MPH_PODN Podnikání

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 14:00–15:50 P102, kromě St 29. 3.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPH_PODN/01: každé sudé úterý 8:00–9:50 P302b, L. Kuchynková, P. Marciánová, P. Pirožek
MPH_PODN/02: každé sudé úterý 10:00–11:50 S310, L. Kuchynková, P. Marciánová, P. Pirožek
MPH_PODN/03: každou sudou středu 14:00–15:50 P102, L. Kuchynková, P. Marciánová, P. Pirožek
MPH_PODN/04: každé sudé úterý 12:00–13:50 S310, L. Kuchynková, P. Marciánová, P. Pirožek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty, jak si založit a potencionálně realizovat vlastní podnikání s porozuměním všech přínosů a ohrožení. Předmět si klade za cíl připravit účastníky na možné budoucí založení vlastního podnikání, popř. nástupnictví v již existujícím podniku. Předmět je navržen tak, aby studentům přiblížil všechny aspekty podnikání a to od samotného založení podniku popř. převzetí podniku až po výkon kontinuálně probíhající podnikatelské praxe.
Výstupy z učení
Zpracování kompletní studie vybrané oblasti podnikání ve formě skupinového nebo individuálního projektu
Osnova
 • Úvod - seznámení se s předmětem, způsoby a možnosti založení podniku v ČR, zadání projektů
 • Analýza a popis podnikatelského prostředí, vymezení ecosystému podnikání, podnikatelské orientace - vymezení poskytované hodnoty a cílů podniku vzhledem k potřebám zákazníka a trhu
 • Strategie podnikání, definování relevantních zájmových skupin, vymezení přednosti v podnikání se zajištěním zdrojů důležitých pro podnikání. návrh kompozice vlastnického a organizačního uspořádání v rámci zvoleného podnikatelského modelu.
 • Sestavení business modelu vzhledem k zjištěným skutečnostem, úprava business modelu dle míry zapojení stakeholderů
 • Franchising
 • Strategická uskupení podniků – podnikové sítě, aliance, akvizice, fúze
 • Finance – možnosti financování u nově vznikajícího podniku, popř. nového projektu, cash flow, rozvaha, výsledovka, odhad tržeb
 • Finance – úspory z rozsahu, BEP, ROI, CBA analýza
 • Akční opatření vzhledem ke zvolenému business modelu a finanční analýze
 • Analýza rizika, způsoby odklonu rizika, harmonogram, kontrola
Literatura
  povinná literatura
 • Entrepreneurship : A Contemporary & Global Approach. Edited by David Deakins - Jonathan M. Scott - Mark S. Freel. First edition. Los Angeles: Sage, 2021. xviii, 276. ISBN 9781526461148. info
 • OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů : příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Edited by Alan Smith. 2. vydání. V Brně: BizBooks, 2015. 278 stran. ISBN 9788026504252. info
  doporučená literatura
 • Deakins, D., Entrepreneurship and Small Firms, McGraw-Hill Europe; 6th UK ed. Edition, ISBN: 978-0077136451
Výukové metody
přednášky, diskuze, skupinový projekt, prezentace
Metody hodnocení
Vypracování a prezentace správně vyřešeného okruhu zadané problematiky v průběhu semestru, kdy budou odevzdány průběžné zprávy k řešení a v rámci posledního soustředění na vybrané téma (účast – splněno/nesplněno) V případě nesplnění úkolu ve stanoveném termínu je předmět hodnocen známkou X. Kolokvium – obhajoba skupinového projektu či dle přání projektu jednotlivce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/MPH_PODN