MPH_MVPS Marketingový výzkum - případové studie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Mgr. Laura Fónadová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (cvičící)
Ing. Radmila Štangová (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 P104, kromě Čt 30. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_MVPS/01: Pá 8:00–9:50 VT204, kromě Pá 31. 3., O. Částek, R. Čuhlová, L. Fónadová, R. Škapa, R. Štangová, E. Švandová
MPH_MVPS/02: Pá 10:00–11:50 VT204, kromě Pá 31. 3., O. Částek, R. Čuhlová, L. Fónadová, R. Škapa, R. Štangová, E. Švandová
MPH_MVPS/03: Pá 12:00–13:50 VT202, kromě Pá 31. 3., O. Částek, R. Čuhlová, L. Fónadová, R. Škapa, R. Štangová, E. Švandová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 63/100, pouze zareg.: 1/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do marketingového výzkumu a jeho metod. Konkrétně jeho cílem je rozvinout znalosti a schopnosti studentů tak, aby byli schopní samostatně navrhnout a realizovat kvantitativní výzkum.
Výstupy z učení
Studenti po jeho absolvování budou schopni:
- zpracovat plán výzkumu vzhledem k cílům
- zvolit vhodné metody a nástroje
- aplikovat základní a mírně pokročilé (zejména statistické) nástroje využívané v marketingovém výzkumu.
- sestavit výzkumnou zprávu a prezentovat ji
Osnova
 • 1. Marketingový výzkum - jako součást marketingového řízení
 • 2. Typy výzkumu, plán výzkumu
 • 3. Vzorkování; primární a sekundární data
 • 4. Základní metody a nástroje kvantitativního výzkumu
 • 5. Úvod do data miningu (segmentace, včetně RFM analýzy)
 • 6. Prezentace dat a výzkumná zpráva
 • 7. Zpracování případové studie.
Literatura
  povinná literatura
 • MALHOTRA, Naresh K. Marketing research : an applied orientation. 6th ed., Global edition. Boston: Pearson, 2010. 929 s. ISBN 9780136094234. info
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Seventh edition. Harlow, England: Pearson, 2015. xxvi, 741. ISBN 9781292016627. info
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. Projekty Nakladatelství Munipress info
 • OLSON, David L. Descriptive Data Mining. 2017. ISBN 978-981-10-3340-7. doi:10.1007/978-981-10-3340-7. URL info
  neurčeno
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
Výukové metody
Na přednáškách bude stručně představen marketingový výzkum, jeho metody a nástroje a také praktická doporučení vztahující se k realizaci výzkumu. V rámci seminářů studenti zpracují v týmech marketingový výzkum, ve kterém aplikují poznatky z výuky a samostudia.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je získání minimálně 60 % bodů v testu teoretických poznatků, účast na obhajobě POTu a současné získání známky A-E z POTu. Konečné hodnocení je stanoveno váženým průměrem známek ze závěrečného testu (váha 33 %), průběžné verze POTu (23 %), finální podoby POTu (40 %) a kvality komentáře jiného studentského projektu (7 %).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky jsou dostupné online a ze záznamu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_MVPS