MPE_SOEK Soutěžní ekonomie 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. k=2. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Milan Brouček (přednášející)
Ing. Milan Brouček (cvičící)
Mgr. Ing. Jakub Chini, BA (Hons) (cvičící)
doc. Ing. Ondřej Krčál, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
Předpokládá se předchozí absolvování předmětů Soutěžní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 16/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 14/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti seznámí s ekonomií hospodářské soutěže a s ekonomickým přístupem k soutěžní politice a k řešení soutěžních případů. Předmět je členěn dle jednotlivých témat hospodářské soutěže. U každého tématu kombinuje teoretická východiska s praktickými příklady. Předmět je organizován formou přednášek a seminářů. Obsahem přednášek je vysvětlení teoretických východisek, na seminářích budou diskutovány praktické příklady. Výukové cíle: pochopení základních a pokročilých ekonomických souvislostí politiky hospodářské soutěže; mikroekonomická analýza případů narušení hospodářské soutěže; porozumění a analýza přínosů a nákladů výkonu politiky hospodářské soutěže.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni aplikovat rámec ekonomické analýzy na řešení problémů soutěžní politiky. Budou schopni posoudit a diskutovat i) základní přístupy k vymezování relevantního trhu, ii) k určení tržní síly soutěžitelů (včetně vymezení dominantního postavení a významného ekonomického postavení), (iii) k posouzení dopadů horizontálních fúzí a iv) zneužití dominantního postavení (stěžejní pozornost je věnována vylučovacímu unilaterálnímu jednání). Studenti budou schopni vysvětlit použití kvantitativních a kvalitativních metod za účelem analýzy jednotlivých soutěžních problémů. Dále budou schopni vysvětlit rozdílnosti v přístupu v jednotlivých jurisdikcích (především EU a USA).
Osnova
 • 1. Úvod • Rámec ekonomické analýzy (celkový a spotřebitelský přebytek, alokační a produktivní efektivnost, tržní struktury, tržní selhání) • Více ekonomický přístup a tradiční (formální) přístup •
 • 2. Vymezení relevantního trhu a určení tržní síly; Test hypotetického monopolisty, SSNIP test
 • 3. Produktový a geografický relevantní trh
 • 4. Kvantitativní a kvalitativní metody
 • 5. Role tržních podílů a koncentrace trhu; Lernerův index
 • 6. Horizontální fúze - jednostrané účinky
 • 7. Koordinované účinky
 • 8. Synergie/zvýšení efektivnosti, Závazky
 • 9. Index UPP
 • 10. Unilaterální jednání; Analýza dominantního postavení a koncept zneužití dominance
 • 11. Vylučovací jednání (predátorské ceny, odmítnutí obchodovat, stlačení marží, rabaty, vázané prodeje, exkluzivity cenová diskriminace)
 • 12. Excesivní ceny
 • 13. Významné ekonomické postavení; Koncept zneužití významné tržní síly
Literatura
  povinná literatura
 • MOTTA, Massimo. Competition policy : theory and practice. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. xxiii, 616. ISBN 9780521016919. info
 • TIROLE, Jean. The theory of industrial organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988. xii, 479. ISBN 0262200716. info
  doporučená literatura
 • O'DONOGHUE, Robert a Jorge A. PADILLA. The law and economics of article 82 EC. 1st pub. Oxford: Hart publishing, 2006. lxvii, 782. ISBN 184113502X. info
 • DAVIS, Peter J. a Eliana GARCÉS. Quantitative techniques for competition and antitrust analysis. Princeton: Princeton University Press, 2010. xi, 580. ISBN 9780691142579. info
Výukové metody
Přednášky a diskusně orientované semináře vycházející z individuální četby primárních zdrojů.
Metody hodnocení
Během semestru studenti aktivně diskutují zadanou problematiku na seminářích. Předmět je zakončen zkouškou na základě písemného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPE_SOEK