston: Pearson, 2020. ISBN 978-1-61853-351-7. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace profesionálů z businessu, demonstrace výpočtu společné části zadání praktických příkladů, domácí studium a výpočty samostatných individualizovaných úkolů v MS Excel (či jiném tabulkovém procesoru)
Metody hodnocení
Podmínky zkoušky: (1) průběžná aktivita a správné výsledky výpočtů praktických příkladů (48 %) (2) písemná zkouška - (52 %). Minimální úspěšnost 60%
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BKH_MAUC